مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
سخن تاریخ و تمدن اسلامی در کابل از سقوط بابریان تا جمهوری داوودخان

 

چکیده:

تمدن اسلامی در کابل از سقوط بابریان تا جمهوری داود خان مهم ترین دوران خود را بدون ورود اسلام بهاین منطقه جغرافیایی تجربه کرد. زیر نهاد های تمدنی شکل گرفنه در این دوران تا کنون به حیات خود ادامه می دهند و یا اگر بعضی از این عناصر تمدنی رو به انحطاط است و حتی از بین رفته است باز هم آثار و نتایج این عناصر تمدنی هنوز هم در کابل وجود دارد.

به دستاورد های تمدن اسلامی در شهر کابل در موضوعات مختلف تمدنی از جمله درباره ادیان و مذاهب اسلامی، ادیانی چون یهودیت، مسیحیت و سیکه ها و هم چنین به مذاهب اسلامی چون امامیه ، اسماعلیه، حنفیان کابل پرداخته شده است.

علوم و فنون نیز از جمله شاخصه های تمدن اسلامی در کابل است که در موضوعاتی چون علوم قرآن و حدیث، فقه و اصول، ادبیات، تاریخ و تاریخ نگاری و عرفان و تصویب و به فنونی چون قالی بافی و گلیم بافی، فلزکاری و نجاری نیز اشاره شده است. در بخشی دیگر از این نوشتار به معماری و هنر اسلامی در کابل پرداخته شده است.

معماری اسلامی در مساجد، زیارتگاها، کاخ ها، و آرامگاه ها و هنر های چون خطاطی، نقاشی و موسیقی نیز پرداخته شده است. نهادها و سازمان های چون تشکیلات دربار، قضا، تشکیلات نظامی، آموزش و نهاد های آموزشی، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این نوشتار به باور های دینی و ملی مردمان کابل اشاره شده است.

روش تحقیق این رساله تحلیلی-توصیفی است زیرا با استناد بر منابع اصلی تحقیقات جدید به شویوه کتابخانه ای انجام شده است، روش توصیفی نیز از جمله روش های بکار رفته در این تحقیق است که توصیف ابعاد و شاخصه های تمدن اسلامی در کابل مشخص می شود.

کلید واژه: تمدن اسلامی، کابل، علوم ، فنون، بابریان، ادیان، مذاهب، باور های دینی ، ملی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *