در خانه صاحبان خود بودند

در خانه صاحبان خود بودند

روزی هارون الرشید عباسی و وزیر او، جعفر برمکی در بیرون بغداد به راهی سواره می رفتند.

در این بین قافله ای از دور نمایان شد.

هارون سوال کرد: که این قافله چیست و از کجاست؟

بعد از تجسس گفتند: تحف و هدایایی است که

علی بن عیسی بن ماهان از خراسان برای خلیفه آورده است.

قبل از عیسی، حکومت خراسان در اختیار فضل بن یحیی برمکی بود.

هارون رو به جعفر کرد و گفت: این هدایا در زمان برادر تو کجا بود؟

جعفر گفت: در خانه صاحبان خود بودند. (کنایه از این که عیسی از طرف خود نفرستاده، بلکه اموال مردم را غارت کرده.)

بزم ایران، ص19.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *