مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد طلاب جامعه المصطفی العالمیه عنوان کتابی است که درسال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب به همت معاونت آموزش جامعه المصطفی درچهار جلد تدوین و گردآوری گردیده است. این مجموعه با توجه به حجم، گستره و تنوع موضوعی پایان نامه ها و به ویژه راهبرد اسلامی مطالعات انجام شده در نوع خود دستاوردی کم نظیر می باشد. از این رو محتوا و داده های آن می تواند به مثابه یک بانک اطلاعاتی غنی، به سیر پژوهش های اسلامی، در مراکز مطالعاتی و دانشگاهی و به ویژه در حوزه دین پژوهی کمک شایانی نموده و زمینه ساز ایده ها، انگاره ها و نظریه های روزآمد در عرصه مطالعات اسلامی باشد.موضوعات جلدهای چهارگانه کتاب عبارتند از: جلد اول، قران و حدیث، جلد دوم فلسفه و کلام، جلد سوم فقه و اصول و جلد چهارم تاریخ اسلام، اخلاق و تربیت و عمومی.

در معرفی هر پایان نامه مشخصات کلی، شامل عنوان، اساتید راهنما و مشاور، مؤلف، زبان نگارش، واحد آموزشی، تعداد صفحات و تاریخ دفاع و چکیده ای از آن ارائه شده است. به نظر می رسد مطالب چکیده های ارائه شده بیشتر از چکیده است که در ابتدای خود پایان نامه ها آمده است و دست اندرکاران تدوین کتاب، توجهی دوباره به تهیه چکیده پایان نامه ها نداشته اند، اما  با پرداختن بیشتر به همین چکیده ها می توانستند تصویر بهتری از محتوای پایان نامه ها به خوانندگان ارائه دهند.
آن چه در کتاب آمده در واقع بخشی از پایان نامه های دفاع شده در این کز علمی است و تعداد قابل توجهی از کارهای انجام شده حداقل درحوزه تاریخ، که نگارنده اطلاع و اشراف بیشتری نسبت به آن دارد را در بر ندارد.هم چنین به لحاظ کمی در معرفی پایان نامه ها، نسبت سهم مدارس تحت پوشش جامعه لحاظ نگردیده است. برای مثال در بخش تاریخ، از مدرسه عالی فقه و معارف حدود 226 عنوان پایان نامه و از مدرسه عالی امام خمینی که این رشته در آن به گونه تخصصی تدریس می گردد 27 پایان نامه معرفی شده است.جلد چهارم شامل معرفی 557 پایان نامه می باشد که تاریخ 255، اخلاق و تربیت161 و عمومی 141 عنوان را دربر می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *