مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

این کتابنامه را آیت الله شیخ رضا استادی و به پیشنهاد «دانشگاه امام صادق(ع)» تدوین و تنظیم کرده و انتشارات «جامعه الامام الصادق(ع)» با همکاری «موسسه در راه حق» آن را منتشر کرده است.

نویسنده در این کتاب سیصد کتاب مرتبط با حضرت امام جعفر صادق(ع) را در چهار بخش معرفی کرده است. بخش نخست کتاب به کتابهایی اختصاص دارد که به طور مستقل درباره امام صادق(ع) نگاشته شده اند. آثار معرفی شده در این بخش 51 عنوان است. بخش دوم کتاب، به شاگردان و راویان و اصحاب امام صادق(ع) اختصاص یافته و کتابهایی را معرفی می کند که یا مستقلا درباره شاگردان، راویان و اصحاب امام صادق(ع) است یا بخشی از کتاب به طور مستقل به اصحاب آن حضرت(ع) پرداخته باشد.

کتابهای معرفی شده در این بخش یازده عنوان می باشد. بخش سوم، کتابهایی است که سخنان امام ششم را گردآوری کرده و یا یک بخش مستقلش مربوط به احادیث آن حضرت(ع) می باشد. کتابهای شمرده شده در این بخش 51 عنوان است. بخش چهارم، کتابهایی است که به چهارده معصوم پرداخته اند اما یک فصل یا باب یا بخش مستقلی از آنها مربوط به امام صادق(ع) می باشد. بنابراین، کتابهایی که به صورت پراکنده و بدون عنوان بندی و اختصاص دادن فصل یا بخش مستقل و در لابه لای دیگر مطالب به امام صادق(ع) پرداخته اند معرفی نشده اند. کتابهای معرفی شده در این بخش 182 اثر است.

نکته های درخور توجه درباره این کتابنامه عبارتست از اینکه:

1. مولف در نگارش این اثر هم به نسخه های خطی و هم نسخه های چاپی و منتشرشده به طور مجموع توجه داشته و هردو سنخ آثار را معرفی کرده است.

2. به لحاظ زبانی کوشش شده است آثار نگاشته شده به سه زبان فارسی، عربی و اردو را معرفی کند.

3. عمده منابع نگارنده در تالیف این کتاب عبارت بوده است از: الف. الذریعه الی تصانیف الشیعه/ آقا بزرگ تهرانی؛ ب. فهرست کتابهای فارسی چاپی/ مرحوم خانبابا مشار؛ ج. فهرست کتابهای عربی چاپی/ مرحوم خانبابا مشار؛ د. معجم المطبوعات النجفیه/ محمدهادی امینی؛ ه. فهرست کتابهای چاپی/ انتشارات کتابخانه ملی.

4. معرفی کتابها به طور عموم، معرفی شناسنامه ای است.

5. کتابهای معرفی شده در هر بخش، به طور جداگانه بر اساس نام کتاب و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده، اما شماره های ردیف کتابها به صورت پیوسته و مسلسل است یعنی نخستین کتاب در بخش اول با شماره یک آغاز می شود و آخرین کتاب در فصل چهار با شماره سیصد پایان می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *