مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

تحليل زندگاني ائمه اطهار( عليهم ‏السلام ) از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين ميان، تحليل و بررسي زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) و بويژه صلح آن حضرت با معاويه درميان زندگاني ساير ائمه اطهار از حساسيت خاصي برخوردار است. اين مقاله با عنوان «كتابشناسي امام حسن مجتبي عليه‏السلام »، كوششي در جهت ارائه كتابها و مقالات در زمينه زندگاني و صلح آن حضرت است، كه با بررسي و تحقيق در اين منابع مي‏ توان چشم‏ انداز روشني از سيره نظري و عملي امام در دوران زندگاني و نيز علل پذيرش صلح و پيامدهاي آن را ملاحظه كرد.

مطالعه و بررسي ابعاد گوناگون زندگاني ائمه اطهار( عليهم‏السلام ) براي محققان و پژوهشگران مسلمان، عموما و بويژه، شيعيان و پيروان آنها از ارزش و اهميت بسزايي برخوردار است، زيرا آنها مصداقهاي آشكار خليفة اللّه‏ في الارض، و اسوه‏هاي هدايتي هستند كه تشنگان حقيقت را در هر عصر و نسلي به فراخور حال آنان به سرمنزل مقصود رهنمون خواهند بود.

در ميان ائمه اطهار( عليهم‏السلام )، زندگاني امام حسن( عليه‏السلام ) در هاله‏اي از ابهام قرار دارد و اين خود بر مظلوميت آن امام همام افزوده، است لذا بر محققان و انديشمندان مسلمان و شيعه فرض است كه چهره آن امام را از گرد و خاك آلوده به كين مغرضان كه در طول 1400 سال بر زندگاني آن حضرت سايه انداخته بزدايند و حقايق زندگاني آن وجود نازنين را بيش از پيش بر همگان روشن كنند.

تدوين اين كتابشناسي نيز در راستاي دستيابي به همين هدف است كه ابزاري مناسب در دست محققان و انديشمندان مسلمان و شيعه باشد تا بدين وسيله با انتخاب كتابها و مقالات مناسب سريعتر به هدف خود نايل آيند.

دامنه و حدود

اين اثر گزيده‏اي از منابع موجود در زمينه زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) است، به همين دليل از ذكر كردن كتابها و منابع عمومي كه قسمتي از آنها درباره به امام حسن( عليه‏السلام ) است خودداري شده است، زيرا كتابها و منابع عمومي در اين زمينه فراوان است و خود به كتابشناسي مستقل موضوعي نياز دارد.

اين مجموعه از نظر دامنه زبان و حدود زماني شامل كتابها و مقالات منتشر شده به زبان فارسي و بعضا به زبان عربي و تركي تا پايان سال 1375، است.

پيشينه كار

در زمينه مورد نظر، يعني كتابشناسي امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) با اين سبك و شيوه كه هم مقالات و هم كتابها را در برگيرد تاكنون هيچ اثري به رشته تحرير در نيامده است. تنها اثري كه تاكنون در اين زمينه به رشته تحرير درآمده، جلد چهارم از منبعي با عنوان زير است:

الرفاعي، عبدالجبار. معجم، كتب عن الرسول و اهل بيت صلوات اللّه‏ عليهم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1371. (ج 40).

شيوه گردآوري اطلاعات

براي تهيه اين كتابشناسي، علاوه بر مجموعه كتابخانه‏هاي تخصصي و دانشگاهي از منابع رديف دوم مانند كتابشناسيها، فهرستها و نمايه نامه‏هاي عمومي نيز استفاده شده است.

شيوه تنظيم و بازيابي

اين كتابشناسي براساس نظم الفبايي سرشناسه (نويسنده يا پديد آورنده) تنظيم شده است.

در مورد هر كتاب، اطلاعات كامل كتابشناختي (نام خانوادگي و نام نويسنده، عنوان اثر، مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و تعداد صفحات) و در مورد هر مقاله نيز علاوه بر اطلاعات اين، اطلاعات ديگري شامل نام نشريه، دوره و شماره، تاريخ انتشار و شماره صفحه مقاله را ارائه مي‏دهد.

عنوان كتابها به صورت پر رنگ و عنوان مقالات در داخل «كمان» قرار دارد.

مثال:

الف: كتابها

3ـ آل ياسين، راضي. صلح امام حسن پر شكوه‏ترين نرمش قهرمانانه تاريخ. ترجمه علي خامنه‏اي. تهران: آسيا، 1371. 544 ص.

ب: مقالات

58ـ پيشوائي، مهدي. «متن پيمان صلح». درسهايي از مكتب اسلام، سال 14، ش8 (شهريور 1352): 61ـ65.

براي بازيابي آسانتر منابع، علاوه بر نظم الفبايي سرشناسه، يك فهرست نام اشخاص نيز در پايان اضافه شده كه نام نويسندگان و ساير كساني را كه به گونه‏اي در تدوين كتابها و مقالات نقش داشته‏اند به صورت الفبايي تنظيم كرده است و مراجعه كننده را توسط شماره بازيابي به متن ارجاع مي‏دهد.

همچنين فهرستي ديگر به نام فهرست عنوان در پايان اضافه شده است. در فهرست عنوان كتابها و مقالات به صورت جداگانه و به ترتيب نظم الفبايي مرتب شده است و در مقابل هر عنوان، شماره بازيابي قرار دارد كه مراجعه كننده را به شماره مدخل در متن ارجاع مي‏دهد.

الفبايي بر اساس سرشناسه

آـ الف

1ـ آل ياسين، راضي. «ريشه‏هاي تاريخي صلح امام حسن( عليه‏السلام )». ترجمه علي خامنه‏اي، اطلاعات (20 آبان 1364): 14ـ15.

2ـ ـــــــــــــــ . صلح الحسن. بغداد: دارالكتب العراقيه، 1384. ص399.

3ـ ـــــــــــــــ . صلح امام حسن پر شكوه‏ترين نرمش قهرمانانه تاريخ. ترجمه علي خامنه‏اي. تهران: آسيا، 1371. 544 ص.

4ـ ـــــــــــــــ . صلح امام حسن: پرشكوه‏ترين نرمش قهرمانانه تاريخ (نوار). ترجمه علي خامنه‏اي ؛ گوينده شيرين شهسواري. تهران: مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان رودكي، 1373. (مشتمل بر 17 حلقه نواركاست (60 دقيقه‏اي، ضبط آزاد)

5ـ آيت اللهي، مهدي. الامام الحسن( عليه‏السلام ). ترجمه كمال السيد. قم: موسسه انصاريان، (1374). 24ص.

6ـ ابن اعثم كوفي. قيام امام حسن( عليه‏السلام ) (برگزيده از كتاب الفتوح ابن اعثم كوفي). ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي. تهران: علمي و فرهنگي، 1374. 110 ص.

7ـ ابن عساكر، علي بن الحسن. (التاريخ الكبير) ترجمه الامام الحسن من تاريخ مدينه دمشق. بتحقيق محمد باقر المحمودي. بيروت: موسسه المحمودي، 1400 ق. 293 ص.

8ـ ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين. مقتل الحسن و الحسين( عليهما‏السلام ). بيروت: مركز الدراسات و البحوث العلميه، 1412 ق. = 1991 م. 148 ص.

9ـ اختر، حسن. حضرات حسينين( عليهما‏السلام ). ترجمه اداره نور اسلام. فيض آباد: نوراسلام ؛ قم: موسسه در راه حق، 1405 ق. = 1363. 65 ص.

10ـ اديب، عادل. «امام حسن بن علي( عليه‏السلام )». ياد ايام، سال 2، ش 8 (آبان 1374): 66ـ76.

11ـ «ارزشهاي اخلاقي در حيات امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». اميد انقلاب، سال 5، ش 116 (11 آبان 1364): 6ـ7، 55.

12ـ ارفع، كاظم. سيره عملي اهلبيت( عليه‏السلام )، حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: فيض كاشاني، 1374. 58 ص.

13ـ استادي، رضا. «امام مجتبي( عليه‏السلام )». صحيفه، ش 57 (فروردين، ارديبهشت 1367): 2ـ3.

14ـ استراتژي تدبير و حلم حسني رسوا كننده حاكميت پليد اموي».اميد انقلاب، سال 5،ش 105(11 خرداد 1364): 5 ـ 9.

15ـ «اسوه صبر ومقاومت». كار و كارگر(5 شهريور 1371): 3.

16ـ اشرف سمناني، غلامرضا. بحثي درباره صلح امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: بعثت، 1364. 40 ص.

17ـ «امام حسن». هوشيار، سال 12،ش 15(20 شهريور 1370): 1.

18ـ «امام حسن( عليه‏السلام )، برگزيده زمان». جمهوري اسلامي(11 فروردين 1370): 10.

19ـ «امام حسن( عليه‏السلام ): تنديس مظلوميت». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 13، ش 152(مرداد 1373):6 ـ 7، 21.

20ـ «امام حسن( عليه‏السلام )حتي در زمان حيات با عدم شناخت شخصيتش از جانب دوستان مواجه بود». جمهوري اسلامي (3 آذر 1363): 16.

21ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) در صلح خويش هم،امام است». زن روز، ش 920(11تير 1362): 15، 50.

22ـ «امام حسن( عليه‏السلام )فرزند شجاع دين و ياور فداكار علي( عليه‏السلام )».جمهوري اسلامي (22 فروردين 1369): 2.

23ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) مظهر كمالات الهي». اولياء اصفهان، ش 1621 (23 آبان 1364): 1ـ2.

24ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) مظهر كمالات الهي». پيام انقلاب، سال 4، ش 87 (4 تير 1362): 10ـ11، 19.

25ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) مجاهد سنگر صبر و تبلور جهاد اكبر». اطلاعات (6 تير 1362): 10، 12.

26ـ «امام حسن( عليه‏السلام ): مصلح بزرگ تاريخ اسلام». اطلاعات (11 فروردين 1370): 6.

27ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) مظهر بزرگي و عظمت». اطلاعات هفتگي، ش 2290 (31 ارديبهشت ـ 7 خرداد 1365): 3.

28ـ «امام حسن( عليه‏السلام ) و رعايت مصلحت دين». جمهوري اسلامي (16 شهريور 1370):12.

29ـ «امام حسن مجتبي پاسدار ارزشهاي الهي». جمهوري اسلامي (17 شهريور 1367): 5.

30ـ «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) اسوه استقامت و پايداري». جمهوري اسلامي (15 شهريور 1371): 15.

31ـ «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) بيدارگري بزرگ». صبح آزادگان (12 آذر 1362): 4.

32ـ «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) قهرمان صبروبردباري براي حفظ و گسترش اسلام». جهاد روستا، سال 9،ش 249(نيمه اول مهر 1367): 8ـ9، 30.

33ـ «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) قهرمان صلح و آزادي». ابرار(11 فروردين 1370): 1ـ2.

34ـ «امام مجتبي( عليه‏السلام ) در ميدان جهاد». اميد انقلاب، سال 4، ش 82 (26 خرداد 1363): 8 ـ11.

35ـ «امام مجتبي( عليه‏السلام ) گل خوشبوي پيامبر( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )». قدس (12 ارديبهشت 1368): 1، 8.

36ـ «امام مجتبي( عليه‏السلام )، مظلوم تاريخ». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 129 (شهريور 1371): 8 ـ 9.

37ـ «امام مجتبي مظلوم در زندگي و مظلوم در تاريخ». منشور برادري، سال 4، ش 187(4 تير 1362): 1ـ2.

38ـ «امام مجتبي و امام عسكري( عليه‏السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 82 (مهر 1367): 7،19.

39ـ اميدوار، اميد. امام حسن( عليه‏السلام ). قم: شفق، (بي تا). 32 ص.

40ـ امين، محسن. امام حسن، امام حسين، امام زين العابدين عليهم‏السلام . تهران: سروش، 1373. 294 ص.

41ـ ـــــــــــ . امام حسن و امام حسين( عليه‏السلام ). ترجمه اداره كل تبليغات و انتشارات ارشاد اسلامي. تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1374. 368 ص.

42ـ امين، محمد. «ديده درياكنم از اشك». رسالت (25 مرداد 1372).

43 ـ انصاريان، حسين. امام حسن بن علي( عليه‏السلام ) را بشناسيم. (تهران: بي نا، 1357). 46 ص.

44ـ «اوضاع كوفه در دوران خلافت امام». اطلاعات (30 آبان 1363): 17.

45ـ «اولين سبط پيامبر». ماهنامه پاسدار اسلام، ش 30 (خرداد 1363): 52ـ53.

46ـ «اي آنكه در عزاي تو هفت آسمان گريست». رسالت (16 شهريور 1370): 4.

ب ـ ت

47ـ «بدرستي كه او بود راستگوي نبي». شاهد، ش 49 (آذر 1362): 4ـ5، 42،44.

48ـ «برقعي، علي اكبر. بامداد روشن: در اسرار واگذاري خلافت حضرت امام حسن( عليه‏السلام ) بمعاويه. (بي‏جا): حافظ، 1320. 197 ص.

49ـ بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم. امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، 1375. 3 ج.

50ـ «28 صفر». خبر جنوب (20 آبان 1364): 1، 8.

51ـ «15 رمضان سالروز ميلاد…». خبر جنوب (4 خرداد 1365): 8.

52ـ «پژوهش پيرامون صلح امام حسن( عليه‏السلام )». اميد انقلاب، سال 4، ش 100 (4 اسفند 1363): 16ـ19.

53ـ پيشوائي، مهدي. «آيا امام مجتبي( عليه‏السلام ) همسران زياد داشت؟». درسهايي از مكتب اسلام، سال 14، ش 1 (بهمن 1351): 39ـ42.

54ـ ــــــــــــــ . «بررسي علل صلح امام حسن( عليه‏السلام )». درسهايي از مكتب اسلام، سال 14، ش 2 (اسفند 1351): 54 ـ 57.

55ـ ــــــــــــــ . «چرا امام حسن تن به صلح درداد؟». درسهائي از مكتب اسلام، سال 14، ش 4 (ارديبهشت 1352): 47 ـ 50.

56ـ ــــــــــــــ . «چرا امام حسن( عليه‏السلام ) صلح نمود و امام حسين( عليه‏السلام ) قيام كرد؟». درسهائي از مكتب اسلام، سال 15، ش 2 (بهمن 1352): 37 ـ 44.

57ـ ــــــــــــــ . زندگاني امام حسن(7) پرچمدار صلح و آزادي. (قم): نسل جوان، 1353. 150 ص.

58ـ ــــــــــــــ . «متن پيمان صلح». درسهائي از مكتب اسلام، سال 14، ش 8 (شهريور 1352): 61ـ65.

59ـ ــــــــــــــ . «نقض پيمان صلح». درسهائي از مكتب اسلام، سال 14، ش 10 (آبان 1352): 55 ـ 59.

60ـ تلافي، علي اكبر. فضائل الحسن( عليه‏السلام ). تهران: نيك معارف، 1373. 56 ص.

61ـ تيمورزاده، كاوه. «امام مجتبي( عليه‏السلام ): مظهر مقاومت و بقاي اسلام». اطلاعات (16 بهمن 1374).

ج ـ خ

62ـ جعفريان، رسول. «اسوه‏هاي بشريت: امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». نور علم، سال 3، ش 26 (خرداد 1367): 74 ـ 99.

63ـ ــــــــــــــ . حيات فكري و سياسي امامان شيعه عليهم‏السلام . تهران: سازمان تبليغات اسلامي، مركز چاپ و نشر، 1372. 2 ج (ج1).

64ـ جمعيت اتحاد حسيني. پرتوي از چهره تابناك سبط المصطفي الحسن بن علي المجتبي سلام اللّه‏ عليه. (شيراز): 1366. 38 ص.

65ـ «جنگ از ديدگاه قرآن و حديث». پيام انقلاب، سال 7، ش 165(14 تير 1365): 24ـ26، 60. ش 166(28 تير 1365): 38 ـ 41. ش 167 (11 مرداد 1365): 47 ـ 49. ش 169 (8 شهريور 1365): 24 ـ 26. ش 170(22 شهريور 1365): 40ـ42.

66ـ چاپچيان، حبيب(حسان). امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) پيشواي دوم. (تهران: مكتب الحسن ؛ انتشار، 1349). 146 ص.

67ـ «چراغ تابناك هدايت». شاهد، ش 63 (15 خرداد 1363): 18ـ19، 30ـ31، 39.

68ـ «چگونه صلح به امام حسن( عليه‏السلام ) تحميل شد». پليس انقلاب، سال 5، ش 57 (آبان 1365): 18ـ21.

69ـ «چگونه مردمي كه نوزادان دخترشان را از شرم زنده بگور مي‏كردند…» جوانان امروز، ش 825 (22 آذر 1361): 6ـ7، 50.

70ـ حجتي، محمد(پريشان). «در خجسته ميلاد امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». پيام انقلاب، سال 7، ش 162(3 خرداد 1365): 11،77.

71ـ «حسن بن علي( عليه‏السلام ) دومين ستاره پرفروغ آسمان ولايت». اقتصاد اسلامي، ش 5 (دي 1362): 22ـ23، 54ـ55.

72ـ حسين، طه. انقلاب بزرگ (علي( عليه‏السلام ) و دو فرزند بزرگوارش). ترجمه جعفر شهيدي، (احمد آرام). تهران: علي اكبر علمي، 1363. 2 ج (در يك مجلد).

73ـ ــــــــــ . «صلح امام حسن( عليه‏السلام ) زمينه ساز نهضت عاشورا». اطلاعات هفتگي، ش 2265 (22ـ29 آبان 1363): 10.

74ـ حسيني شيرازي، محمد. بررسي كوتاهي از زندگاني امام حسن( عليه‏السلام ). ترجمه و تحقيق محمد باقر فالي. قم: كانون نشر انديشه اسلامي، 1408 ق. 1367. 89 ص.

75ـ حضرت امام حسن( عليه‏السلام ). ترجمه ابراهيم زال. تهران: بيناد بعثت، 1371. 32 ص.

76ـ «حفظ مكتب اسلام در قيام به صلح». اميد انقلاب، سال 6، ش 128 (27 ارديبهشت 1365): 4ـ5، 31.

77ـ حيدري، اصغر. «موضع امام حسين( عليه‏السلام ) در برابر صلح امام حسن( عليه‏السلام )». كيهان (25 مرداد 1372): 6.

78ـ خاتمي، احمد.«به مناسبت 28 صفر سالروز شهادت امام حسن( عليه‏السلام )». كيهان (4 شهريور 1371): 6. (5 شهريور 1371): 6.

79ـ «خجسته زاد روز امام مجتبي( عليه‏السلام ) بر امت اسلام فرخنده باد». خراسان (28 اسفند 1370): 1،11.

80ـ خليلي، محمدعلي. زندگاني پنج تن آل كسا. تهران: اقبال، 1361. 416 ص.

81ـ خوش عمل، عباس.«حضرت امام حسن( عليه‏السلام ): تفسير سوره كوثر». اطلاعات (6 بهمن 1375).

82ـ ــــــــــ . «قطره‏ها،قطره‏ها فراز آييد:به مناسبت ميلاد فرخنده امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». اطلاعات (9 اسفند 1372).

83ـ خوش نيت، حسن. «شهر اللّه‏ رمضان و ميلاد امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». منشور برادري، دوره جديد، ش 284 (7 خرداد 1364): 1ـ2.

د ـ ز

84ـ «در سوگ سبط اكبر رسول اللّه‏( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )». اميد انقلاب، سال 4، ش 93 (26 آبان 1363): 8ـ9.

85ـ «درسي از مكتب امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». جمهوري اسلامي (7 اسفند 1372): 12.

86ـ درك زهي، دين محمد. سيره الائمه الاربعه. زاهدان: كورين، 1370، 164 ص.

87ـ «در مكتب سه اسوه حسنه». جمهوري اسلامي (10 آبان 1365): 7.

88ـ «در نبرد شكيبائي و استقامت ورزيد كه خداوند همراه پايندگان است». شاهد، ش 73 (1 آذر 1363): 6ـ9، 47.

89ـ «دو حادثه بزرگ». نقش قلم، ش 300 (19 آبان 1364): 1،4.

90ـ دولت آبادي.«خال رخسار حسن نقطه بسم اللّه‏ است». رسالت (7 اسفند 1372): 5، 11.

91ـ رحيمي، مهدي. حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: بنياد بعثت، 1371. 91 ص.

92ـ ــــــــــــ ؛ عبداللّه‏ طاهرخاني. برگزيدگان: سيري كوتاه در زندگاني چهارده معصوم( عليهم‏السلام )، حضرت امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: بنياد بعثت، 1373. ج 4.

93ـ رسولي، هاشم. خلاصه‏اي از زندگينامه امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1375. 312 ص.

94ـ ــــــــــــ . خلاصه تاريخ اسلام. تلخيص محمد علي چناراني. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373. ج 2.

95ـ ــــــــــــ . زندگاني امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373. 496 ص.

96ـ ــــــــــــ . «ماجراي غم انگيز شهادت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». اطلاعات (4 مرداد 1374).

97ـ رضا، محمد. الحسن و الحسين، سبطارسول اللّه‏. بيروت: دارالكتب العلميه، 1395 ق. = 1975 م. 168 ص.

98ـ رضوي اردكاني، ابوفاضل. «امام حسن( عليه‏السلام ) مظلوم تاريخ». اطلاعات (10 آبان 1365): 6.

99ـ «روند بعثت پس از صلح تحميلي». اميد انقلاب، سال 6، ش 140 (10 آبان 1365): 5ـ7.

100ـ زماني، علي. «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». درسهائي از مكتب اسلام، سال 34، ش 12 (اسفند 1373): 50 ـ 53.

101ـ «زمينه‏هاي اجتماعي و شرايط تاريخي صلح امام حسن( عليه‏السلام )». اطلاعات (4 خرداد 1365): 2.

102ـ «زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». پيام انقلاب، سال 4، ش 96 (7 آبان 1362): 36 ـ37.

س ـ ش

103ـ سبحاني، جعفر. «گذري بر زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». اطلاعات (7 اسفند 1372): 7.

104ـ سپهر، عباسقلي. ناسخ التواريخ، زندگاني حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1367.

105ـ سروش، عبدالكريم. «شرح نامه اميرالمومنين( عليه‏السلام ) به فرزندش امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». سلام، ش 532. ش 534.

106ـ سعيد، حسن. مكتب امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: كتابخانه مسجد جامع، 1365.64 ص.

107ـ سعيدي، عباس. ثوره الشيعه، عصر امام حسن( عليه‏السلام ). (تهران): بعثت، 1358 .80ص.

108ـ «سيري كوتاه در زندگي درخشان امام مجتبي( عليه‏السلام )». جانباز، ش 61 (بهمن 1373): 10.

109ـ شاكري، حسين. الحسن المجتبي( عليه‏السلام ): كتاب علمي، ادبي، تاريخ…. قم: نشر الهادي، 1415 ق. = 1373. 398 ص.

110ـ شاه محمدي، م. ع. سخني كوتاه پيرامون شخصيت «امام مجتبي( عليه‏السلام )». (تهران: هيئت تعاوني مكتب اسلام، 1350). 36 ص.

111ـ شريفي اقدس، غلامرضا.«امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». كهكشان، سال 2، ش 16 (بهمن 1370): 66ـ67، 93.

112ـ شهابي، ر. «نگاهي به زندگاني حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ): ماييم حزب اللّه‏ كه پيروزيم». زن روز، ش 1565 (30 تير 1375): 16 ـ 17.

113ـ شيرازي، حسن. كلمة الامام الحسن( عليه‏السلام ): سخنان امام حسن( عليه‏السلام ). ترجمه عليرضا ميرزا محمد. تهران: نور، 1358. 256 ص.

114ـ شيرازي، رضا. قهرمان دو ميدان: داستان زندگي امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: پيام آزادي، 1374، 160 ص.

ص ـ گ

115ـ الصافي، عبدالرضا. بلاغه الامام الحسن( عليه‏السلام ): خطب، رسائل، كلمات. صحها و فهرستها جعفر عباس الحائري. قم: شكوري، 1373. 160 ص.

116ـ صافي، لطف اللّه‏. سبط المصطفي( عليهم‏السلام ): در مدح و منقبت حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: موسسه نشر و تبليغ، 1365. 12 ص.

117ـ صالحي، عباس.«مكتب و مصلحت ـ واقع نگري و مصلحت بيني در زندگاني امام حسن وامام حسين». حوزه، سال 11 ، ش 62(خرداد و تير 1373): 128 ـ 162.

118ـ «صلح امام حسن، زمينه ساز قيام سرخ عاشورا». جمهوري اسلامي (13 خرداد 1364): 10. (14 خرداد 1364): 8.

119ـ «صلح امام حسن( عليه‏السلام )». ابرار (16 شهريور 1370): 2.

120ـ «صلح امام حسن( عليه‏السلام )». اطلاعات (16 بهمن 1374).

121ـ «صلح امام حسن( عليه‏السلام ) راهگشاي انقلاب كربلا». اطلاعات (14خرداد1364):20.

122ـ «صلح امام حسن( عليه‏السلام ) سلاحي برتر در پيكار با معاويه». اطلاعات هفتگي، ش 2193 (23ـ30 خرداد 1363): 2، 52.

123ـ «صلح امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 4، ش 42 (خرداد 1364): 20 ـ 23، 52ـ53.

124ـ «صلح، چرا؟». خراسان (9 اسفند 1372): 5.

125ـ «صلح يا آتش بس موقت؟». صبح آزادگان (14 خرداد 1364): 5.

126ـ عاملي، جعفر مرتضي. تحليلي از زندگاني سياسي امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ): در عهد رسول خدا (ص)، خلفاي ثلاثه. ترجمه محمد سپهري. تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1369. 246 ص.

127ـ «عشق و علاقه متقابل پيامبر ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )، و امام حسن( عليه‏السلام )». شاهد، ش 231 (اسفند 1372، فروردين 1373): 10 ـ 12.

128ـ عطاردي قوچاني، عزيزاللّه‏. مسندالامام المجتبي ابي محمدالحسن بن علي( عليهما‏السلام ). (تهران): عطارد، 1373. 802 ص.

129ـ علي ابن ابيطالب( عليه‏السلام ). فرزندم چنين باش: ترجمه نامه سي و يكم نهج‏البلاغه. ترجمه جمال الدين دين پرور. تهران: بنياد نهج البلاغه، 1372. 52 ص.

130ـ عمادزاده، حسين. زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: اسوه، 1372. 622 ص.

131ـ ــــــــــــــ . زندگاني حضرت مجتبي، ابو محمد الزكي حسن بن علي بن ابيطالب سبط الاكبر( عليه‏السلام ). تهران: شركت سهامي طبع كتاب، 1337. 400 ص.

132ـ فاضل، جواد. معصومين چهارده‏گانه: معصوم چهارم حسن بن علي( عليه‏السلام ). تهران: علمي، 1362. ج 2.

133ـ فاضل ورسي، خادم حسين. سياسه السبطين، يا، صلح امام مجتبي و قيام سيدالشهداء. (بي جا): مؤلف، 1369. 400 ص.

134ـ فضل اللّه‏، محمدجواد. صلح الامام الحسن: اسبابه نتائجه. قم: دارالمثقف المسلم، (1363). 256 ص.

135ـ فولاد زاده، عبدالامير. حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: اعلمي، (1359). 35 ص.

136ـ قاسمي، صديقه. «صلح امام حسن( عليه‏السلام )».مسجد، سال 2، ش 12 (بهمن واسفند 1372): 36ـ39.

137ـ قاضي زاهدي گلپايگاني، علي. زندگاني چهارده معصوم( عليه‏السلام )، با تتمه القصص معصوم چهارم و پنجم. با تصحيح و پاورقي محمد نصرالهي. مشهد: جعفري، (1350). 235 ص.

138ـ قائمي، علي. در مكتب كريم اهل بيت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: اميري، 1374. 464 ص.

139ـ «قرآن و عترت دو ميراث گرانبهاي رسول اللّه‏ ( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ). جمهوري اسلامي (20 آبان 1364): 8.

140ـ القرشي، باقر شريف. حياة الامام الحسن بن علي. ويرايش 2. النجف: مطبعه الاداب، 1384 ق. 2 ج.

141ـ ــــــــــــــــــ . زندگاني حسن بن علي( عليه‏السلام ). ترجمه فخرالدين حجازي. تهران: بعثت ؛ انتشار، 1353. ج.

142ـ قلعجي، عبدالمعطي امين. خاندان وحي در احاديث اهل سنت. انتخاب و ترجمه صادق آئينه‏وند. تهران: امير كبير، 1362. 87 ص.

143ـ كثيري، حميد. «امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) مولود صبر و استقامت». كيهان (7 اسفند 1372): 16.

144ـ كشاورز، م. «در رحلت پيامبري كه رسول رحمت بود و توبه» كيهان (20 آبان 1364): 2.

145ـ كمپاني، فضل اللّه‏. حسن( عليه‏السلام ) كيست؟: بحث و تحليل در پيرامون مساله صلح. تهران: فراهاني، (1362). 315 ص.

146ـ «گذري كوتاه بر زندگي امام مجتبي». قدس (16 مهر 1367): 6.

147ـ گلپايگاني، محمدرضا. الامام الحسن بن علي( عليه‏السلام ). تهران: البلاغ، 1371. 76 ص.

148ـ گلي زواره، غلامرضا.«صلح امام حسن» (پرشكوهترين نرمش قهرمانانه تاريخ). ماهنامه پاسدار اسلام، ش 164 (مرداد 1374): 32 ـ35 ؛ ش 165(شهريور 1374): 37 ـ 41.

م

149ـ مازندراني حايري، محمد مهدي. معالي السبطين في احوال السبطين الامامين الحسن و الحسين. قم: شريف الرضي، 1368. 2 ج (در يك مجلد).

150ـ متاجي، كمال. «امام حسن( عليه‏السلام ) اسوه كمال و برتري جاودانه». جمهوري اسلامي (4 خرداد 1365): 7.

151ـ محمدي، ايرج.«آرزوي بهشت دارم». اطلاعات هفتگي، ش 2306(19 شهريور ـ 2 مهر 1365): 52ـ53.

152ـ محمدي، رضا. امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) مظلوم تاريخ. قم ؛ صحفي، 1372. 148 ص.

153ـ محمدي ارغنده پور، كريم. «تجلي راي مردم در صلح امام حسن( عليه‏السلام )». سلام (25 مرداد 1372).

154ـ محمدي اشتهاردي، محمد. نگاهي بر زندگي امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: مطهر، 1373. 136 ص.

155ـ ــــــــــــــــــــ . نگاهي به حلم امام حسن( عليه‏السلام )». كيهان (22 فروردين 1369): 18.

156ـ مدرسي، محمد تقي. الامام الحسن( عليه‏السلام ) قدوة و اسوة. (بي جا): مكتب العلامه المدرسي، 1406 ق. = 1365. 96 ص.

157ـ ــــــــــــــــ . زندگي و سيماي امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). ترجمه محمد صادق شريعت. تهران: موسسه فرهنگي انصارالحسين( عليه‏السلام )، 1372. 78 ص.

158ـ مراد حاصل، امير مهدي. داستان زندگي امام حسن( عليه‏السلام ).تهران ؛ پيام نور 1374. 32 ص.

159ـ مصري، محمدرضا. حسن و حسين يا جگرگوشگان رسول اكرم. ترجمه و تفصيل و پاورقيها محمد واصف. (بي جا: بي نا)، 1343. 206 ص.

160ـ مصطفوي، حسن. الامام المجتبي ابومحمدالحسن بن علي عليهم‏السلام ، حياته، مقاماته، خلافته، حلمه، جريان صلحه … . قم: مكتبه المصطفوي ؛ نشر الكتاب، 1362. 260 ص.

161ـ مطهري، احمد. زمامداري امام مجتبي( عليه‏السلام ). قم ؛ دارالكتاب، (1363). 254.

162ـ مطهري، مرتضي. سيري در سيره ائمه اطهار( عليه‏السلام ). تهران: صدرا، 1372. 316 ص.

163ـ مظفري نژاد، حسين. «سياست، جنگ، صلح». سلام (16 شهريور 1370): 2.

164ـ مظلومي، رجبعلي. صلح امام حسن( عليه‏السلام ). تهران: بنياد بعثت ؛ موسسه اهل بيت، 1361. 44 ص.

165ـ ـــــــــــــــ . گناهي بي لذت، چرا؟. تهران: جهان آرا، 1354. 56 ص.

166ـ معاديخواه، عبدالمجيد.«وصيت علي ابن ابيطالب به فرزندش امام حسن( عليه‏السلام )». مرزداران، سال 1، ش 8 (15 فروردين 1362): 46 ـ 49. ش 9 (15 ارديبهشت 1362): 38ـ39، 64. ش 12(15 مرداد 1362): 36 ـ 37. ش 13 (15 شهريور 1362): 34 ـ 35.

167ـ مقيمي، محمد. فلسفه صلح دومين پيشواي شيعه حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) و شرح زندگاني آن حضرت. تهران: معراجي، (1358). 469 ص.

168ـ ـــــــــــ . نقش صلح امام در سرنوشت انقلاب. تهران: سعدي، (1357). 241 ص.

169ـ موسسه اصول دين. حضرت امام حسن( عليه‏السلام ) پيشواي دوم. قم: 1358. 24 ص.

170ـ موسسه در راه حق. الامام الثاني الامام الحسن( عليه‏السلام ). قم: 1367. 24 ص.

171ـ ـــــــــــــــ . پيشواي دوم: حضرت امام حسن( عليه‏السلام ). قم: (1361). 28 ص.

172ـ موسوي، عبدالواحد. «صلح امام حسن( عليه‏السلام ): ريشه‏ها و پيامدها». سلام (8 اسفند 1372): 9.

173ـ موسوي كاشاني، محمد حسن. برامام حسن و امام حسين( عليه‏السلام ) چه گذشت؟. (بي جا): محمد حسن موسوي كاشاني، 1373. 240 ص.

174ـ مهدوي.«مولود مسعود رمضان». سروش، سال 5، ش 197 (4 تير 1362): 36 ـ 37.

175ـ «ميراث فرهنگي امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». جمهوري اسلامي (12 آذر 1362): 9.

176ـ ميردامادي، حسن. «امام حسن( عليه‏السلام )، صلح… و نه سازش». جمهوري اسلامي (19 مرداد 1375).

177ـ ميرزا محمد، عليرضا. «تحليلي از صلح امام حسن( عليه‏السلام )». مجله تحقيقات تاريخي، سال 1، ش 2 (پاييز 1368): 201 ـ 224.

178ـ «ميلاد فاتح صلح». ابرار (2 ارديبهشت 1368): 1، 8.

ن ـ ي

179ـ نجفي، محمد جواد. سرگذشت حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ). تهران: اسلاميه، 1370. 240 ص.

180ـ «نكاتي خواندني از زندگاني امام حسن( عليه‏السلام )». اطلاعات هفتگي، ش 2123 (15ـ22 دي 1361): 36 ـ 37، 44.

181ـ «نگاهي به سيره امام مجتبي( عليه‏السلام )». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 7، ش 77 (ارديبهشت 1367): 8 ـ 9.

182ـ «نگرشي بر حركت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». قدس (16 شهريور 1370): 3.

183ـ «نگرشي كوتاه بر صلح امام حسن( عليه‏السلام )». كار و كارگر (16 شهريور 1370): 9.

184ـ وجداني، حسين. زندگاني امام حسن بن علي( عليه‏السلام ). تهران: قدس رضوي، 1354. 234 ص.

185ـ هدايتخواه، ستار. «تحليلي بر صلح تحميلي امام حسن( عليه‏السلام )». زائر، ش 8 (مرداد 1372): 12ـ17.

186ـ «همراه بانسيم سحر، تهنيتي براي ميلاد امام حسن( عليه‏السلام )». خراسان (4 خرداد 1365): 1ـ2.

187ـ هوشي سادات، هاشم. «سالروز ميلاد امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )». اطلاعات هفتگي، ش 2384 (7ـ14 ارديبهشت 1367): 3.

188ـ «يادي از سرور مردان». فروغ آنادي(5 خرداد 1365): 1، 3.

فهرست نام اشخاص

آ

آرام، احمد72

آل ياسين، راضي4،3،2،1

آيت‏اللهي، مهدي5

آئينه‏وند، صادق142

الف

ابن اعثم كوفي6

ابن عساكر، علي‏بن الحسن7

ابوالفرج اصفهاني، علي‏بن‏حسين8

اختر، حسن9

اديب، عادل10

ارفع، كاظم12

استادي، رضا13

اشرف سمناني، غلامرضا16

اميدوار، اميد39

امين، محسن41،40

امين، محمد42

انصاريان، حسين43

ب

برقعي، علي‏اكبر48

بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم49

پ

پيشوايي، مهدي59،58،57،56،55،54،53

ت

تلافي، علي‏اكبر60

تيمور زاده، كاوه61

ج

جعفريان، رسول63،62

چ

چايچيان، حبيب(حسان)66

چناراني، محمدعلي94

ح

الحائري، جعفر عباس115

حجازي، فخرالدين141

حجتي، محمد(پريشان)70

حسين، طه73،72

حسيني شيرازي، محمد74

حيدري، اصغر77

خ

خاتمي، احمد78

خامنه‏اي، علي4،3،1

خليلي، محمدعلي80

خوش عمل، عباس82،81

خوش نيت، حسن83

د

درك زهي، دين محمد86

دولت آبادي90

دين پرور، جمال‏الدين129

ر

رحيمي، مهدي92،91

رسولي، هاشم96، 95، 94، 93

رضا، محمد97

رضوي اردكاني، ابوفاضل98

ز

زال، ابراهيم75

زماني، علي100

س

سبحاني، جعفر103

سپهر، عباسقلي104

سپهري، محمد126

سروش، عبدالكريم105

سعيد، حسن106

سعيدي، عباس107

ش

شاكري، حسين109

شاه محمدي، م.ع110

شريعت، محمدصادق157

شريفي‏اقدس، غلامرضا111

شهابي، ر112

شهسواري، شيرين4

شهيدي، جعفر72

شيرازي، حسن113

شيرازي، رضا114

ص

الصافي، عبدالرضا115

صافي، لطف‏اللّه‏116

صالحي، عباس117

ط

طاهر خاني، عبداللّه‏92

ع

عاملي، جعفر مرتضي126

عطاردي قوچاني، عزيزاللّه‏128

علي ابن ابيطالب( عليه‏السلام )129

عمادزاده، حسين131،130

ف

فاضل، جواد132

فاضل ورسي، خادم حسين133

فالي، محمد باقر74

فضل‏اللّه‏، محمد جواد134

فولاد زاده، عبدالامير135

ق

قاسمي، صديقه136

قاضي زاهدي گلپايگاني، علي137

قائمي، علي138

القرشي، باقر شريف141،140

قلعجي، عبدالمعطي امين142

ك

كثيري، حميد143

كشاورز، م144

كمپاني، فضل‏اللّه‏145

گ

گلي‏زواره، غلامرضا148

گلپايگاني، محمدرضا147

م

مازندراني حايري،محمدمهدي149

متاجي، كمال150

محمدي، ايرج152

محمدي، رضا152

محمدي، رضا152

محمدي اشتهاردي،محمد155،154

المحمودي، محمدباقر7

مدرسي، محمدتقي157،156

مراد حاصل، امير مهدي158

مستوفي هروي، محمد بن احمد6

مصري، محمدرضا159

مصطفوي، حسن160

مطهري، احمد162

مطهري، مرتضي162

مظفري نژاد، حسين163

مظلومي، رجبعلي165،164

معاديخواه، عبدالمجيد166

مقيمي، محمد168،167

موسوي، عبدالواحد172

موسوي كاشاني، محمد حسن173

مهدوي174

ميردامادي، حسن176

ميرزامحمد، عليرضا177،113

ن

نجفي، محمد جواد179

نصرالهي، محمد137

و

واصف، محمد159

وجداني، حسين184

ه

هدايتخواه، ستار185

هوشي سادات، هاشم187

فهــرست عنـوان

الف: كتـابهـا

الف

الامام الثاني الامام الحسن( عليه‏السلام )170

الامام الحسن بن علي( عليه‏السلام )147

الامام الحسن( عليه‏السلام ) قدوة و اسوة156

الامام الحسن( عليه‏السلام )5

الامام المجتبي ابو محمد الحسن بن

علي( عليه‏السلام )، حياته، مقاماته…160

امام حسن، امام حسين،

امام زين‏العابدين( عليهم‏السلام )40

امام حسن بن علي( عليه‏السلام ) را بشناسيم43

امام حسن( عليه‏السلام )49،39

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) پيشواي دوم66

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) مظلوم تاريخ152

امام حسن و امام حسين( عليه‏السلام )41

انقلاب بزرگ (علي( عليه‏السلام ) و دو

فرزند بزرگوارش)72

ب

بامداد روشن: در اسرار واگذاري خلافت

حضرت امام حسن( عليه‏السلام ) به معاويه48

بحثي درباره صلح امام حسن( عليه‏السلام )16

بر امام حسن و امام حسين( عليه‏السلام ) چه گذشت؟173

بررسي كوتاهي از زندگاني

امام حسن( عليه‏السلام )74

برگزيدگان: سيري كوتاه در

زندگاني چهارده معصوم( عليهم‏السلام )،

حضرت امام حسن( عليه‏السلام )92

بلاغه الامام الحسن( عليه‏السلام )؛ خطب،

رسائل، كلمات116

پ

پرتوي از چهره تابناك سبط المصطفي

الحسن بن علي المجتبي( عليه‏السلام )64

پيشواي دوم: حضرت امام حسن( عليه‏السلام )171

ت

(التاريخ الكبير) ترجمه الامام

الحسن من تاريخ مدينه دمشق7

تحليلي از زندگاني سياسي

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )…126

ث

ثوره الشيعه، عصر امام حسن( عليه‏السلام )107

ح

الحسن المجتبي( عليه‏السلام )…109

حسن( عليه‏السلام ) كيست؟ بحث و تحليل

در پيرامون مسأله صلح145

الحسن و الحسين، سبطا رسول‏اللّه‏97

حسن و حسين يا جگر گوشگان

رسول اكرم159

حضرات حسينين( عليهما‏السلام )9

حضرت امام حسن( عليه‏السلام )75

حضرت امام حسن( عليه‏السلام ) پيشواي

دوم169

حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )135

حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )91

حياة‏الامام الحسن بن علي140

حيات فكري و سياسي امامان

و شيعه( عليهم‏السلام )63

خ

خاندان وحي در احاديث اهل سنت142

خلاصه‏اي از زندگينامه

امام حسن( عليه‏السلام )93

خلاصه تاريخ اسلام94

د

داستان زندگي امام حسن( عليه‏السلام )

در مكتب كريم اهل بيت

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )138

ز

زمامداري امام مجتبي( عليه‏السلام )161

زندگاني امام حسن بن علي( عليهما‏السلام )184

زندگاني امام حسن( عليه‏السلام )95

زندگاني امام حسن( عليه‏السلام ) پرچمدار

صلح و آزادي57

زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )130

زندگاني پنج تن آل كسا80

زندگاني چهارده معصوم( عليهم‏السلام ) ياتتم

القصص معصوم چهارم و پنجم137

زندگاني حسن بن علي( عليه‏السلام )141

زندگاني حضرت مجتبي…131

زندگي و سيماي امام

حسن مجتبي( عليه‏السلام )157

س

سبط المصطفي( عليهم‏السلام ) در مدح و منقبت

حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )115

سخني كوتاه پيرامون شخصيت

«امام مجتبي( عليه‏السلام )»110

سرگذشت حضرت امام

حسن مجتبي( عليه‏السلام )179

سياسه السبطين، يا، صلح امام مجتبي

و قيام سيدالشهداء133

سيره الائمه الاربعه86

سيره عملي اهلبيت( عليه‏السلام )،

حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )12

سيري در سيره ائمه اطهار( عليه‏السلام )162

ص

صلح الامام الحسن: اسبابه نتائجه134

صلح الحسن2

صلح امام حسن پرشكوه‏ترين

نرمش قهرمانانه تاريخ4،3

صلح امام حسن( عليه‏السلام )164

ف

فرزندم چنين باش: ترجمه نامه

سي و يكم نهج‏البلاغه129

فضائل الحسن( عليه‏السلام )60

فلسفه صلح دومين پيشواي شيعه

حضرت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )…167

ق

قهرمان دو ميدان: داستان

زندگي امام حسن( عليه‏السلام )114

قيام امام حسن( عليه‏السلام )…6

ك

كلمة الامام الحسن( عليه‏السلام ): سخنان

امام حسن( عليه‏السلام )113

گ

گناهي بي‏لذت، چرا؟165

م

مسندالامام المجتبي ابي محمد

الحسن بن علي( عليهما‏السلام )128

معالي السبطين في احوال السبطين

الامامين الحسن و الحسين149

معصومين چهارده‏گانه: معصوم چهارم

حسن بن علي( عليه‏السلام )132

مقتل الحسن و الحسين( عليهما‏السلام ) مكتب

امام حسن( عليه‏السلام )106

مكتب امام حسن( عليه‏السلام )106

ن

ناسخ التواريخ، زندگاني حضرت

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )104

نقش صلح امام در سرنوشت انقلاب168

نگاهي بر زندگي امام حسن( عليه‏السلام )154

ب: مقالات

آ

آرزوي بهشت دارم151

آيا امام مجتبي( عليه‏السلام ) همسران

زيادي داشت؟53

الف

ارزشهاي اخلاقي در حيات

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )11

استراتژي تدبير و حلم حسني رسوا

كننده حاكميت پليد اموي14

اسوه صبر و مقاومت15

اسوه‏هاي بشريت: امام حسن

مجتبي( عليه‏السلام )62

امام حسن17

امام حسن بن علي( عليه‏السلام )10

امام حسن( عليه‏السلام )اسوه كمال و

برتري جاودانه150

امام حسن( عليه‏السلام )، برگزيده زمان18

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) قهرمان صبر و

بردباري براي حفظ و گسترش اسلام32

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) قهرمان صلح

و آزادي33

امام حسن( عليه‏السلام ): تنديس مظلوميت19

امام حسن( عليه‏السلام ) حتي در زمان حيات

با عدم شناخت شخصيتش از جانب

دوستان مواجه بود20

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) مولود

صبر و استقامت143

امام‏مجتبي( عليه‏السلام )در ميدان جهاد34

امام مجتبي( عليه‏السلام ) گل خوشبوي

پيامبر( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم )35

امام مجتبي( عليه‏السلام )13

امام مجتبي( عليه‏السلام )، مظلوم تاريخ36

امام مجتبي( عليه‏السلام ): مظهر مقاومت

و بقاي اسلام61

امام مجتبي مظلوم در زندگي و

مظلوم در تاريخ37

امام مجتبي و امام عسگري( عليه‏السلام )38

اوضاع كوفه در دوران خلافت امام44

اولين سبط پيامبر45

اي آن كه در عزاي تو

هفت آسمان گريست46

امام حسن( عليه‏السلام ) در صلح خويش هم،

امام است21

امام حسن( عليه‏السلام ) ـ صلح…و نه سازش176

امام حسن( عليه‏السلام ) فرزند شجاع دين

و يار فداكار علي( عليه‏السلام )22

امام حسن( عليه‏السلام ) مظهر كمالات الهي24،23

امام حسن( عليه‏السلام ) مجاهد سنگر

صبر و تبلور و جهاد25

امام حسن( عليه‏السلام ) مصلح بزرگ تاريخ اسلام26

امام حسن( عليه‏السلام ) مظلوم تاريخ98

امام حسن( عليه‏السلام ) مظهر بزرگي و عظمت27

امام حسن( عليه‏السلام ) و رعايت مصلحت دين28

امام حسن مجتبي پاسدار ارزشهاي الهي29

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )111،100

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) اسوه استقامت

و پايداري30

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) بيدارگري بزرگ31

ب

بدرستي كه او بود راستگوي نبي47

بررسي علل صلح امام حسن( عليه‏السلام )54

به مناسبت 28 صفر سالروز

شهادت امام حسن( عليه‏السلام )78

28 صفر50

پ

15 رمضان سالروز ميلاد…51

پژوهشي پيرامون صلح

امام‏مجتبي( عليه‏السلام )52

ت

تجلي راي مردم در صلح

امام حسن( عليه‏السلام )153

تحليلي از صلح امام حسن( عليه‏السلام )177

تحليلي بر صلح امام حسن( عليه‏السلام )185

ج

جنگ از ديدگاه قرآن و حديث65

چ

چرا امام حسن تن به صلح در داد؟55

چرا امام حسن( عليه‏السلام ) صلح نمود و

امام حسين( عليه‏السلام ) قيام كرد؟56

چراغ تابناك هدايت67

چگونه صلح به امام حسن( عليه‏السلام )

تحميل شد68

چگونه مردمي كه نوزادان دخترشان را

از شرم زنده به گور مي‏كردند…69

ح

حسن بن علي( عليه‏السلام ) دومين ستاره

پرفروغ آسمان ولايت71

الحسن و الحسين، سبطا رسول‏اللّه‏97

حضرت امام حسن( عليه‏السلام ): تفسير سوره كوثر81

حفظ مكتب اسلام در قيام به صلح76

خ

خال رخسار حسن نقطه بسم‏اللّه‏ است90

خجسته زاد روز امام مجتبي( عليه‏السلام )

بر امت اسلام فرخنده باد79

د

در خجسته ميلاد امام حسن مجتبي( عليه‏السلام ) 70

در رحلت پيامبري كه رسول

رحمت بود و توبه144

در سوگ سبط اكبر رسول‏اللّه‏( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )84

درسي از مكتب امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )85

در مكتب سه اسوه حسنه87

در نبرد و شكيبايي و استقامت ورزيد88

دو حادثه بزرگ89

ديده دريا كنم از اشك42

ر

روند بعثت پس از صلح تحميلي99

ريشه‏هاي تاريخي صلح امام حسن( عليه‏السلام )1

ز

زمينه‏هاي اجتماعي و شرايط

تاريخي صلح امام حسن( عليه‏السلام )101

زندگاني امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )102

س

سالروز ميلاد امام حسن

مجتبي( عليه‏السلام )187

سياست، جنگ، صلح163

سيري كوتاه در زندگي درخشان

امام مجتبي( عليه‏السلام )108

ش

شرح نامه اميرالمؤمنين( عليه‏السلام ) به

فرزندش امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )83

شهراللّه‏ رمضان و ميلاد

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )83

ص

صلح امام حسن پرشكوه‏ترين

نرمش قهرمانانه تاريخ148

صلح امام حسن، زمينه ساز

قيام سرخ عاشورا118

صلح امام حسن( عليه‏السلام )136،120،119

صلح امام حسن( عليه‏السلام ) راهگشاي

كربلا121

صلح امام حسن( عليه‏السلام ): ريشه‏ها

و پيامدها172

صلح امام حسن( عليه‏السلام ) زمينه‏ساز

نهضت عاشورا73

صلح امام حسن، سلاحي برتر در

پيكار با معاويه122

صلح امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )123

صلح، چرا؟124

صلح يا آتش بس موقت؟125

ع

عشق و علاقه متقابل پيامبر( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )،

و امام حسن( عليه‏السلام )127

ق

قرآن و عترت دو ميراث گرانبهاي

رسول‏اللّه‏( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله )139

قطره‏ها، قطره‏ها فراز آييد:

به مناسبت ميلاد فرخنده

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )82

گ

گذري بر زندگاني امام حسن

مجتبي( عليه‏السلام )103

گذري كوتاه بر زندگاني امام

مجتبي( عليه‏السلام )146

م

ماجراي غم انگيز شهادت امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )96

متن پيمان صلح58

مكتب و مصلحت ـ واقع نگري و

مصلحت بيني در زندگاني امام حسن

و امام حسين( عليهما‏السلام )117

موضع امام حسين( عليه‏السلام ) در برابر

صلح امام حسن( عليه‏السلام )

مولود مسعود رمضان174

ميراث فرهنگي امام

حسن مجتبي( عليه‏السلام )175

ميلاد فاتح صلح178

ن

نقض پيمان صلح59

نكاتي خواندني از زندگي امام حسن( عليه‏السلام )180

نگاهي به حلم امام حسن( عليه‏السلام )155

نگاهي به زندگاني حضرت

امام حسن مجتبي( عليه‏السلام )112

نگاهي به سيره امام مجتبي( عليه‏السلام )181

نگرشي بر حركت امام

حسن مجتبي( عليه‏السلام )182

نگرشي كوتاه بر صلح

امام حسن( عليه‏السلام )183

و

وصيت علي ‏ابن ابي طالب به

فرزندش امام حسن( عليه‏السلام )166

ه

همراه با نسيم سحر، تهنيتي براي

ميلاد امام حسن( عليه‏السلام )186

ي

يادي از سرور مردان188

 

منبع: نشریه مصباح، شماره 24.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *