مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.


گستردگى و انبوهى كتابها و مقاله‏ هاى منتشر شده درباره ائمه عليهم‏ السلام بر محققان پوشيده نيست، تا جايى كه كتاب‏شناسى و حتى كتاب‏شناسى كتاب‏شناسي هاى بعضى از آنان نيز فراهم آمده است. بى‏گمان اوضاع سياسى ـ اجتماعى و ضرورتهاى زمان و مكان، تاريخ زندگى بعضى از امامان شيعه را برجستگى خاصى بخشيده و موضعگيريهاى آنان در برابر رويدادها بيشتر مد نظر صاحبان انديشه و تاريخ‏نگاران بوده است. از اين رو طبيعى است تعداد و حجم آثار نگارش كتابشناسى تاريخى امام حسين(ع)، محمّد اسفنديارى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول زمستان 1379، 520 ص، وزيرى.

يافته درباره آنان يكسان نباشد. در اين ميان تاريخِ زندگانى امام حسين عليه‏السلام به دلايلى از جمله چرايى قيام امام عليه‏السلام ، تأثير ابعاد گوناگون فاجعه كربلا و نيز چند و چون روز واقعه جايگاهى ويژه دارد.

در طول بيش از سيزده قرن گذشته، از سوى شيعه و سنى، مسلمان و غير مسلمان درباره سرور آزادگان و قيام كربلا آثار فراوانى نگاشته شده است. از اين رو براى حفظ و گردآورى آن، نه تنها كتاب‏شناسى امام عليه‏السلام ، بلكه «كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين» نيز فراهم آمده است(1). به رغم حجم انبوه آثار موجود در باره امام حسين عليه‏السلام ، سوگمندانه به علت كارهاى موازى و غير تحليلى باز دچار «فقر اطلاعات» و «غناى انتشارات» هستيم، چنان كه جناب آقاى محمّد اسفنديارى، مؤلف فرهيخته كتابشناسى تاريخى امام حسين عليه‏السلام در بخش اول كتاب، با ملاكهاى مورد نظر خود به زحمت و با تسامح و ارفاق توانسته تنها صد كتاب از ميان حجم انبوه آثار پانزده قرن گذشته برگزيند، كه «نبود فربهى مانند آماس»(2).

كتابخانه‏اى در يك كتاب

گذشته از ديگر آثار تحقيقى ـ كاربردى مؤلف محترم، ايشان در كتابشناسى تاريخى امام حسين عليه‏السلام بحق با تيشه عشق بيستونى ديگر كنده است. وى اين بار براى سر و سامان دادن به آثار متنوع و متكثر موجود در باره امام حسين عليه‏السلام ، آستين همت بالا مى‏زند. او با استفاده از سالها تجربه، ملاكها و معيارهايى براى انتخاب كتابهاى مهم برمى‏گزيند؛ آن گاه با حوصله مثال زدنى هزاران كتاب فارسى و عربى چاپ شده تا سال 1380 در ايران را از اين صافى نقد مى‏گذراند. حاصل يك سال محك زدن و غربال مداوم، فراچنگ آوردن تنها يكصد عدد كتاب از هزاران است كه در بخش اول كتاب مذكور به ترتيب تاريخ تأليف تنظيم شده است. در بخش دوم و پايانى كتاب نيز با حذف مكررات نهصد اثر از الذريعه آورده كه در نهايت دست كم هزار كتاب در يك كتاب گرد آمده است. (شكر اللّه‏ سعيه)

مؤلف سختكوش پس از انجام كتاب‏شناسى دوباره به آغاز برگشته و به آهنگ نتيجه‏گيرى به مرور آن پرداخته است. وى با توجه به معيارها و ملاكهاى مورد نظر خود، نتايج و آمارى فراچنگ آورده كه در نوع خود جالب و ارزشمند است. (رجوع شود به مقدمه كتاب، ص 40-30) در اينجا اشاره‏اى به آن خالى از لطف نيست.

از ميان يكصد كتاب معرفى شده درباره امام حسين عليه‏السلام ، پنج كتاب در فاصله قرن اول تا پنجم، نُه كتاب در فاصله قرن ششم تا دهم و هشتاد و شش كتاب در فاصله قرن يازدهم تا اوايل قرن پانزدهم ـ 1420 ـ نوشته شده است. حدود هشتاد كتاب از شيعه و بيست كتاب از اهل سنت است. از اين ميان حدود هفتاد كتاب عربى و سى كتاب فارسى است. اغلب كتابها توصيفى و كتابهاى اندكشمار تحليلى همه يا بيشتر در قرن چهاردهم و پانزدهم نوشته شده است. نويسنده تحليلى‏ترين و مناقشه‏انگيزترين كتاب را شهيد جاويد از نعمت اللّه‏ صالحى نجف‏آبادى مى‏داند.

كهن‏ترين كتاب موجود در باره امام حسين عليه‏السلام در تحقيق حاضر، تسمية من قتل مع الحسين بن على عليهماالسلام من ولده و اخوته و اهله و شيعته از فضيل بن رسّان در گذشته در حدود نيمه دوم قرن دوم معرفى شده است، چنان كه مفصل‏ترين كتاب، دائرة المعارف الحسينية محمّد صادق محمّد (كرباسى) است كه به 332 جلد خواهد رسيد. همچنين الامام الحسين عليه‏السلام فى احاديث الفريقين من قبل الولادة الى بعد الشهادة از سيد على موحد ابطحى اصفهانى، مفصل‏ترين كتاب روايى ذكر شده است. دوره كامل آن به هفت جلد مى‏رسد. كتاب اسرار الشهادة از فاضل دربندى، خرافه‏آميزترين اثر عنوان گرديده است.

يكى ديگر از نتايج و برداشتهاى مؤلف محترم، وجود دو ديدگاهِ گذشتگان و معاصران در باره امام حسين عليه‏السلام است. وى مى‏گويد:

«در گذشته، بيشتر با نگاه عاطفى به امام حسين عليه‏السلام نگريسته و به مصيبت آن حضرت توجه مى‏شد؛ اما امروزه، بيشتر با نگاه سياسى به امام عليه‏السلام نگريسته و به سياست و مبارزه آن حضرت توجه مى‏شود؛ ضمن اينكه هرگز از نگاه عاطفى غفلت نمى‏شود.»(3)

اين اثر ارزشمند در مقاله‏اى مشترك توسط آقايان بهاءالدين خرمشاهى و حجت اللّه‏ جودكى در آينه پژوهش شماره 74، (خرداد و تير 1381) معرفى و نقد مى‏شود(4). بلافاصله در شماره بعدى آينه پژوهش (مرداد و شهريور 1381)، آقاى محمّد اسفنديارى با تشكر از تمجيد نامبردگان، بيشتر ايرادها را با دليل رد مى‏كند. در اينجا قصد نداريم محتواى دو مقاله و آنچه ميان آنها گذشته را تكرار كنيم، بلكه نگاه و استدراكى خواهيم داشت بر فصل «كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين عليه‏السلام ». اين قسمت از كتاب در عين كم حجمى بسيار مفيد و كارساز است و يكى از مزاياى مهم كتاب به شمار مى‏رود. از اين رو تأمّل و دقّت بيشتر در آن خالى از فايده نخواهد بود.

كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين عليه‏السلام

تأكيد مؤلف در مقدمه كتابشناسى تاريخى امام حسين عليه‏السلام بر ضرورت تهيه كتاب‏شناسى موضوع مورد نظر، قبل از هر پژوهشى، نويسنده محترم را بر آن داشته است تا خود بر سخن خويش جامه عمل بپوشاند. وى نظر به موضوع تحقيق كه كتاب‏شناسى مى‏باشد بلافاصله بعد از مقدمه در صفحه 41، كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين عليه‏السلام را فراهم آورده است.

مؤلف چنان كه خود مى‏گويد، گمان مى‏برد در اين خصوص حد اكثر ده كتاب‏شناسى منتشر شده است؛ امّا در طى يك سال كاوش به بيش از چهل كتاب‏شناسى دست يافت كه هر كس شنيد ناباورانه در شگفت شد. شگفت‏تر، چنان كه خواهيم آورد، تعداد كتاب‏شناسيها بيش از آن است كه ايشان احصا كرده و به يقين فراتر از افزوده‏هاى ما در اينجاست. بعلاوه نظر به گشوده بودن باب عاشوراپژوهى و عدالت خواهى، طبيعى است كه تعداد كتاب‏شناسيها فزونى يابد.

در اين رساله، چهل و سه كتاب‏شناسى به صورت كتاب، يك بخش از كتاب، و مقاله، معرفى توصيفى شده است. طبق ارزيابى بى‏طرفانه مؤلف، اغلب كتاب‏شناسيها نابسامان، ناروشمند و ناقص است. كامل‏ترين كتاب‏شناسى از آنِ استاد عبدالجبار رفاعى است كه در ضمن كتاب معجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت صلوات اللّه‏ عليهم چاپ شده و در آن 3215 كتاب، مقاله و رساله معرفى گرديده است. اين اثر در متن كتاب مورد بحث صفحه 249 معرفى شده است.

وجود 43 كتاب‏شناسى برايم جالب و حيرت آور بود، بعلاوه حس كنجكاويم را برانگيخت. نظر به عدم ادعاى استقصاى كامل نويسنده محترم، احتمال دادم باز هم فهرست نشده‏هايى يافت شود. از اين رو با شك و دو دلى پى‏جويى كردم. فراچنگ آوردن چند مورد اميدوارم ساخت و كار ادامه يافت. در حين جست و جو به كتاب‏شناسيهايى نيز برخوردم كه همزمان يا پس از چاپ كتاب مذكور منتشر شده بود؛ دريغم آمد كه از آنها بگذرم. همچنين از دو مجموعه مقاله كه حاوى اطلاعات در خورى است، نگذشتم؛ همه را يكجا به ترتيب حروف الفباى نام مؤلف گرد آوردم. فرصتِ اندك، مفتوح بودن باب انتشارات و ناپيدايى كتاب‏شناسيها، بيش از اين مجال جست و جويم نداد. از اين رو مجازا از آن به استدراك كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين عليه‏السلام ياد مى‏كنم.

استدراك كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين عليه‏السلام

1ـ اسفنديارى، محمّد، كتابشناسى تاريخى امام حسين عليه‏السلام ، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول زمستان 1380، 520 ص، وزيرى.

بديهى است اين همان كتاب مورد بحث است. چنان كه گفته شد، در بخش اول (284-57) يكصد كتاب برگزيده، معرفى و اهميت سنجى مى‏شود و در بخش دوم (491-285) دست كم نهصد كتاب از الذريعة الى تصانيف الشيعة با ذكر شماره جلد و صفحه و شماره كتاب آمده است. بواقع بخش دوم خود يك كتاب‏شناسى جداگانه درباره امام حسين عليه‏السلام است.

2ـ اصغر نياويند، شهرام، فهرست مقالات امام حسين عليه‏السلام ، تهران، دانشگاه امام حسين عليه‏السلام ؛ پژوهشكده علوم انسانى، 1376.

اين فهرست به سال 1376 با معرفى 2014 مقاله به اين مركز واگذار شده است. به نقل از مقاله «كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى علوم اسلامى»، شهرام اصغر نياويند و فاطمه عبادى آق‏قلعه، كتاب ماه (دين)، س 3، ش 36، مهر 1379.

3ـ انصارى قمى، ناصرالدين، «كتاب‏شناسى زيارت عاشورا»، علوم حديث، س 7، ش 23، بهار 1381.

مؤلف در اين مقاله 72 كتاب چاپى و خطى به زبانهاى عربى و فارسى را به ترتيب حروف الفباى نام كتاب گردآورى كرده است. وى به ترتيب 8 كتاب چاپى عربى و 22 كتاب چاپى فارسى، همچنين 27 كتاب خطى عربى و 15 كتاب خطى فارسى ضبط كرده است.

4ـ براتى، عبدالعلى، «گزارشى از ده كتاب عاشورايى»، فرهنگ كوثر، س 5، ش 51، پاييز 1381.

مقاله حاضر چنان كه گوياست، ده كتاب درباره عاشورا و امام حسين عليه‏السلام را معرفى گزارشى مى‏كند. اغلب كتابها در دو سال اخير چاپ شده و اتفاق را كه كتابشناسى تاريخى امام حسين عليه‏السلام از جمله آنهاست كه در دو صفحه معرفى مى‏شود.

5ـ پژوهشكده علوم انسانى دانشگاه امام حسين عليه‏السلام ، خورشيد شهادت، ويراسته محمّد دانشگر و سيد هدايت جليلى، تهران، دانشگاه امام حسين عليه‏السلام ، 1376-1374، 4 دفتر، 383+294+337+376 ص، وزيرى.

هر چند اين اثر كتاب‏شناسى نيست، ولى چون مشتمل بر مقاله‏ها و سخنرانيهايى درباره امام حسين عليه‏السلام ، تاريخ و تحريفات عاشوراست در اينجا آمده است. اين اثر دستاورد سه سمينار است كه بين سالهاى 1373 تا 1375 در دانشگاه امام حسين عليه‏السلام برگزار شده است. رجوع شود به كتاب مورد بحث، صفحات 269 و 270.

6ـ جعفريان، رسول، «در باره منابع تاريخ عاشورا»، آينه پژوهش، س 12، ش 71 و 72، آذر ـ اسفند 1380.

مؤلف در اين مقاله به معرفى پنج مقتل اصيل و مهم از ميان كتب مقتل مى‏پردازد. اين پنج منبع كه ديگران از آنها استفاده كرده‏اند، به همراه مؤلف هر يك بدين ترتيب معرفى شده‏اند. ابو مخنف و مقتل الحسين عليه‏السلام ، محمّد بن سعد و مقتل الحسين عليه‏السلام ، بلاذرى و مقتل الحسين عليه‏السلام ، دينورى و مقتل الحسين عليه‏السلام ، احمد بن اعثم كوفى و مقتل الحسين عليه‏السلام . در پايان به آثار ديگرى از قرن سوم و چهارم هجرى اشاره شده است.

7ـ حاجى ابوالحسنى، عبدالحسين و محمّد نورى، «نگاهى به عاشوراپژوهى در غرب»، كتابهاى اسلامى، س 1، ش 3، زمستان 1379.

اين مقاله به معرفى منابع مهم و اساسى كه در غرب و از سوى پژوهشگران غربى منتشر شده مى‏پردازد، و آثار پژوهشگران غير مسلمان شرقى يا خاورشناسان شرق در آن نيامده است. مقاله به دو بخش «ترجمه‏ها و تصحيحها» و «نوشته‏هاى تحليلى» تنظيم شده و آثار به ترتيب تاريخِ انتشار معرفى شده است. در بخش «نوشته‏هاى تحليلى» پس از معرفى هفت تن از نويسندگان غربى و آثار آنان، سيزده تحقيق مهم و جديد غربيان را برمى‏شمارد.

8ـ حبيبى، سلمان، «كتاب‏شناسى‏انديشه سياسى عاشورا»، حكومت اسلامى، س 8، ش 27، بهار 1382.

در اين مقاله كتاب‏شناسى توصيفى 50 اثر به ترتيب حروف الفباى نام كتاب آمده است. درونمايه و محور اصلى اين آثار، تبيين و تحليل بعد سياسى واقعه كربلاست كه از ميان دهها كتاب گزينش و معرفى اجمالى شده است.

9ـ حيدرى قاسمى، محمّد، كتابشناسى عاشورا، تهران، انتشارات اطلاعات، 1378، 447 ص، وزيرى.

حجم بيشتر كتاب متعلق به آثار عاشوراپژوهى است. بعلاوه كتابهايى درباره اصحاب امام حسين عليه‏السلام ، حضرت عباس عليه‏السلام ، حضرت زينب(س)، قاسم بن الحسن، ادعيه، زيارت و مدايح و مصائب معرفى شده است. كتابهاى عربى و فارسى بيشتر معرفى شده؛ هر چند زبان كتابها محدوديتى نداشته است. اطلاعات كتاب شناختى بيشتر كتابها ناقص و نارساست. در پايان نمايه مؤلفان و پديدآورندگان آمده است.

10ـ كرجى، على، «امام حسين عليه‏السلام در آيينه مطبوعات»، فرهنگ كوثر، س 5، ش 51، پاييز 1381.

اين وجيزه بيش از 140 مقاله از نشريات و روزنامه‏هاى دو سال اخير را در خود جاى داده است. تنظيم و چينش بر اساس نام مقاله ولى الفبايى نشده و هيچ نظم و نسقى ندارد. اطلاعات كتاب‏شناسى مقاله‏ها نيز اغلب ناقص و نارساست.

11ـ «مأخذشناسى امام حسين عليه‏السلام »، رواق انديشه، س 2، ش 11، آبان 1381.

در اين مقاله 60 كتاب و 58 مقاله به ترتيب حروف الفباى نام مؤلف گردآورى شده است. بيشتر كتابها و مقاله‏هاى ضبط شده به سالهاى اخير برمى‏گردد.

12ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)، مجموعه مقالات كنگره بين المللى امام خمينى(س) و فرهنگ عاشورا، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1376-1374، 6 دفتر، 433+433+413 + ده +442+718+336 ص، وزيرى.

هر چند اين اثر كتاب‏شناسى نيست، ولى نظر به مقالات متعدد، متنوع و تحليلى كه در باره فرهنگ عاشورا، ريشه‏ها و دستاوردهاى آن دارد، در اينجا آمده است. كتاب حاضر فراهم آمده از مقالات اولين و دومين كنگره بين المللى امام خمينى و فرهنگ عاشوراست. رجوع شود به متن كتاب مورد بحث، صفحات 271 و 272. گفتنى است چكيده مقاله‏هاى اين دو كنگره را نيز مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى به سه زبان فارسى، عربى و انگليسى منتشر كرده است.

13ـ نوبان، مهر الزمان، «كتابنامه محرم و عاشورا»، كتاب ماه (دين)، س 1، ش 7، فروردين 1378.

اين كتاب بر اساس حروف الفباى نام كتاب در دو بخش كتابها و مقالات تنظيم شده است. در اين مقاله مشخصات كتاب شناختى 221 كتاب و 123 مقاله آمده است.

14ـ نورى، محمّد، «منابع اوليه تاريخى در باره امام حسين عليه‏السلام و عاشورا»، كتابهاى اسلامى، س 1، ش 3، زمستان 1379.

مقاله حاضر به معرفى منابع اوليه عاشوراپژوهى تا دوره ابن طاووس مى‏پردازد. مؤلف اين منابع را به سه دسته تقسيم مى‏كند:

الف ـ آثارى كه به دست ما نرسيده يا نديده‏ايم؛ در اين بخش اطلاعاتى كوتاه از 28 مقتل و اثر آمده است. ب ـ آثار موجود و منتشر شده؛ در اين قسمت 10 مقتل معرفى اجمالى شده است. ج ـ آثارى كه ضمن تاريخ‏نگارى‏هاى عمومى آمده است؛ مؤلف در اين بخش نيز به معرفى اجمالى 8 اثر مى‏پردازد. در مجموع اين مقاله 46 مقتل و اثر عاشورايى را معرفى مى‏كند.

15ـ هوشيار حاجيان، محمّد جواد، «فهرست مقتل الحسين عليه‏السلام در الذريعه و معجم ما كتب عن الرسول»، مشكوة، ش 76 و 77، پاييز و زمستان 1381.

در اين مقاله قريب به 90 كتاب مقتل امام حسين عليه‏السلام به ترتيب تاريخ فهرست شده است. مقتلهاى فهرست شده از دو منبع الذريعة الى تصانيف الشيعة و معجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت صلوات اللّه‏ عليهم گرد آمده است. مؤلف با رسم يك نمودار، روند تاريخى مقتل الحسين عليه‏السلام را به دو دوره تقسيم مى‏كند. دوره نخست از آغاز قرن دوم تا پايان قرن هفتم هجرى، در اين دوره مقتل نويسى ابتدا حالت صعودى و سپس حالت نزولى دارد. دوره دوم از آغاز قرن دهم تا پايان قرن چهاردهم هجرى، در اين دوره مقتل‏نويسى ابتدا حالت صعودى و نزولى و در پايان حالت صعودى دارد. اوج مقتل نگارى در قرن چهاردهم هجرى ترسيم شده است.

گفتنى است در اين فهرست تنها آثارى كه با عنوان «مقتل الحسين عليه‏السلام » ضبط شده گرد آمده است. از اين رو كتابهاى زيادى كه نام «مقتل الحسين» را ندارند ولى در واقع مقتل هستند در اين مقاله نيامده است.

1- بنگريد به: كتابشناسى تاريخى امام حسين(ع)، محمّد اسفنديارى، فصل «كتاب‏شناسى كتاب‏شناسيهاى امام حسين(ع)»، ص 41. اين قسمت به صورت مقاله قبلاً در مجله كتابهاى اسلامى، سال اول، شماره سوم، زمستان 1379 چاپ شده است.

2- گفتنى است در اين مقاله از اطلاعات و اصطلاحات موجود در كتابشناسى تاريخىِ امام حسين(ع) استفاده شده است.

3- كتابشناسى تاريخى امام حسين(ع)، ص 32.

4- مقاله ياد شده به معرفى اجمالى كتاب و معيارهاى مد نظر آقاى سفنديارى مى‏پردازد. آن گاه نُه امتياز براى اين كار سترگ برمى‏شمارد. در پايان نيز چندين ايراد و پيشنهاد مطرح مى‏كند كه مؤلف محترم كتاب بيشتر آنها را نمى‏ پذيرد.

 

مجله مشكوة شماره 76و77، صص 151-157

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *