مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
تاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

 

این اثر در قالب هفت فصل، کوششی است برای فهم تاریخ سیاسی جنوب غربی آسیا با در نظر گرفتن تعاملات متغیرهای بین المللی، منطقه ای و داخلی کشورهای منطقه.

 

تاریخ سیاسی جنوب غربی آسیا از ظهور اسلام تا فرایند شکل گیری و تکوین دولت های جدید در عصر پساعثمانی در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی قابل بررسی است. در سطح بین المللی، ظهور اسلام در جزیرة العرب و گسترش اسلام به سایر مناطق در قالب خلافت اموی و عباسی و درادامه تعاملات و تقابل های امپراتوری عثمانی با سایر رقبا به ویژه قدرت های اروپایی، پویایی های سیاسی را شکل داده است. سطح بین المللی دردوره ی پساعثمانی به عنوان یک متغیر مهم، به ویژه در ایجاد دولت های جدید تأثیر گذار بوده است.

در سطح منطقه ای، ظهور ناسیونالیسم عربی و اسلام گرایی در عصر جنگ سرد به عنوان دو جریان قدرتمند منطقه ای نقش ایفا نموده است. در سطح داخلی، با وجود شباهت ها، متأثر از متغیرهای مشترک بین المللی و منطقه ای، دولت های جنوب غرب آسیا، تحولات سیاسی منحصر به فرد خویش را داشته اند. در این راستا، این اثر در قالب هفت فصل، کوششی است برای فهم تاریخ سیاسی جنوب غربی آسیا با در نظر گرفتن تعاملات متغیرهای بین المللی، منطقه ای و داخلی کشورهای منطقه.

فصل اول نوشتار حاضر به ارائه ی کلیات پژوهش اختصاص یافته است.

اما در فصل دوم و سوم که با عنوان درآمدی بر تحولات سیاسی جنوب غربی آسیا مطرح شده؛ حوادث مربوط به ظهور اسلام در جزیرة العرب تا طلوع امپراتوری عثمانی و سپس رویدادهای طلوع تا سقوط عثمانی بیان شده است.

فصل چهارم و پنجم، به ترتیب فرایند ظهور دولت های عربستان سعودی و یمن در شبه جزیره ی عربی و نیز چگونگی شکل گیری کشورهای حوزه ی خلیج فارس را توضیح می دهند.

سرانجام، فصل های ششم و هفتم؛ تحولات سیاسی کشورهای عراق، اردن و شامات (سوریه، لبنان و فلسطین) را بیان می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *