مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
تاریخ روسیه: از آغاز تا روزگار معاصر

 

هدف از ترجمه و انتشار کتاب حاضر، آگاهی از پیشینه و شناخت عمیق تحولات تاریخی و نقاط عطف جامعه ی روسیه در دوازده قرن اخیر است. این اثر برای نخستین بار با نگاهی جامع به تاریخ روسیه، روایتی پیوسته از تاریخ این سرزمین طی قرون گذشته را ارائه می دهد که صرفا مبتنی بر نوشته ها و پژوهش های روسی است.

 

پیشینه ی تأسیس دولت روسیه به قرن نهم میلادی باز می گردد که با فراز و فرودهایی در سده های گذشته، توانسته است موقعیتی مهم و تأثیرگذار در نظام بین الملل به دست آورد. این دولت ابتدا به صورت یک دولت – شهر در کیف (پایتخت امروزی اوکرائین) که به «روس قدیمی» شهر یافته است، پاگرفت، و با توسعه ی قلمرو خود به ویژه به سمت شرق توانست در فرصتی نسبتا اندک به دولتی شناخته شده تبدیل شود. تقدیر این سرزمین همانند سایر کشورهای مشرق زمین و ایران به حمله ی بنیان برافکن مغولان گره خورد و برای بیش از دویست و پنجاه سال زیر سایه ی یکی از شاخه های امپراتوری مغول در محاق فرو رفت. نه نظر می رسد برخلاف تصور معمول، این دوران اهمیتی سرنوشت ساز در حفظ، تثبیت و تقویت فرهنگ و حاکمیت روسیه داشت، زیرا در آستانه ی یورش مغولان، این دولت نوپا که از کثر شاهزادگان مدعی که هریک در شهری و منطقه ای ساز خودسری می زدند، تحت فشار بود و نهاد تازه تأسیس دولت روس نیز در سراشیبی فروپاشیدگی مطلق قرار گرفته بود، ازین رو سیادت اردوی زرین بسان یک دوره تمرین پختگی و پیمودن مسیر سازندگی و بلوغ شد که با هم افزایی دین و دولت توانستند روسیه را در آستانه ی قرن پانزدهم در مسیری متفاوت از پیش قرار دهند. استقرار امیرنشین در شهر تازه تأسیس مسکو و انتخاب آن با پایتختی دولت، کمک قابل توجهی در افزایش نهاد سلطنت و رهایی از قدرت اشراف و روحانیون داشت و به معنایی همزمان با رشد دولت های ملی در اروپای غربی، در این خطه نیز دولتی شکل گرفت که شاه در کانون قدرت قرار داشت… .

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالاتی درباره ی تاریخ روسیه در مهم ترین دوره ای ظهور و بروز آن از دوران باستان تا به امروز است. تاریخی که با تلاش های نسل های متمادی به طور مداوم گسترش یافته و عمیق تر شده است، و روسیه ی کیفی و روسیه ی مسکویی، امپراتوری روسیه و سلسله های حاکم بر آن، به تدریج جای خود را به دولت روسیه داده اند که همراه شاهان و شاهزادگان، طبقات متنوع جامعه، دهقانان و کارگران نیز حضور داشته اند. به این ترتیب هدف از ترجمه و انتشار کتاب حاضر، آگاهی از پیشینه و شناخت عمیق تحولات تاریخی و نقاط عطف جامعه ی روسیه در دوازده قرن اخیر است. این اثر برای نخستین بار با نگاهی جامع به تاریخ روسیه، روایتی پیوسته از تاریخ این سرزمین طی قرون گذشته را ارائه می دهد که صرفا مبتنی بر نوشته ها و پژوهش های روسی است.

مطالب در پنج بخش دسته بندی شده است:

بخش یکم: روسیه ی کهن درسده های 9 تا 13 میلادی

بخش دوم: دولت مسکو

بخش سوم: امپراتوری روسیه

بخش چهارم: دولت شوروی

بخش پنجم: روسیه فدراتیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *