مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

عنوان سایت: پژوهش سرای تاریخ افغانستان
موضوع: تاریخ افغانستان- مطالعات تاریخی دانشجویان افغانی
آدرس سایت: www.afghanistanhistory.net
مدیر سایت: سید مرتضی حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تمدن
دوره بروز رسانی: هر دو هفته


معرفی سایت
تاریخ هر سرزمین، هویت و شناسنامه ساکنان آن است و چراغ راه امروز و فردای آنان در عرصه   های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می   باشد. از سویی، پرداختن غیر تخصصی به گونه جانب   دارانه و غیر علمی آسیب و آفتی است که بسیاری از نگاشته   ها و پژوهش   های تاریخ   پژوهان را تهدید می   کند. بنابراین ضرورت و نیز به خاطر فقدان یک سایت اینترنتی مستقل، اختصاصی و علمی در موضوع تاریخ در میان دیگر سایت   های کشور افغانستان، سایت « پژوهش   سرای تاریخ افغانستان» توسط عده   ای از تاریخ   پژوهان کشور افغانستان راه اندازی گردید.
گفتنی است: این سایت که نخستین سایت علمی – تخصصی در موضوع تاریخ برای تاریخ دوستان و تاریخ پژوهان کشور افغانستان است، در 28 مرداد ماه 1386- هم   زمان با هشتاد و هشتمین سال   روز کشور افغانستان- آغاز به کار کرده و با روی   کرد پژوهشی به کار خودش – ادامه داده است.
قلم   رو موضوعی این سایت تاریخ است و رخ   دادهای تاریخی را به دو قسمت تقسیم کرده است:
1.    روی   دادهای داخل قلم   رو جغرافیایی امروز کشور افغانستان، گرچه این حیطه در گذشته به نام-های دیگری هم   چون آریانا و خراسان خوانده شده است.
2.    رخ   دادهای بیرون از قلم   رو جغرافیایی امروز کشور افغانستان.
سایت در پژوهش   سرای تاریخ افغانستان که به طور معمول، در ابتدا و میانه هر ماه خورشیدی به روز رسانی می   شود، می   کوشد با پای   بندی به قانون اساسی، قانون رسانه   ها و احترام به یکایک اقوام ساکن در افغانستان آثار تمامی نویسندگان کشور افغانستان در موضوع تاریخ «و آثار نویسندگان دیگر کشورها را نیز در موضوع تاریخ افغانستان» تحت پوشش قرار دهد.
اهدافی که سایت و دست اندرکاران آن در پی آنند عبارتند از:
1.    تولید و توسعه دانش و آگاهی   های تاریخی.
2.    بیان و تبیین واقعیت   های تاریخی به دور از تعصب   های قومی و نژدای.
3.    تقویت حس افتخار و بالندگی فرهنگی و هم   بستگی.
4.    پاسخ   گویی به نیازهای علمی جامعه در عرصه تاریخ.
5.    ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و تخصصی اینترنتی تاریخ برای تاریخ دوستان کشور افغانستان.
6.    عبرت آموزی از تاریخ.
بخش   های سایت
1.     مقالات: دربرگیرنده نگاشته   ها و پژوهش   های تاریخی در موضوعات تاریخ افغانستان، تاریخ اسلام و تاریخ جهان.
2.    پایان   نامه: معرفی کننده پایان   نامه   ها و رساله   های علمی آکادمیک تاریخ پژوهان افغانستان در سه گروه تاریخ افغانستان، تاریخ اسلام و تاریخ جهان.
3.    خبرها: خبرهای مرتبط با تاریخ.
4.    گزارش   ها: گزارش   ها نشست   های تاریخی، گزارش از مؤسسات تاریخی پژوهی و دیگر گزارش-هایی از این دست، مصاحبه   ها و گفتگو با پژوهش   گران و صاحب   نظران عرصه تاریخی.
5.    تصاویر: نقشه   ها، تصاویری از چهره   های تاریخی و تصاویر از مکان   های تاریخی.
6.    کتاب   ها: که شامل دو بخش است:
1)    دانلود کتاب   های تاریخی
2)    تازه   های نشر: معرفی تازه   ترین کتاب   های تاریخ منتشر شده به زبان فارسی.
7.    گزیده دیگر سایت   ها: مقاله   های انتخاب شده از دیگر سایت   ها برای ایجاد بانک اطلاعاتی منتخب از مقالات تاریخ در سایت   های عمومی افغانستان.
8.    دانش   نامه مشرق: فرهنگ صدا برای آشنایی به چهره   های نام   دار تاریخ افغانستان به ترتیب حروف الفبای فارسی.
9.    لینکستان: مجموعه   ای از آدرس   های اینترنتی در موضوعات تخصصی و غیر تخصصی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *