مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
دولت و جامعه در گذار چین به دموکراسی - کنفوسیانیسم، لنینیسم، و توسعه اقتصادی

 

به منظور درک بهتر اساس گذار به دموکراسی، سه علت موجبه ی دولت نیرومند و جامعه ی ضعیف در چین به تفصیل در این کتاب بررسی می شود. این سه عامل؛ سنت کنفوسیوسی، میراث نهاد سازی لنینی و الزام توسعه ی اقتصادی است.

معرفی کتاب

تحلیل فرایند دموکراتیک شدن چین باید از تأکید صرف بر فضای سیاسی که بر وجود دولتی قوی و جامعه ای ضعیف مبتنی است فراتر رود؛ بهتر است عوامل خاصی که این وضعیت را ایجاد کرده اند نیز مطالعه شوند. تنها در صورتی می توانیم بگوییم که آیا این گذار به رهبری و هدایت حزب از بالا صورت خواهد گرفت یا توسط نیروهای اجتماعی از پایین، که علل و عواملی که تسط دولت بر جامعه را در چین ایجاد و تسهیل کرده اند بشناسیم.

همچنین لازم است از دیدگاه های چینی در زمینه ی گذار چین به دموکراسی هم اطلاع پیدا کنیم، زیرا این دیدگاه ها به روشن شدن موضوع مورد نظر ما کمک می کنند. از این رو ضروری است عوامل تعیین کننده ی تسلط دولت بر جامعه در چین و تأثیر این عوامل بر گذار چین به دموکراسی توضیح داده شوند. همچنین توضیح آن دسته از دیدگاه های چینی که به درک و فهم ما از تحول چین به دموکراسی یاری می رسانند ضرورت دارد.

بدون این بررسی های ضروری، توضیح ما از حرکت چین به سوی دموکراسی کامل نخواهد بود. به منظور درک بهتر اساس گذار به دموکراسی، سه علت موجبه ی دولت نیرومند و جامعه ی ضعیف در چین به تفصیل در این کتاب بررسی می شود. این سه عامل عبارتند از: سنت کنفوسیوسی، میراث نهاد سازی لنینی، و الزام توسعه ی اقتصادی. از این سه برای توضیح علل قدرتمندی دولت و ضعف سه گروه نقش آفرین در جامعه ی چین استفاده خواهد شد؛ این سه گروه عبارتند از: اپوزیسیون سیاسی، مردم (به اضافه ی روشنفکران)، طبقات سرمایه گذار (کارآفرین). مطالب کتاب در هفت فصل با عناوین زیر آمده است:

فصل اول: پیکربندی دولت – جامعه : دولت نیرومند در برابر جامعه ی ضعیف

فصل دوم: حزب کمونیست چین و نخبگان دیوان سالار در اصلاحات پس از مائو

فصل سوم: مشکلات اپوزیسیون چین در ایجاد دموکراسی

فصل چهارم: مردم و روشنفکران در چین پس از 1989

فصل پنجم: طبقات سرمایه گذار خصوصی که به تازگی در چین پدید آمده اند

فصل ششم: گذار به دموکراسی از بالا به پایین

فصل هفتم: توسعه ی دموکراتیک چین در سده ی بیست و یکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *