مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 

مصاحبه حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی مهدوی راد عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران ،
كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» را اثری كاملاً بی پايه و غير مستند خواند و اظهار كرد: متوليان امر بايد جلوی چاپ و انتشار اين كتاب را به عنوان روشنترين مصداق جعل و كذب و وضع بر امام معصوم(ع) بگيرند.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی مهدوی راد، عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به بيان نكاتی درباره سيره و شخصيت علمی، فرهنگی، رفتاری و تقريبی امام صادق(ع)، ميراث تفسيری بر جای مانده از اين امام همام(ع)، صحت و سقم تفسير عرفانی منسوب به ايشان در مجموعه حقايق التفسير سلّمی و نيز مجعول يا واقعی بودن يكی از آثار مشهور درباره امام يعنی كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به كتاب «مغز متفكر جهان شيعه: امام صادق(ع)» اظهار كرد: متأسفانه اين كتاب با همه شيرينی مطالب آن كاملاً بیپايه است. لازم است در اينجا برای روشن شدن ميزان ارزش چنين آثاری خاطرهای نقل كنم: ما شايد در حدود سال 52 يا 53 و در دوران طلبگی خود، از جمله شاگردان مقام معظم رهبری در مشهد بوديم و مرتب به محضر ايشان میرسيديم.
اين محقق و پژوهشگر ادامه داد: در آن زمان ايشان جلسات مهم و راهنمايیكننده و راهگشايی داشتند و از جمله روزی به مناسبتی فرمودند كتابهايی كه گاهی مطالب خوب، خواندنی و شنيدنی دارند، اما مؤلف آن نه منابع و مصادر و مستنداتش را میگويد و نه خود از آنچنان شايستگی و جايگاهی برخوردار است كه مطلب را به استناد مؤلف بتوان ديد و مورد استناد قرار داد و خواندن اثری كه اين دو ويژگی مهم را نداشته باشد، جز اتلاف عمر حاصلی نخواهد داشت.
وی كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» را يكی از نمونههای چنين كتبی برشمرد و ادامه داد: من خود اين كتاب را داشتم و آن را خوانده بودم و كتاب بسيار پرجاذبهای بود و بر روی جلد آن «مركز مطالعات اسلامی استراسبورگ« و «ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوری» نقش بسته بود. در اين كتاب مطالب قابل توجهی در باب زمينشناسی، فيزيولوژی، تاريخ، فقه و … درج شده بود.
سردبير دوماهنامه «آينه پژوهش» تصريح كرد: به ياد دارم كه در همان ايام، برخی از اهل دانش، مخصوصاً در حوزه پزشكی مقالاتی در برخی از مجلات منتشر كرده و گفتند كه آنچه در اين كتاب آمده، بعضاً با يافتههای دانش پزشكی تضاد دارد. اين ماجرا ادامه يافت تا اينكه بعد از انقلاب آقای ذبيحالله منصوری از دنيا رفت و پس از آن مقالات متعددی درباره آثار او و از جمله كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» نوشته شد.
وی اظهار كرد: در اين نقد و بررسیها مشخص شد كه ايشان گاهی برای مثال يك كتاب 100 صفحهای به زبان فرانسه را پس از ترجمه و افزودهها به يك كتاب پانصد صفحهای تبديل میكرده است. فرق عمده كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» با ديگر آثار اين نويسنده و مترجم آن است كه همه اين مطالب استناد به امام صادق(ع) دارند و همين امر حساسيت مطلب را بسيار بيشتر میكند.
حجتالاسلام مهدویراد ادامه داد: بنده فضلا را به كتاب «ذبيحالله منصوری» تأليف آقای جمشيدی ارجاع میدهم كه در آن سلسله مقالات نقد و بررسی آثار وی، از جمله «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» جای گرفته است. در آن كتاب آمده است كه جعفر آقايانی چاوشی پس از جستوجوی بسيار در كشور فرانسه، كتابی با اين عنوان از مركز استراسبورگ پيدا نكرده است.
وی خاطرنشان كرد: ذبيحالله منصوری خود در محضر آقايانی چاوشی اعتراف كرده كه مطالب اين كتاب را ساخته است، البته كمابيش به «السماء و العالم» از بحارالانوار و برخی از روايات طبالنبی(ص) و … مراجعه و از آنها استفاده كرده است.
سردبير دوماهنامه «آينه پژوهش» افزود: به همين جهت است كه زمانی يكی از فضلای قم با نام سيدمحمد صحفی كه به اين كتاب علاقهمند شده و تلاش كرده بود تا بلكه بتواند محتوای آن را مستند كند، با وجود به كار بستن همه تلاش خود، توانسته بود تنها يك جزوه 120 صفحهای مستند از آن استخراج كند.
وی عنوان كرد: از سال 1320 به اين سو يكی از علمای شيراز با نام حبيبالله نوبخت كه خود از عالمان دينی بوده و كتابی نيز در تفسير علمی قرآن نگاشته است، به همراه همگنان خود مجلهای در موضوعات مطالب علمی روز منتشر میكرد. ذبيحالله منصوری خود اعتراف كرده كه مطالب اين نشريه را اخذ میكرده و در ابتدای عبارات آن «جعفر بن محمد(ع) میگويد:» را اضافه میكرده كه در نهايت مجموعه آن را با عنوان «مغز متفكر جهان شيعه» منتشر كرده است.
عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران اضافه كرد: به دليل آنكه اين كتاب گاهی مطالب شيرين دارد، از بد حادثه بسياری از افراد در خداشناسی و غير آن به اين كتاب استناد كردهاند و از همه بدتر اينكه يكی از علمای فاضل شيعه كشور عراق، بعد از مواجهه با نسخه فارسی اين كتاب بدان علاقهمند شده و آن را به عربی نيز برگردانده است.
وی تشريح كرد: اين عالم عراقی به خيال اينكه اين كتاب متن فرانسه دارد، با وجود تمام تلاش خود به نسخه فرانسه آن دست نيافته و از روی متن فارسی، آن را به عربی ترجمه كرده و در مقدمه خود نيز نوشته كه با وجود تلاش خود به متن فرانسه اين كتاب دسترسی پيدا نكرده و فضل و فضيلت از آن نويسنده بزرگ فارسی اين كتاب، يعنی آقای ذبيحالله منصوری است كه چنان ثروت عظيمی را در اختيار ما گذاشته است!!
مهدویراد با اشاره به اينكه آن عالم عراقی كتاب «مغز متفكر جهان شيعه؛ امام صادق(ع)» را با عنوان «الامام الصادق(ع) كما تعرفه علماء الغرب» ترجمه كرد، افزود: زمانی ما در سوريه بوديم و در آنجا كنگرهای برای امام صادق(ع) برپا شده بود كه در آنجا قصد داشتند جايزهای را برای اين كتاب اختصاص دهند. بنده در آنجا به مستشار فرهنگی جمهوری اسلامی گفتم كه اين كتاب دروغ و جعل و وضع است.
عضو هيئت علمی پرديس قم دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: اين كتاب كاملاً وهن است و متأسفانه هنوز نيز منتشر میشود، تصريح كرد: متوليان امر بايد جلوی چاپ و انتشار اين كتاب را به عنوان روشنترين مصداق جعل و كذب و وضع بر امام معصوم(ع) بگيرند.

منبع خبر: خبرگزاری ایکنا، شماره خبر: 1092368

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *