مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 

سوابق علمى

 تحصیلات دانشگاهی

 کارشناسی(B.S) رشته علوم سیاسی در مجتمع آموزش عالی تربیت مربی.

 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: «بررسی زمینه های داخلی قیام 15 خرداد 1343»، تاریخ دفاع: 1372.

كارشناسى ارشد(M.S) رشته علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

 عنوان پایان نامه: «بررسی تطبیقی استراتژی سازمان ملل متحد در قبال دو جنگ خلیج فارس»، تاریخ دفاع: 1374.

 دكترى(Ph.D) رشته علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 عنوان رساله: «روش شناسی بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی: مطالعه موردی سید جمال‌الدین اسدآبادی، آیت الله نائینی و امام خمینی»، تاریخ دفاع: 1390.

 

 تدريس

 کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان درس

1

اندیشه سیاسی در غرب

2

جامعه شناسی سیاسی

3

مبانی علم سیاست

4

نوسازی و دگرگونی سیاسی

5

ارتش و سیاست

6

مسائل نظامی و استراتژیک جهان معاصر

7

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

8

تحولات آسیای میانه و قفقاز

9

تحولات ترکیه و بالکان

10

غرب شناسی

11

اسلام در ایران

12

آشنایی با قانون اساسی ایران

13

انقلاب اسلامی و  ریشه های آن

14

تاریخ اسلام

15

تاریخ ایران

16

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

17

تاریخ تحولات فرهنگی غرب

18

تاریخ روابط خارجی ایران

19

روش تحقیق

20

سازمان‌های بین‌المللی

21

سیاست و حکومت اسلام

22

شناخت انقلاب اسلامی

23

جنبش‌ها و نهضت‌های اسلامی در قرن 20

24

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

25

اندیشه های سیاسی حضرت امام (ره)

26

نظام‌های سیاسی تطبیقی

27

نیروهای مسلح و  سیاست

28

روش تحقیق در علوم سیاسی

29

سمینار فرهنگ و جهانی شدن

30

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

محل تدریس

 

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه  تهران

2

دانشگاه علامه طباطبایی

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

دانشگاه معارف اسلامی

5

دانشگاه امام حسین(ع)

6

مجتمع آموزش عالی امام خمينى (ره)

7

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

8

جامعه الزهراء

9

دانشگاه امام علی(ع)

10

مرکز آموزش علمی  کاربردی شهید محلاتی

11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

مديريت­ها و سمت­های علمى

 

ردیف

مرکز

سال

1

عضو گروه تاریخ حوزه علمیه خواهران

1390 تاکنون

2

عضو گروه تاریخ جامعه الزهراء

1388 تاکنون

3

مسئول گروه علوم سیاسی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

1390 تاکنون

4

رئیس دفتر هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

1386 تا 1389

5

عضو گروه پژوهشی انقلاب اسلامی

1388 تاکنون

6

استاد همکار در گروه تاریخ مجتمع عالی امام خمینی(ره)

1390 تاکنون

 

 سوابق پژوهشى

 

الف.همكارى با مراكز پژوهشى

 1. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 2. پژوهشکده تحقیقات اسلامی.

 3. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها(تهران).

 4. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

 5. دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

 6.دفتر تبلیغات اسلامی

ب. مشاركت در پژوهش­ها و طرح های پژوهشی

 1. تداوم نهضت در حوزه علمیه قم پس از تبعید امام خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی؛مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

 2. بررسی علل ناکارآمدی جبهه دوم خرداد؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 1384.

 3.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی، با همکاری علی لطیفی پاکده، 1384.

 4. بازخوانی جامعه و حکومت آمریکا؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 1384.

 5. اندیشه سیاسی در اسلام و ایران؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی،  1386.

 6. غرب‌شناسی2؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی،  1386.

 7. آمریکا شناسی؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی، در مرحله طرح با همکاری صادق سلیمی، 1384.

 8. اندیشه سیاسی در غرب2،پژوهشکده تحقیقات اسلامی، با همکاری اسماعیل جهان‌بین، 1387.

 9. طرح نظارت بر نشریات دانشجویی،نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، 1385.

 10. جهانی شدن در عرصه فرهنگ و سیاست؛پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 1386.

 11. تهیه ساختار 10 مدخل؛ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1384. 

 

آثار علمى

 

الف) كتاب

 1. غرب‌شناسی2؛ زمزم هدایت، 1384.

 2. اندیشه‌های سیاسی مسلمانان؛ اداره آموزش های سیاسی، 1385.

 3. مسائل نظامی و استراتژیکی معاصر؛ زمزم هدایت، 1385.

 4. انقلابی متمایز: جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران؛ بوستان کتاب، جمعی از نویسندگان(24 نویسنده) سهم دکتر شیرودی 4 مقاله، 1385.

 5. بسیج دولت اسلامی همبستگی ملی؛ نهاد ریاست جمهوری، جمعی از نویسندگان(16 نویسنده) سهم دکتر شیرودی 1 مقاله، 1385.

6. اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری؛ زمزم هدایت، جمعی ار نویسندگان(14 مقاله) سهم دکتر شیرودی 1 مقاله، 1386.

7. فلسطین و صهیونیسم؛ زمزم هدایت، 1387.

8. جهانی سازی در عرصه فرهنگ و سیاست، زمزم هدایت، 1378.

 9. جنبش های اسلامی سیاسی معاصر، زمزم هدایت، 1390.

 10.نقش سیاسی اجتماعی زنان در تاریخ ایران،زمزم هدایت،1386.

11. اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران،زمزم هدایت،1391.

12. دو جنگ و دو داوری،موسسه فرهنگ و اندیشه دینی،1378.

 13.مسائل منطقه ای ایرانٰ،زمزم هدایت،1384.

 

ب) مقالات

 

ب/1) مقالات علمی پژوهشی

 1. جهانی شدن غربی و حکومت جهانی اسلامی؛ فصلنامه قبسات، سال نهم، شماره 33، پاییز1383.

 2. نقش اجتماعی – سیاسی زنان در جامعه معاصر ایران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی زنان،دانشگاه تهران،دوره سوم، شماره2، تابستان 1384.

 3. انقلاب اسلامی و جنبش‌های اسلامی؛فصلنامه مجله انقلاب اسلامی،دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره11و 12، پاییز و زمستان 1384.

4. چیستی حقیقت در دستگاه سیاسی اریگ وگلین؛فصلنامه علمی- پژوهشی آینه معرفت، سال پنجم، شماره13، زمستان 1386.

 5. تمرکز و توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1387.

6. انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی(تأثیرگذاری و نمونه‌ها)؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره16، بهار 1388.

 7. سرانجام نظام سیاسی جهان؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، سال سوم، شماره 10، تابستان 1388.

 8. امام خمینی و نحوه مواجهه مفاهیم مدرن و سنتی با تاکید بر مفهوم آزادی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،شماره 24،زمستان 1390.

 

ب/2) مقالات علمی- تخصصی

 

1. پروژه اسرائیل: بازخوانی مؤلفه‌های سازنده رژیم صهیونیستی؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال چهارم، شماره37، دی 1383.

 2. آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تئوری ترمیدوری برینتونی؛ماهنامه رواق اندیشه، سال چهارم، شماره39، اسفند 1383.

3. تبیین مبارزات انقلابی شهید مطهری در عرصه خاطره‌ها؛ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره40، فروردین 1384.

4. مشارکت سیاسی: فرآیندها و برآیندها؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم،شماره 41، اردیبهشت 1384.

5. جنگ، انواع، انگیزه‌ها و جنگ تحمیلی؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 46، مهر 1384.

 6. دیوار امنیتی اسرائیل؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 43، تیر 1384.

 7. افسانه کنترل تسلیحات و خلع سلاح؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 47، آبان 1384.

 8. امام خمینی و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره44، مرداد 1384.

9. حادثه 11 سپتامبر و اصلاح سازمان ملل متحد؛ ماهنامه رواق اندیشه ایران، سال پنجم، شماره 45، شهریور 1384.

 10. ویژگی‌های سیاسی اخلاقی جامعه اسلامی؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 48، آذر 1384       .

 11. طرح خاورمیانه بزرگ غرب و کشورهای مسلمان زمینه‌ها، چیستی و پیامدها؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال اول، شماره3، تابستان 1384.

 12. انسان هزاره سوم و ضرورت تبیین اصول تربیتی و اسلامی توسعه نوین؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 49، دی 1384.

 13. نفت و آسیب پذیری امنیت ملی ایران؛ ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره51، اسفند 1384.

 14. الگوهای اعتمادساز در روابط بین‌المللی با تأکید بر کشورهای اسلامی خلیج فارس؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره   7، تابستان 1385.

15. بازخوانی دیدگاه پنج اندیشمند غربی درباره پیامبر اعظم(ص)؛ فصلنامه اندیشه تقریب، ویژه نامه شماره2، تابستان 1385.

 16. حماس، گذشته، حال و آینده؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره8، پاییز 1385.

 17. بررسی نقش جنببش دانشجویی در پیروزی انقلاب اسلامی؛ ماهنامه پرسمان، ویژه نامه، بهمن 1385.

 18. دستی غیبی در کار است؛ ماهنامه پرسمان، ویژه نامه، بهمن 1385.

 19. مادران انقلاب: بررسی نقش زنان مسلمان در پیروزی انقلاب اسلامی؛ ماهنامه پرسمان، ویژه نامه بهمن 1385.

 20. همگرایی و بحران‌های وحدت آفرین در روابط متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس؛         فصلنامه اندیشه تقریب، سال سوم، شماره 10، بهار 1386.

 21. رویارویی انقلاب اسلامی با نظریه مسیحیت صهیونیستی؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال سوم، شماره 12، پاییز 1386.

 22. غرب مسیحی، جهان اسلام و نبرد آخرالزمان؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال چهارم، شماره 14، بهار 1387.

 23. مفهوم انحطاط در اندیشه سیاسی اسلام و ایران؛ فصلنامه دین و سیاست، شماره پنجم، 16، تابستان 1387.

 24. ارزیابی توان و ظرفیت نظامی کشورهای مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز؛ فصلنامه اندیشه تقریب، ویژه نامه شماره3، پاییز 1387.

 25. انقلابی برای یک انقلاب: علت‌ها، روندها و پیامدهای دیروز و امروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا؛ ماهنامه پرسمان، شماره هفتادم، آبان 1387.

 26. تاریخ پهلوی به روایت اشرف؛ ماهنامه پرسمان، ویژه نامه شماره 73، بهمن 1387.

 27. جهنمی از نفوذ و سلطه(مصداق‌ها و ابزارهای سلطه گری صهیونیستی)؛ فصلنامه اندیشه تقریب، سال پنجم، شماره 18، بهار 1388.

 28. نقدی بر ترور اسلامی؛ دو ماهنامه اندیشه حوزه، سال15، شماره76، خرداد و تیر 1388.

 29. بررسی و نقد روش شناسی هرمنوتیک در علم سیاست؛ فصلنامه دین و سیاست، سال ششم، شماره 20-19، بهار و تابستان 1388.

 30. تحلیل جامعه شناختی از جنبش دانشجویی؛ فصلنامه حصون، شماره21، پاییز 1388.

 

راهنمایی  و مشاوره پایان نامه

 

الف) کارشناسی

 1. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نام دانشجو: علی غفاری، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، 1383.

 2. تحلیل رفتاری رژیم صهیونیستی در خاورمیانه از 1990 به بعد، نام دانشجو: مسلم رفیعی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، 1384.

 3. نقش دولت استعمارگر انگلیس در پیدایش فرقه های وهابیت، نام دانشجو: محمد بانشی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، 1385.

 4. حاکمیت و سلطه گری صهیونیسم، نام دانشجو: زینب زارعی، حوزه علمیه نطنز، 1387.

5. نقش بیدارگری ولایت فقیه، نام دانشجو: فرشته رحیمی، حوزه علمیه نطنز، 1387.

6.ویژگی جامعه ایده آل و آرمانی از نظر اسلام، نام دانشجو: زهره عنمی، حوزه علمیه نطنز، 1387.

7. نقش جمهوری اسلامی ایران در آینده تحولات جهانی، نام دانشجو: یحیی جعفری، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی،1389.

 

الف) کارشناسی ارشد

 

 نقش نخبگان نظامی در تحولات سیاسی اجتماعی رژیم پهلوی، نام دانشجو: بهمن جماره، استاد راهنما: اسماعیل خدادادی، استاد مشاور: مرتضی شیرودی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، 1385.

بررسی نقش مراکز دینی نجف و قم در بیداری اسلامی افغانستان در صد سال اخیر،نام دانشجو:سیدآصف کاظمی،استاد مشاور،1390.

 آسیب شناسی کارکرد سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع فلسطین،نام دانشجو:جلال حیدری،استاد مشاور،1391.

 

 

دريافت جوايز

 

1. بررسی اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)، برگزیده جشنواره نقش آفتاب، خرداد 1384.

2. دانشجویان و تلاش برای اصلاح مفهوم نظریه پردازی، اثر برگزیده نهمین جشنواره جلوه‌های ایثار دانشجویی، آذر 1384.

3. آینده اسرائیل، رتبه نخست جشنواره دانشجویی دو خط آبی باطل، شهریور 1385 .

4. ترور در آئین پیامبر(ص)، مقاله برتر همایش آشنایی با اندیشه های سیاسی پیامبر اعظم (ص)، مهر 1385.

5. ویژگی‌های سیاسی اخلاقی جامعه اسلامی، رتبه نخست دومین همایش اهل قلم، آذر 1385.

6. بررسی فرهنگ ایثار و شهادت، (کسب مقام تقدیر) دهمین جشنواره جلوه‌های ایثار دانشجویی، دی 1385.

7. ویژگی‌های سیاسی اخلاقی جامعه اسلامی، رتبه نخست پانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اردیبهشت 1385.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *