مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

ولادت و تحصيلات
حجّت‏الاسلام و المسلمين، جناب استاد آقاى ناصر باقرى بيدهندى در سال
1337 ش در يك خانواده مذهبى در شهر مذهبى قم چشم به جهان گشود. قرآن
كريم را در مكتب‏خانه فراگرفت و سپس به مدرسه دولتى رفت، و پس از سپرى
نمودن تحصيلات دولتى در سال 1352 وارد حوزه علميه قم گرديد و در محضر انور
حضرات اساتيد به شاگردى نشست. ايشان پس از فراگيرى دروس مقدماتى در
مدرسه آيت اللّه‏ گلپايگانى از محضر آيت اللّه‏ سيّد كاظم حائرى (رسائل)، آيت اللّه‏
شيخ على جهرمى كريمى (مكاسب محرمه)، آيت اللّه‏ شيخ محمّدتقى ستوده
(مكاسب خيارات)، آيت اللّه‏ شيخ احمد پايانى (كفايه‏الاصول جلد اوّل) و آيت اللّه‏
سيّد سيّد على محقق (كفايه‏الاصول جلد دوّم) استفاده نمود و در كنار آن در محفل
درسى آيت اللّه‏ شيخ يحيى انصارى (منطق و فلسفه)، آيت اللّه‏ شيخ محمّدعلى گرامى
(منطق و فلسفه)، آيت اللّه‏ دكتر احمد بهشتى (منطق و فلسفه)، آيت اللّه‏ شيخ حسن
حسن‏زاده آملى (منطق و فلسفه)، آيت اللّه‏ شيخ رضا استادى (شرح تجريد و مقدارى
تفسير)، آيت اللّه‏ شيخ قدرت‏اللّه‏ وجدانى‏فخر (شرح باب حادى عشر)، آيت اللّه‏ ميرزا
محمّدحسن احمدى فقيه يزدى (علم الدراية)، آيت اللّه‏ شيخ حسين مظاهرى
(اخلاق) و آيت اللّه‏ ميرزا على مشكينى (اخلاق) حاضر گرديد و در حالى كه خود را
آماده استفاده هر چه بيشتر از محضر حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كرده بود،
به مدت 17 سال در محافل علمى اساتيد برجسته حوزه علميه قم حاضر گرديد و در
اين مدت، از حضور علمى و معنوى آيت اللّه‏ سيّد محمّد روحانى (اصول)، آيت اللّه‏
شيخ جعفر سبحانى (فقه و اصول)، آيت اللّه‏ شيخ محمّد فاضل لنكرانى (فقه و
اصول)، آيت اللّه‏ شيخ ناصر مكارم شيرازى (فقه و اصول) و آيت اللّه‏ ميرزا على
مشكينى (فقه) كسب فيض نمود و در حقيقت شالوده علمى و تحقيقى معظم‏له از پنج
استاد اخير مى‏باشد.
وى همچنين به صورت مقطعى در مجالس درسى ديگر بزرگان حوزه علميه نظير
آيت اللّه‏ شيخ حسين وحيد خراسانى (اصول، يك سال)، آيت اللّه‏ ميرزا جواد تبريزى (فقه، يك سال)، آيت اللّه‏ شيخ محسن حرم‏پناهى (فقه، حدود دو سال)، آيت اللّه‏ سيّد
محمّدعلى ابطحى (فقه، حدود يك سال)، آيت اللّه‏ سيّد عباس مدرسى يزدى (فقه،
حدود يك سال)، آيت اللّه‏ شيخ طاهر شمس گلپايگانى (فقه، بحث رضاع)، آيت اللّه‏
شيخ حسين نورى (اصول)، آيت اللّه‏ سيّد موسى شبيرى زنجانى (فقه، حدود يك
سال)، آيت اللّه‏ ميرزا مسلم ملكوتى (فقه و اصول، حدود دو سال)، آيت اللّه‏ شيخ
لطف‏اللّه‏ صافى گلپايگانى (فقه)، آيت اللّه‏ سيّد محمّدعلى علوى گرگانى (فقه و
اصول، چند سال)، آيت اللّه‏ شيخ حسن شريعتى نياسر (فقه) و آيت اللّه‏ سيّد
محمّدحسن مرتضوى لنگرودى (اصول، چند سال) حاضر گرديد و از وجود علمى
آنها خوشه‏ها چيد و مبانى علمى خود را استوار كرد. ضمنا براى تقويت نگارش
عربى درس الانشاء الجديد را به صورت خصوصى نزد استاد جعفر الهادى
فراگرفت.
وى به منظور تحقيق و پژوهش به كشورهاى پاكستان، افغانستان، لبنان، عربستان و
عراق سفر نمود و از سوى مراكز علمى مورد تشويق و ترغيب قرار گرفت. اسامى
مراكزى كه ايشان از آنها به دريافت جايزه نائل آمد، بدين قرار است:
1 . جامعة المصطفى العالمية،
2 . خادم نمونه فرهنگ عمومى استان قم،
3 . بسيج شوراى شهر قم،
4 . معاونت پژوهشى مجتمع آموزش عالى امام خمينى،
5 . كانون نويسندگان و فضلاى قمى حوزه علميه قم،
6 . كتاب سال حوزه.

     تدريس
ايشان در كنار تحصيل علوم دينى به تدريس سطوح مختلف حوزه همّت گماشت و
پس از آن در مؤسسات آموزشى و مدارس علمى به تدريس پرداخت و هم‏اكنون
يكى از اساتيد برجسته جامعه‏المصطفى العالمية مى‏باشد و در سال‏هاى اخير استاد
نمونه مجتمع آموزش عالى امام خمينى شده است.

     اجازات
معظم‏له به حسب استعداد و تلاش‏هاى شبانه روزى در وادى علم و معرفت و حُسن
اخلاق از محضر 6 تن از فقها و مراجع عظام تقليد داراى اجازه علمى و از بسيارى از مراجع تقليد اجازه امور حسبيه و از خدمت 50 نفر از بزرگان عالم اسلام و اساتيد
حوزه‏هاى علميه به دريافت اجازه روايى و نقل اخبار اهل‏بيت عصمت و طهارت عليهم‏السلام
نائل آمده است. اسامى مشايخ اجازه ايشان به ترتيب حروف الفباء (نام كوچك)
بدين قرار است:
ابن حسن نجفى (26 صفرالمظفر 1412 ق)، سيّد احمد حسينى اشكورى
(صفرالمظفر 1427 ق)، شيخ احمد سبط‏الشيخ انصارى (صفرالمظفر 1412 ق)،
شيخ باقر شريف قرشى (10 ربيع‏الثانى 1426 ق)، سيّد جعفر مرتضى عاملى (20
صفر المظفر 1431 ق)، سيّد حسين بُدلا (شفاهى)، دكتر حسينعلى محفوظ، سيّد
حسين موسوى كرمانى، ميرزا خليل قدسى‏مهر تبريزى، شيخ خليل مبشر كاشانى
(10 شوال المكرم 1426 ق)، سلمان‏هادى آل‏طعمه (24 صفرالمظفر 1422 ق و 13
رمضان‏المبارك 1427 ق)، سيّد طيب جزايرى (19 ربيع‏الاوّل 1422 ق)، سيّد عباس
كاشانى، سيّد عباس مدرسى يزدى (29 محرم‏الحرام 1427 ق)، شيخ على‏اصغر
باقرى همدانى، سيّد على‏اكبر موسوى يزدى، سيّد على شفيعى اهوازى (25
شوال‏المكرم 1428 ق)، شيخ على كريمى جهرمى (5 صفرالمظفر 1420 ق)، شيخ
غلامرضا عرفانيان يزدى (17 ربيع‏الثانى 1410 ق)، شيخ فاضل مالكى (19
رجب‏المرجب 1420 ق)، شيخ لطف‏اللّه‏ صافى گلپايگانى (1421 ق)، شيخ محسن
حرم‏پناهى (صفرالمظفر 1412 ق)، شيخ محمّدآصف محسنى (2 اجازه، 15 تيرماه
1369 ش)، شيخ محمّدباقر محسنى ملايرى، سيّد محمّدباقر موحد ابطحى (7
ذى‏الحجه‏الحرام 1427 ق)، سيّد محمّدتقى آل‏هاشم تبريزى (24 ربيع‏الثانى
1431 ق)، سيّد محمّد حسينى شاهرودى (6 صفرالمظفر 1427 ق)، سيّد
محمّدرضا حسينى جلالى، شيخ محمّد شاه‏آبادى (8 آبان‏ماه 1385 ش)، سيّد محمّد
علوى گرگانى (1414 ق)، سيّد محمّدعلى روضاتى، شيخ محمّد فاضل لنكرانى (30
مردادماه 1378 ش و 26 محرم‏الحرام 1428 ق)، شيخ محمّدهادى معرفت (1
ربيع‏الآخر 1412 ق)، سيّد محمّد يثربى كاشانى (23 جمادى‏الاولى 1430 ق)، سيّد
محمود دهسرخى اصفهانى، شيخ مسلم داورى، ميرزا مسلم ملكوتى (24 جمادى
الاولى 1416 ق)، سيّد مصطفى حسينى صفايى خوانسارى (17 ذى‏القعده‏الحرام
1409 ق)، شيخ مصطفى دوستى زنجانى (19 رجب‏المرجب 1434 ق)، شيخ
مصطفى نورانى اردبيلى (1370 ش)، سيّد موسى شبيرى زنجانى (17 جمادى‏الثانى
1427 ق)، سيّد مهدى اخوان مرعشى (21 رمضان‏المبارك 1422 ق)، سيّد مهدى
خرسان، سيّد مهدى لاجوردى، مهدى مجدالاسلام (5 شوال‏المكرم 1418 ق)، شيخ ناصر مكارم شيرازى، شيخ نصراللّه‏ شاه‏آبادى (17 ربيع‏الاوّل 1428 ق)، ميرزا
يداللّه‏ دوزدوزانى تبريزى.
ايشان به منظور تقويت و احياء سنت اجازه‏نويسى به درخواست تعدادى از محققين
و افاضل حوزه‏هاى علميه پاسخ مثبت داده و اجازه روايى صادر كرده است.

     كتابخانه
وى كتابخانه‏اى غنى دارد كه در نامه شماره 25 و 26 معرفى شده است. ايشان
همچنين به منظور گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانى كتابخانه امانى باقرالعلوم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
را در زادگاه خود تأسيس كرده و به كمك دوستانش كتابخانه‏اى نيز در مسجد حاج
مريم راه‏اندازى كرده است.

     فعاليت‏ها

1 . فعاليت‏هاى اجرايى
استاد باقرى بيدهندى در ادارات و مؤسسات علمى و تحقيقى سمت‏هاى گوناگونى
داشته و در اين زمينه موفقيت‏هاى خوبى به دست آورده و در طول خدمت از طرف
مجتمع آموزش عالى امام خمينى و معاونت پژوهشى مجتمع آموزش عالى امام
خمينى، بسيج شوراى شهر قم، كانون نويسندگان حوزه علميه قم، كتاب سال حوزه
مورد تمجيد و تشكر قرار گرفته و به عنوان خادم نمونه فرهنگ عمومى استان قم
معرفى شده است. ادارات و نهادهاى علمى و فرهنگى كه از ايشان در زمينه‏هاى
مختلف علمى بهره برده‏اند، بدين قرارند:
1 . دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم؛
2 . عضو انجمن فهرست‏نگاران نسخه‏هاى خطى؛
3 . عضو مؤسس كانون نويسندگان و فضلاى قمى حوزه؛
4 . عضو نشريه نور علم وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛
5 . عضو هيئت علمى جامعه‏المصطفى العالميه؛
6 . عضو هيئت مديره انجمن علمى تاريخ پژوهان (وابسته به معاونت پژوهش حوزه
علميه قم)؛
7 . مجتمع آموزش عالى امام خمينى، هضو هيأت علمى و مدير گروه تاريخ مجتمع
آموزش عالى امام خمينى؛
8 . مدرسه علميه دارالشفاء؛
9 . مدرسه علميه آيت‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى (صفائيه)؛
10 . مدرسه علميه آيت‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى؛
11 . مدرسه علميه امام صادق عليه‏السلام؛
12 . مسجد بيدهندى‏هاى قم؛
13 . مسجد روبروى مسجد آيت‏اللّه‏ بهجت (مسجد فاطميه)؛
14 . معاون پژوهشى جامعه‏المصطفى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم العالمية در پاكستان؛
15 . مؤسسه آموزش عالى حوزوى امام رضا عليه‏السلام؛
16 . نماينده جامعه‏المصطفى العالمية در كنگره علامه امينى (بنياد بين‏المللى غدير)؛
17 . نماينده جامعه‏المصطفى العالمية در همايش عبدالجليل قزوينى رازى؛
18 . حوزه علميه خواهران؛
19 . معاونت تبليغ حوزه علميه قم؛
20 . كتاب سال حوزه؛
21 . دانشگاه تبريز (ارزيابى كتاب)؛
22 . پژوهشكده باقرالعلوم سازمان تبليغات اسلامى؛
23 . اداره ارشاد اسلاى قم (عضو انجمن مفاخر فرهنگى استان قم).

2 . فعاليت‏هاى علمى تحقيقى
استاد باقرى بيدهندى از پژوهشگران پُركار و فعال حوزه علميه قم بوده و آثار مطبوع
و خطى ايشان به دهها جلد مى‏رسد. به دليل كثرت آثار، فعاليت‏هاى علمى و تحقيقى
ايشان را در تقسيم‏بندى زير تقديم خوانندگان عزيز مى‏نماييم:

1/2 . تأليفات
آثار استاد به دو قسمت چاپى و خطى تقسيم مى‏شود. آثار چاپى ايشان از طرف
انتشارات و مؤسسات علمى شهرهاى مختلف به زيور چاپ آراسته شده و اسامى
آنها بدين قرار است:

1/1/2 . آثار چاپ شده
1 . ابن حجاج شاعر معروف قرن چهارهم (قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377 ش)؛
2 . احمد بن اسحاق «امين امامت»، (قم، چاپ دوم، كنگره بزرگداشت احمد بن اسحاق اشعرى قمى)؛
3 . بانوى مجتهد ايرانى (قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1371 ش)؛
4 . بهلول و مواقفه المشرفة (قم، نورالاصفياء، 1380 ش)؛
5 . پيوند دو دريا (قم، ميثم تمار، 1389 ش)؛
6 . تعهد اجتماعى و فردى ما در قبال ايتام (قم، انصاريان، 1370 ش)؛
7 . تك ستاره عالم حكمت گفتگويى فراسوى زمان با لقمان حكيم (قم، خاكريز،
1390 ش)؛
8 . تهمت، شايع‏ترين بلاى عصر ما (قم، دارالكتاب، 1378 ش)؛
9 . جابر بن حيان پدر شيمى (قم، نصر، 1378 ش)؛
10 . جمعه را دريابيم (قم، مسجد جمكران، 1378 ش)؛
11 . چهل حديث پيوند خويشاوندى (قم، زائر، 1387 ش)؛
12 . چهل حديث كار و تلاش (قم، سبط النبى عليه‏السلام، 1390 ش)؛
13 . حقوق آل‏البيت عليهم‏السلام (فداييان اهل بيت عليهم‏السلام، 1384 ش)؛
14 . حكايات گزيده از زندگانى علما با سلاطين (قم، مؤلف، 1371 ش)؛
15 . خاندان وحى به روايت ام‏سلمه و عايشه، (تهران، دفتر مطبوعات و انتشارات
كردى و مؤسسه نشر پژوهش‏هاى ايران‏شناسى، 1373 ش و چاپ دوّم انتشارات
شاكر، قم)؛
16 . دادرسى علوى قضاوت‏هاى حضرت على عليه‏السلام (قم، فراگفت، 1383 ش)؛
17 . دانستنى‏هاى خواب (قم، ميثم تمار، 1379 ش)؛
18 . دانشوران روشندل (قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1376 ش)؛
19 . ديدگاه‏ها و انقلاب اسلامى ايران (قم، انتشارات روح، 1359 ش)؛
20 . راهنماى جوانان در انتخاب كتاب (قم، مؤسسه خدمات فرهنگى علوم اسلامى،
1373 ش)؛
21 . راهنماى كتاب؛
22 . رشوه؛
23 . روحانيت شيعه و اداره مجلات در نشريه؛
24 . روش ميهمان‏نوازى در اسلام (تهران، اميرى، 1371 ش)؛
25 . سيماى بانوان در آيينه احاديث (قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب، 1379 ش)؛
26 . سيماى بزرگسالان در آيينه احاديث (قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب،
1362 ش)؛
27 . سيماى جوانان در آيينه احاديث (قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب، 1361 ش)؛
28 . شب قدر (قم، انصاريان، 1370 ش)؛
29 . شفاعت از ديدگاه شافعان (قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى شاكر، 1377 ش)؛
30 . ظهور شيعه در سخن پيامبر  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم (قم، خادم‏الرضا  عليه‏السلام، 1390 ش)؛
31 . عزادارى، بايدها و نبايدها (قم، نورالسجاد، 1389 ش)؛
32 . فقيهان بر مسند وعظ و خطابه (قم، دبيرخانه اجلاس حوزه و تبليغ، 1378 ش)؛
33 . گنج حكمت با احاديث منظوم 2 جلد آن چاپ شده است (قم، نشر روح،
1363 ش)؛
34 . محمد بن ابى‏بكر (شهيد ولايت) (قم، دارالحديث، 1375 ش)؛
35 . مرزبان شريعت (زندگانى آيت‏اللّه‏ شريعتى) (قم، حضور، 1383 ش)؛
36 . مؤمن طاق (صراف انديشه‏ها) (قم، دارالحديث، 1375 ش)؛
37 . وصيت نانوشته (قم، خادم‏الرضا عليه‏السلام، 1391 ش)؛
38 . وظايف استانداران از ديدگاه امام صادق  عليه‏السلام (قم، نشر روح، 1359 ش).

2/1/2 . آثار چاپ نشده
آثار خطى و غير مطبوع ايشان بيش از 60 اثر بوده و اميد است روزى به زيور چاپ
آراسته گردند تا مجامع علمى و علاقه‏مندان به علوم اسلامى از آنها بهره ببرند.
اسامى آنها چنين است:
1 . آسيب‏شناسى اسلامى؛
2 . آشنايى با زندگانى آيت‏اللّه‏ سيد عبدالهادى شيرازى (چهره درخشان مرجعيت)؛
3 . ابوالاسود دوئلى شاعر عقيده و ايمان؛
4 . اخلاق خانوادگى پيامبر  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم؛
5 . اربعون حديثا فى فضل الصلاة على النبى الاعظم  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم؛
6 . اسماء و صفات پيامبر  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در قرآن مجيد؛
7 . اعتكاف در اسلام؛
8 . ام كلثوم دختر اميرالمؤمنين  عليه‏السلام؛
9 . با مردگان؛
10 . برالوالدين؛
11 . بيعت رضوان؛
12 . پژوهشى درباره اصول اربعمائة؛
13 . تاريخ آموزش در اسلام؛
14 . تاريخ حوزه‏هاى علميه شيعه (جزوه درسى است)؛
15 . تاريك و روشن؛
16 . تفسير بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم؛
17 . تقريرات ابحاث فقه و اصول و قواعد فقهيه و…اساتيد؛
18 . ثبت افول فرزانگان (ماده تاريخ وفات عالمان برجسته شيعه است)؛
19 . جنگ و صلح از نگاه اسلام؛
20 . چهارده پيشواى نور؛
21 . خورشيد پنهان (زندگى نامه جناب موسى مبرقع)؛
22 . دانشوران شيعه (جزوه درسى در تراجم علماى شيعه)؛
23 . در آستانه سيره پيشوايان، جزوه درسى؛
24 . درآمدى بر تراجم‏نگارى و تراجم نگاشته‏ها؛
25 . در جستجوى كبريت احمر (گفت و گوى فراسوى زمان با سلمان فارسى)؛
26 . درنگى در زندگى و آثار و خدمات علامه مجلسى؛
27 . شيعى و متشيع در اسانيد اهل سنت
28 . روحانيت شيعه؛
29 . ريش تراشى چرا؟ (فقه استدلالى)؛
30 . سحر و جادو از منظر اسلام؛
31 . سيرى در امثال و حكم؛
32 . شعار مكتب؛
33 . شناختنامه حسن بصرى؛
34 . شهداء الصحابة فى صفين؛
35 . شيفتگان دانش؛
36 . صدى الملكوت؛
37 . صرف؛
38 . عبداللّه‏ بن جعفر (نود سال تجربه سياسى، اجتماعى و اخلاقى)؛
39 . عرفان حق؛
40 . عشق شريعت محور؛
41 . عقيقه در اسلام؛
42 . عمر بن عبدالعزيز در نظر تاريخ؛
43 . فداكارى بى‏نظير يا اوج ايثار؛
44 . فرهنگ تراجم نگاران؛
45 . قيس بن سعد، فرمانرواى قهرمان؛
46 . كرامت علوى؛
47 . كشكول؛
48 . كلياتى در علم رجال (جزوه درسى)؛
49 . كلياتى در علوم حديث (جزوه درسى)؛
50 . كيف اصبحت؟؛
51 . گناهان بى‏لذت؛
52 . گناه‏زدايى؛
53 . محبوب دلها؛
54 . محمد بن حنفيه فرزند نامدار على  عليه‏السلام؛
55 . مراقبات عزادارى؛
56 . مزارات قم (در سايه كريمه، آرميدگان در شيخان، مفاخر وادى رحمت)؛
57 . مسجد در كلام اهل بيت (مقدمه‏اش در كشور هند و پاكستان چاپ شده است)؛
58 . مسند نشين فقه و فقاهت (درنگى در زندگى آيت‏اللّه‏ گلپايگانى)؛
59 . مقتداى عارفان (زيست نامه آيت‏اللّه‏ ملا حسينقلى همدانى)؛
60 . ميراث پرده نشينان؛
61 . نماز باران و برپا كنندگان آن؛
62 . ومضات من حياة المعصومين عليهم‏السلام؛
63 . هزار و يك حكايت منظوم.

2/2 . تحقيق، تعليق و تصحيح
تحقيق، تحشيه و احياى متون كهن مذهبى و بروز رسانى متون قديمى از ديگر آثار
ارزشمند استاد باقرى بيدهندى در عرصه پژوهش و تحقيق و بررسى علوم اسلامى
است. وى با توجه به نيازهاى جامعه علمى و دينى به تصحيح و احياى آثار دينى
اقدام نموده و در اين زمينه موفقيت شايسته‏اى به دست آورده است. اسامى آثار
تحقيقى ايشان چنين است:
1 . آثار الاعمال، محى‏الدين طالقانى؛
2 . آداب الشريعة (آيين زندگى)، تأليف محمدباقر فشاركى (قم، سبط النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، 1388 ش)؛
3 . آينه دانشوران، تأليف سيد عليرضا ريحان يزدى (قم، كتابخانه آيت اللّه‏ مرعشى
نجفى، 1372 ش)؛
4 . ارج نامه فقيهى، به مناسبت برگزارى مراسم نكوداشت استاد على اصغر فقيهى
(قم، اداره فرهنگ و ارشاد قم، 1380 ش)؛
5 . اسرار نماز (اسرار الصلوة فارسى)، تأليف زين‏الدين شهيد ثانى، ترجمه محمد
صالح بن محمدصادق واعظ (قم، ميثم تمار، 1389 ش)؛
6 . اشعريان قم، محمدعلى معلم حبيب‏آبادى؛
7 . اعتكاف در اسلام، تأليف محمدجواد خراسانى ( قم، نورالاصفياء، 1381 ش)؛
8 . افتخار اسلام بر ساير اديان، محمدصادق فخرالاسلام ارموى؛
9 . الاغاثة، محمدعلى حزين لاهيجى؛
10 . الحجه‏المنتظر (عج)[پيشواى منتظران]، تأليف چند تن از شاگردان آيت‏اللّه‏
عبدالكريم حائرى (قم، زائر، 1383 ش)؛
11 . الزام الناصب، تأليف على حائرى يزدى (بامقدمه آيت‏اللّه‏ العظمى صافى
گلپايگانى) (در آستانه انتشار)؛
12 . العقائد المحقة، سيد احمد مستنبط (قم، دليل ما، 1421 ق)؛
13 . الفوائد الرضويه (سرگذشت عالمان شيعه)، شيخ عباس قمى (قم، بوستان كتاب،
1385 ش)؛
14 . الكبرى فى المنطق، (قم، نشر مرتضى)؛
15 . انسان، اسلام، استاد محمدتقى مصباح يزدى (قم، پيام اسلام)؛
16 . اوصاف الاشراف، خواجه نصيرالدين طوسى؛
17 . بحر اللئالى (بسمل شيرازى)؛
18 . تتمة المنتهى در تاريخ خلفا، شيخ عباس قمى (قم، دليل ما، 1382 ش)؛
19 . تذكره‏القبور، به ضميمه اشعار و مثنويات، تصنيف عبدالكريم گزى اصفهانى
(قم، كتابخانه آيت اللّه‏ مرعشى‏نجفى، 1379 ش)؛
20 . توحيد مفضل، ترجمه محمدباقر مجلسى، حواشى علامه طباطبايى، (تهران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379 ش)؛
21 . چراغ، حسينيان؛
22 . حقوق فراموش شده، محمدتقى مجلسى؛
23 . حماسه سازان دشت نينوا (مشتمل بر شرح زندگانى و شهادت ياران حضرت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام)، تأليف محمد بن الشيخ طاهر سماوى، ترجمه و نگارش عليرضا
خسروانى (قم، مسجد مقدس جمكران، 1388 ش)؛
24 . خاك آسمانى (در فضيلت و چگونگى استشفاء به تربت عبيرآساى حسينى عليه‏السلام)
(تحفة الطالبين)، تأليف سيد فضل‏اللّه‏ امامت (قم، نورالاصفياء، 1380 ش)؛
25 . خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مرتضى مطهرى؛
26 . حواشى بر خصائص الزينبيه يا ويژگى‏هاى حضرت زينب  عليهاالسلام، تأليف نورالدين
جزائرى حائرى (قم، زائر، 1389 ش)؛
27 . خلد برين؛
28 . دارالسلام المشتمل على ذكر من فاز بسلام الامام عليه‏السلام، محمود ميثمى عراقى (قم،
زائر، 1389 ش)؛
29 . دستور حكومت، محمدحسين فروغى (ذكاءالملك)؛
30 . ردالبدع والشبهات؛
31 . رسائل حزين لاهيجى، (تهران، دفتر نشر ميراث مكتوب)؛
32 . رسائل محقق كراجكى (البرهان، التفضيل، التعريف بوجوب حق الوالدين)؛
33 . رساله سياست فرقانى در ذبح قربانى، نگاهى دوباره به روايت ذبح قرآنى، (علوم
حديث، پياپى 24، 1381 ش)؛
34 . رساله زيارت رجبيه، علامه محمدباقر بيرجندى؛
35 . رساله غنائيه، تأليف محمد رسول كاشانى، با همكارى حسين شفيعى، (قم،
بوستان كتاب، در مجموعه رسائل غنائيه چاپ شده است).
36 . روح ايمان (در شناخت حقيقت نفس و روح انسان)، تأليف شيخ عبدالنبى عراقى
(قم، نورالاصفياء، 1382 ش)؛
37 . رهروان شب، تأليف حسن رضوى (قم، نورالاصفياء، 1379 ش)؛
38 . زندگى و مقتل امام حسين عليه‏السلام، شيخ عباس قمى (قم، دليل ما، 1389 ش)؛
39 . سخنان امام حسين عليه‏السلام، ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى؛
40 . سير حوزه‏هاى علميه شيعه، تأليف آيت‏اللّه‏ لطف‏اللّه‏ صافى گلپايگانى (قم، مركز
نشر آثار آيت‏اللّه‏ العظمى صافى گلپايگانى، 1388 ش)؛
41 . فتح السبل، تأليف محمدعلى بن ابيطالب حزين لاهيجى (تهران، دفتر نشر ميراث
مكتوب و مركز فرهنگى نشر قبله، 1375 ش)؛
42 . فرزند اسلام (نويسندگان نامه دانشوران عصر ناصرى) زندگى سلمان فارسى؛
43 . فرهنگ اخلاق اسلامى، زير نظر دكتر عطاءاللّه‏ شهاب پور؛
44 . فى رحاب التوبة، تأليف سيد محمد مجاهد (قم، زائر، 1377 ش)؛
45 . قطره‏اى از دريا، تأليف فرهاد ميرزاى قاجار (در ارج نامه فقيهى چاپ شده
است)؛
46 . قمقام زخار، فرهاد ميرزا معتمدالدوله (با مقدمه آيت‏اللّه‏ جعفر سبحانى و علامه
باقر شريف قرشى)؛
47 . كتاب الخلافة، حاج آقا رضا مدنى كاشانى؛
48 . كتاب فضل على  عليه‏السلام، شيخ عباس محدث قمى؛
49 . كرائم الاخلاق؛
50 . كلمه طيبه، حاجى ميرزا حسين محدث نورى؛
51 . كمال الانسان، سيد على برقعى؛
52 . كنز مخفى، مباحثى پيرامون زيارت عاشورا، تأليف عبدالنبى اراكى (قم، مسجد
مقدس جمكران، 1388 ش)؛
53 . گناهان كبيره و صغيره، تأليف محدث قمى (قم، مجموعه آثار كنگره حاج شيخ
عباس قمى)؛
54 . گنجينه گوهر، تأليف كراجكى، ترجمه محدث قمى (قم، فداييان اهل بيت عليهم‏السلام؛
55 . مخزن اللئالى، بانو امين اصفهانى؛
56 . مصباح الهداية (تلخيص و توضيح معراج السعادة) به قلم حاج سيد ميرزا آقا
حسينى؛
57 . منتخب التواريخ، ملا هاشم خراسانى؛
58 . منتهى الآمال، شيخ عباس قمى.

3/2 . ترجمه
ايشان در كنار كارهاى علمى و تحقيقى از ترجمه آثار پژوهشى شخصيت‏هاى بزرگ
اسلامى غافل نبوده و ضمن ترجمه به تحقيق و تحشيه آنها همّت گماشته و به محافل
علمى و دينى عرضه شده است. اسامى آثار ترجمه‏اى وى بدين قرار است:
1 . اسناد فضيلت مولا (قم، مسجد مقدس جمكران، 1388 ش)؛
2 . اعراب سوره فاتحه، تأليف علامه محمّدعلى مدرس افغانى، با مقدمه نويسنده؛
3 . اعلام الورى، تأليف علامه طبرسى؛
4 . برگزيدگان خدا از انبياء تا اوصياء، اين كتاب ترجمه اثبات الوصية است؛
5 . پرتوى از فضائل اميرالمؤمنين عليه‏السلام، آيت‏اللّه‏ شيخ لطف‏اللّه‏ صافى گلپايگانى (قم، مركز نشر آثار آيت‏اللّه‏ العظمى صافى گلپايگانى)؛
6 . چكيده منطق، تأليف عبدالهادى فضلى (قم، آيت اللّه‏ گلپايگانى، 1360 ش)؛
7 . حديث آفتاب، ابونعيم اصفهانى (قم، خادم‏الرضا عليه‏السلام، 1390 ش)؛
8 . حماسه‏هايى از زندگانى على عليه‏السلام، تأليف سيّد عبدالكريم قزوينى (قم، 19 دى)؛
9 . در جستجوى نور، تأليف حسين بن عبدالصمد جبل عاملى (قم، زائر، 1379 ش)؛
10 . زندان و زندانى در اسلام، (قم، نشر محمد)؛
11 . سخنان نغز محمد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، يحيى نووى، (قم، نسيم حيات ش)؛
12 . كتاب البيان؛
13 . گوهر وزين در ترجمه الدر الثمين، تأليف سيد محسن امين (قم، مسجد مقدس
جمكران، 1388 ش)؛
14 . نخستين پيكار مسلحانه در اسلام، سيّد عبدالكريم قزوينى (قم، 19 دى،
1380 ش)؛

4/2 . آثار ترجمه شده به زبان‏هاى ديگر
بخش ديگرى از آثار استاد به زبان‏هاى ديگر چاپ شده و در كشورهاى مختلف
اسلامى مورد استقبال قرار گرفته است. اسامى كتاب‏ها همراه با مترجم آنها بدين
قرار است:
1 . آيين زندگى، كرار حسين اظهرى (اردو)؛
2 . احمد بن اسحاق امين امامت، شبيه الحسن فيضى (اردو)؛
3 . اسرار نماز، محسن‏رضا جعفرى؛
4 . اسناد فضيلت مولا، حسن‏رضا جلال‏پور؛
5 . اصحاب اجماع و امتيازشان بر ساير راويان، محضر على (اردو)؛
6 . ايقاظ الامة من الضجعة فى اثبات الرجعة (بيدارى امت در اثبات رجعت)، انيس
الحسن جوادى؛
7 . بانوى نمونه، انيس الحسن جوادى؛
8 . پيوند خويشاوندى، طاهر اقبال؛
9 . پيوند دو رويا، حسن رضا هندى؛
10 . پيوند دو رويا، على‏الدين عروج اف، به زبان گزلى؛
11 . تعهد اجتماعى و فردى در قبال يتيم، حسن فيضى (قم، انتشارات انصاريان)؛
12 . تك ستاره عالم حكمت (لقمان حكيم)، انيس الحسن جوادى و كوثرعلى جعفرى (پاكستان)؛
13 . تهمت، شايع‏ترين بلاى عصر ما، سيّد احتشام عباس زيدى (مطبوع در مجله
توحيد)؛
14 . جابر بن حيان پدر شيمى، حسين كورانى؛
15 . جمعه را دريابيم، محسن رضا جعفرى؛
16 . چهارده پيشواى نور، كرار حسين اظهرى؛
17 . چهره درخشان مرجعيت (زندگى آيت‏اللّه‏ سيد عبدالهادى شيرازى)، سيّد هادى
شيرازى (عربى)؛
18 . چهل حديث كار و تلاش، سيّد زهير ظفر رضوى؛
19 . حقوق اهل بيت عليهم‏السلام، كرار حسين اظهرى و مبارك پورى (پاكستان، كراچى، اردو،
2006 م)؛
20 . خصائص زينبيه، اظهر كاظمى؛
22 . دادرسى علوى، محسن رضا جعفرى؛
23 . دارالسلام، محسن رضا جعفرى؛
24 . دانستنى‏هاى خواب، ملك اعجاز حسين؛
25 . رشوه از نظر اسلام، ملك اعجاز حسين (خلاصه آن توسط قاضى عسگر در
مجله توحيد به زبان اردو به چاپ رسيده است)؛
26 . زندگينامه رهبر انقلاب آيت‏اللّه‏ العظمى خمينى  رحمه‏الله (اردو)؛
27 . شب قدر، سيّد مختار حسين جعفرى، (پاكستان، اردو)؛
28 . شعار مكتب، حسن رضا قمى؛
29 . ظهور شيعه در سخن پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فضل عباس؛
30 . غدير خم و اعياد اسلامى، داوود بهلولى (گرجستان، تفليس، تركى استانبولى،
2006 م)؛
31 . فقيهان سخنور در فهرست منتجب‏الدين، صفدرحسين يعقوبى (اردو)؛
32 . فقيهان سخنور در فهرست منتجب‏الدين، عليرضا كاظمى (اردو، مجله مهدى
مشن )؛
33 . گناهان صغيره و كبيره، سيد حسن مهدى كاظمى؛
34 . مباهله، سند حقانيت شيعه، كرار حسين اظهرى، (پاكستان، اردو)؛
35 . محمّد بن ابى‏بكر شهيد ولايت، كلب صادق اسدى هندى؛
36 . مسند نشين فقه و فقاهت (زندگى آيت‏اللّه‏ سيد محمدرضا گلپايگانى) (عربى)؛
37 . معاشره كااهم مسئله يتيمى، حسن فيضى، (ايران، قم، انصاريان، اردو،
1378 ش)؛
38 . شب قدر.

5/2 . كتابشناسى
كتابشناسى يكى ديگر از موضوعاتى است كه استاد باقرى بيدهندى به آن توجه
داشته و در اين زمينه تواسته كتاب‏ها و مقالات خوبى به نگارش بياورد. فهرست آثار
ايشان بدين قرار است:
1 . آيينه تلاش؛
2 . رمح فى نحر التصرف؛
3 . كتاب‏شناسى وهابيت (مطبوع در چهار شماره مكتب اسلام)؛
4 . كتابشناسى حسبه (مطبوع در مجله حكومت اسلامى)؛
5 . كتابشناسى قم (نامه قم، س 1377، پياپى 1ـ4 و آيينه پژوهش، پياپى 44)؛
6 . كتابشناسى كتب درسى حوزه (نور علم، س 1368، پياپى 32)؛
7 . كتابشناسى مناظره و محاوره (مطبوع در مجموعه سنت گفتگو و مناظره با اديان و
مذاهب)؛
8 . كتابنامه صلوات (علوم حديث)؛
9 . كتابنامه منبر نوشته‏ها.

6/2 . مقالات
تدوين و تأليف مقاله يكى ديگر از محورهاى تحقيقاتى استاد باقرى بيدهندى است.
بعضى از مقالات ايشان براى ارائه به همايش‏ها و كنگره‏ها بوده و بعضى ديگر براى
مجلات پژوهشى و تحقيقى تأليف شده است. اميد است مجموعه مقالات ايشان به
زودى چاپ و منتشر گردد. فهرست مقالات وى بدين گونه است:
1 . آشنايى مختصر با زندگانى مرحوم علامه سيد محسن امين جبل عاملى (مشكوة،
1371 ش، پياپى 3)؛
2 . آيت‏اللّه‏ العظمى حاج ميرزا محمدحسن آشتيانى (مشكوة، پياپى 1373، 44 ش)؛
3 . آيت‏اللّه‏ حيدرى و فضيلتى فراموش شده (كنگره بزرگداشت آيت‏اللّه‏ حيدرى
ايلامى، 1376 ش)؛
4 . آيت‏اللّه‏ شيخ عبدالنبى اراكى (ستارگان حرم، ج 4)؛
5 . ارزشهاى اخلاقى در مكتب پنجمين امام شيعه (نور علم، پياپى 20 ـ 23،
1366 ش)؛
6 . اصحاب اجماع (علوم حديث، پياپى 6 و 9، 1376 ش)؛
7 . اهل‏البيت  عليهم‏السلام فى روايات الصحابة (رسالة الثقلين، پياپى 11، 1415 ق)؛
8 . اهل‏البيت  عليهم‏السلام فى روايات زيد الشهيد (الكوثر)؛
9 . بانوان قرآن پژوه (پيام قرآن، پياپى 4، 1373 ش)؛
10 . جلوه‏هايى از زندگى حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى حاج شيخ محمدتقى آملى (پيام حوزه،
پياپى 17، 1377 ش)؛
11 . خاطراتى از آيت‏اللّه‏ محمدباقر زند كرمانى (پيام حوزه، پياپى 26، 1379 ش)؛
12 . ديالمه و خلافت اسلامى، ارج نامه فقيهى، به مناسبت برگزارى مراسم نكوداشت
استاد على اصغر فقيهى، 1380 ش؛
13 . راهيان كوى يار (فرهنگ كوثر، پياپى 77، 1388 ش)؛
14 . زندگانى آيت‏اللّه‏ آقا شيخ ابوالقاسم كبير قمى (نور علم، پياپى 22، 1366 ش)؛
15 . زندگانى آيت‏اللّه‏ آقاميرزا صادق آقا مجتهد تبريزى (نور علم، پياپى 29،
1367 ش)؛
16 . زندگانى آيت‏اللّه‏ حاج آقا حسين خادمى اصفهانى (نور علم، پياپى 35، 1369 ش)؛
17 . زندگانى آيت‏اللّه‏ حاج آقا سيد روح‏اللّه‏ خمينى (نور علم، پياپى 31، 1368 ش)؛
18 . زندگانى آيت‏اللّه‏ حاج سيد احمد حسينى زنجانى (نور علم، پياپى 25، 1366 ش)؛
19 . زندگانى آيت‏اللّه‏ حاج سيد محمد هادى حسينى ميلانى (نور علم، پياپى 25،
1366 ش)؛
20 . زندگانى آيت‏اللّه‏ سيد ابوالحسن موسوى اصفهانى (نور علم، پياپى 9، 1364 ش)؛
21 . زندگانى آيت‏اللّه‏ سيد محسن حكيم (نور علم، پياپى 24، 1366 ش)؛
22 . زندگانى آيت‏اللّه‏ سيد محمد هادى حسينى ميلانى (نور علم، پياپى 25، 1366 ش)؛
23 . زندگانى آيت‏اللّه‏ علامه سيد محمدحسين طباطبايى (نور علم، پياپى 33،
1368 ش)؛
24 . زندگانى آيت‏اللّه‏ مير سيد على بهبهانى (نور علم، پياپى 39، 1370 ش)؛
25 . زندگانى حاج آقا بزرگ تهرانى (نور علم، پياپى 38، 1369 ش)؛
26 . زندگى آيت‏اللّه‏ بافقى (مجله عماد)؛
27 . زندگى مورخ نامدار علامه سيد جعفر مرتضى عاملى (گلشن ابرار، ج 6)؛
28 . زندگى نامه آيت‏اللّه‏ سيد ابوالحسن اصفهانى؛
29 . زندگى‏نامه آيت‏اللّه‏ سيد محمدحسن مرتضوى لنگرودى گلشن ابرار، ج 9)؛
30 . زندگى نامه آيت‏اللّه‏ علامه ملا عبدالكريم گزى (گلشن ابرار، ج 9)؛
31 . زندگى‏نامه آيت‏اللّه‏ محمدرضا تنكابنى (گلشن ابرار، ج 9)؛
32 . زندگى نامه علامه محمدعلى حزين لاهيجى (گلشن ابرار، ج 9)؛
33 . سيره مرتضى، (مطبوع در مجموعه گلشن ابرار، ج 6)؛
34 . سيماى مسجد امام حسن عسكرى  عليه‏السلام (فرهنگ كوثر، پياپى 60، 1381 ش)؛
35 . شرح حال و آثار آيت‏اللّه‏ العظمى سيد هبه‏الدين حسينى شهرستانى (مشكوة، پياپى
31، 1370 ش)؛
36 . شرح مختصرى از زندگانى آيت‏اللّه‏ حبوبى (مشكوة، پياپى 41، 1372 ش)؛
37 . شرحى كوتاه بر حديث اسماء حسنى (پيام حوزه، پياپى 21، 1378 ش)؛
38 . عدى بن حاتم طائى، رزمنده سلحشور (فرهنگ كوثر، پياپى 56، 1381 ش)؛
39 . عزادارى فرهنگ كوثر؛
40 . فرهنگبان اسلام، نسب آيت‏اللّه‏ مرعشى نجفى ( گنجينه شهاب جلد اول،
1380 ش)؛
41 . فقيهان سخنور در فهرست منتجب‏الدين (فرهنگ كوثر، پياپى 19، 1388 ش)؛
42 . قيس بن سعد سردار سخاوت (فرهنگ كوثر، پياپى 48، 1379 ش)؛
43 . كتابنامه منابع شرح حال علامه مجلسى (شناخت نامه علامه مجلسى، 1378 ش)؛
44 . مرگ جامعه از نظر قرآن (بصائر، پياپى 22، 1375 ش)؛
45 . معرفى برخى از حافظان قرآن (بصائر، پياپى 22، 1375 ش)؛
46 . نظرى به احاديث و اخبار در آثار سعدى (مشكوة، پياپى 5، 1368 ش)؛
47 . نگاهى به زندگى نامه محتسبين مشهور، ابن حجاج (ترجمان حسبه، 5،
1380 ش)؛
48 . نگاهى به موضوع سيادت شيخ صفى‏الدين اردبيلى، با همكارى اصغر حيدرى
(آينه پژوهش، ش 20)؛
49 . يادكردى از دانشمندان روشندل (تبيان، پياپى 16 ـ 17، 1375 ش)؛

7/2 . مقدمه بر آثار انديشمندان
استاد باقرى بيدهندى به تعدادى از كتاب‏هاى محققين و علما مقدمه نوشته‏اند كه
اسامى آنها چنين است:
1 . احكام اموات، تأليف صفدر حسين يعقوبى؛
2 . احكام نبوت و امامت، تأليف علامه ملا محسن فيض كاشانى، ترجمه ابوالفضل
هادى‏منش (قم، نشر خادم‏الرضا)؛
3 . التفهيم، تأليف آيت اللّه‏ ميرزا خليل قدسى‏مهر تبريزى؛
4 . ترجمه اصول كافى، مترجم ابوالفضل هادى‏منش؛
5 . ترجمه كتاب، جعفر الهادى، ترجمه سيّد ابوالفضل حسينى قزوينى؛
6 . عقد نكاح اوراس كس صيغى، صفدر حسين يعقوبى.

8/2 . سوابق پژوهشى
استاد باقرى بيدهندى سابقه درخشانى در همكارى با مجلات و گروه‏هاى علمى و
تحقيقى دارد و در اين زمينه يكى از افراد فعال مى‏باشد. اسامى سازمان‏ها و مجلات
علمى كه ايشان با آنها همكارى داشته بدين قرار دارند:
1 . سازمان تبليغات اسلامى (عضو علمى گروه گلشن ابرار. مشاور نويسندگان)؛
2 . صدا و سيما استان قم؛
3 . عضو شوارى سياستگذارى همايش محدث قمى؛
4 . عضو شوراى سياستگذارى سايت محقق تاريخ؛
5 . عضو همكار مجله مطالعات اهل بيت‏شناسى؛
6 . عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات تاريخى جهان اسلام؛
7 . عضو هيأت تحريريه مجله مهدى مشن عليه‏السلام؛
8 . مجله نور علم (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم به مدت 8 سال)؛
9 . مجمع جهانى اهل البيت عليهم‏السلام (بخش آسياى ميانه و عضو گروه تاريخ مجمع)؛
10 . مجمع فقه اهل البيت عليهم‏السلام.
وى همچنين مشاور و طرف مشورت نويسندگان آثار زير بوده است:
1 . ارج‏نامه فقيهى، محمّد قنبرى؛
2 . سيماى كهك، عبدالوهابى؛
3 . گلشن ابرار آذربايجان، 3 جلد، محمّد الوانساز خويى.
ايشان همچنين بر طرح‏هاى پژوهشى جمعى از فضلاى حوزوى و دانشگاهى را بر
عهده داشته‏اند.

 

   شرکت در همایش ها

 ایشان در همایش ها و نشست های علمی فراوان شرکت داشته و در بعضی از آن ها به ارائه مقاله پرداخته است.

 

 

 

دريافت جوايز

 1. استاد نمونه مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره).

 2. خادم نمونه فرهنگ عمومی استان قم.

3. از بسیج شورای شهر قم.

 

تصویر بالا- اجازه روایی از حضرت آیت آلله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه

 

تصویر بالا اجازه روایی و امور حسبیه از حضرت آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه

 

تصویر بالا- اجازه امور حسبیه از حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله

 

اجازه روایی آیت الله شبیری زنجانی

تصویر بالا-اجازه روایی از آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله

 

اجازه روایی آیت الله جعفر مرتضی عاملی

تصویر بالا- اجازه روایی از آیت الله جعفر مرتضی عاملی حفظه الله

 

تصویر بالا- اجازه روایی از آیت الله علوی گرگانی حفظه الله

 

تصویر بالا- اجازه امور حسبیه از آیت الله سبحانی

 

تصویر بالا- لوح تقدیر به مناسبت انتخاب به عنوان خادم فرهنگی سال

 

 

تصویر بالا- لوح تقدیر به مناسبت برگزیده شدن در کتاب سال نویسندگان فضلای قمی

 [1] )ر.ک: فرهنگ رجال و مشاهیر تاریخ معاصر ایران، ج2، ص276؛ سیمای دانشوران؛زندگینامه فضلای اهل قم قمی، ص27؛ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه علیهاسلام،ج4؛ سیمای کهک، ص310؛ فرهنگ عامه بخش کهک و آبادی من بیدهند، ص 126-128؛ خاطرات حجت الاسلام و المسلمین حججی ص23؛ نامه قم، ش 25 و 26،ص91؛ اسوه پاکان، ص 95 و 224)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *