مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

مرکز عالی: جامعه المصطفی العالمیه- مجتمع آموزش عالی امام خمینی- مدرسه عالی تاریخ و ادیان

رشته: تاریخ معاصر جهان اسلام / مقطع: کارشناشی ارشد

عنوان پایان نامه: زمینه های تاریخی پیدایش هولوکاست و نقش آن در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی

دانش پژوه: سید خلیل حسینی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد ستوده

استاد و یا اساتید مشاور: حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا بارانی

تاریخ دفاع:  شهریور 1388  /  تعداد صفحات: 226

کلید واژه ها: هولوکاست، صهیونیست، اسرائیل و یهود

 

چکیده:

نگارنده پایان نامه، با توجه به محدودیت فضای پژوهشی بین المللی و تأسیس رژیم اسرائیل به عنوان چالش فرا روی کشورهای اسلامی، می کوشد با اسناد و واقعیات رویکرد منصفانه و واقع بینانه ای نسبت به افسانه هولوکاست نشان دهد. زمزمه های افسانه هولوکاست پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان کشتار یهودیان توسط دولت نازی شروع شد و از دید صهیونیست ها با اندیشه های نژاد پرستانه دولت نازی آلمان و عمل شدن نقشه راه حل نهایی از جانب هیتلر به وجود آمد. یهودیان توانستند با استفاده از فضای موجود و ابزارهای تبلیغاتی و حمایت استعمارگران این افسانه را واقع نما و واقعی نشان دهد. از طرفی این رژیم برای بقا و کسب مشروعیت نیازمند بهره برداری از افسانه هولوکاست است و هولوکاست تاکنون توانسته است به این رژیم حیات و مشروعیت بخشد.

پرسش اصلی تحقیق:ریشه های تاریخی هولوکاست چیست و هولوکاست چه نقشی در تأسیس و استمرار رژیم صهیونیستی داشته است؟ و با توجه به این پرسش فرضیه های زیر را مطرح کرده است:

1- زمینه های تاریخی هولوکاست مربوط به سیاست های هیتلر نسبت به یهودیان در طول جنگ جهانی دوم می باشد؛2- هولوکاست در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی نقش مؤثری داشت است؛3- هولوکاست مجموعه ای از پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در جهان به همراه داشته است.

به لحاظ روش تحقیق:این پایان نامه به صورت کتابخانه ای تدوین یافته است و در پنج فصل نگارش یافته است. فصل اول کلیات بحث که به مفهوم صهیونیسم، چگونگی پیدایش آن، سیر تاریخی تشکیل اسرائیل پرداخته است. در فصل دوم پیدایش و چگونگی هولوکاست را بررسی کرده است و فصل سوم را به نقش هولوکاست در تأسیس و استمرار رژیم صهیونیستی اختصاص داده و در فصل چهارم دیدگاه موافقان و مخالفان هولوکاست آمده است. آخرین فصل پایان نامه به پیامدهای اندیشه هولوکاست در جهان پرداخته است.

منابع تحقیق:مجموعه کتاب های که در باره رژیم صهیونیستی، افسانه هولوکاست و جنگ جهانی نگاشته شده است. مانند: اتاق های گاز در جنگ جهانی دوم واقعیت یا افسانه از روبرت فوریسون؛ اسطوره های بنیان گذار سیاست اسرائیل از روژه کارودی و… .

قلمرو تحقیق:

این تحقیق همانطوری که از اسمش پیداست زمینه های پیدایش هولوکاست و نقش آن در تأسیس و استمرار رژیم صهیونیستی را بررسی می کند. در فصل اول نگارنده پس از طرح تحقیق به شناسه و مفهوم صهیونیسم می پردازد که دارای شعبات گوناگونی است و صهیونیسم سیاسی و دینی از مهم ترین آنها به شمار می آیند. در صهیونیسم سیاسی ویژگیهای زیر نمود خاصی دارند: اندیشه افراطی نژاد پرستانه؛ توجه خاص صهیونیست ها به پول و ثروت؛ توسل به خشونت؛ ارتباط دایمی با ابر قدرتها؛ مظلوم جلوه دادن یهود و کنترل رسانه های جمعی جهان.

صهیونسیم به عنوان یک حرکت سیاسی در نیمه قرن نوزدهم شروع به رشد کرد و فعالیت های رهبران آن شدت گرفت و همزمان با جنگ جهانی اول پیوند منافع قدرتهای بزرگ با حرکت صهیونیسم در خاورمیانه منجر به ایجاد کشور یهودی در فلسطین شد. اندیشه صهیونیستی ریشه در دوران باستان دارد و تنها مولود اقدام سیاسی هرتصل نیست، بلکه تلاشها و فعالیتهای مستمر استعمارگران، تلاشهای هرتصل، کنفرانس های متعدد صهیونیستی، اعلامیه بالفور و در اخیر نقش سازمان ملل و مسأله فلسطین در آن دخیل بوده که در این نگارش به آنها پرداخته شده است.

فصل دوم پایان نامه با عنوان پیدایش و چگونگی هولوکاست به خاستگاه و پیشینه هولوکاست، علت قتل عام طبق ادعای حامیان هولوکاست، دولت نازی آلمان بوده است می پردازد. از دید آنان هولوکاست در تاریخ منحصر است و هرگونه پژوهش و تحقیق به علت قداست آن ممنوع است. یهودیان به هولوکاست یک تقدس مذهبی داده اند و مجلس اسرائیل در 8 جولای 1986 در یک اقدام جدی برای صیانت از این اسطوره قانون «ممنوعیت انکار هولوکاست» را به تصویب رساند که طبق این قانون هولوکاست به عنوان  یک اصل اعتقادی درآمد.

زمینه های پیدایش هولوکاست با اندیشه های نژاد پرستانه نازی ها و عمل شدن راه حل نهایی از سوی هیتلر به وجود آمد و یهودیان با استفاده از فضای موجود(یهود ستیزی و …)، ابزارهای تبلیغاتی و حمایت استعمارگران افسانه هولوکاست را به وجود آوردند.

عنوان فصل سوم این پایان نامه نقش هولوکاست در تأسیس و استمرار رژیم صهیونیستی است. در این فصل  اول نقش هولوکاست در تأسیس این رژیم بررسی شده است و طبق اسناد و شواهد این افسانه در تأسیس رژیم موثر بوده است. سیاست مظلوم نمایی حربه همیشگی یهودیان بوده است رهبران صهیونیستی با ترویج و تبلیغ غربت، ستم و مظلومیت یهود احساسات دیگران  را بر انگیخته اند. از دید برخی آنان این قبیل برنامه ها خوب است ولی کافی نیست لذا در فکر حربه های بزرگتر بودند جنگ جهانی اول اولین قدم بزرگ بود که سالها قبل توسط هرتصل پدر اسرائیل پیش بینی و طرح ریزی شده بود. از نظر او جنگ و خونریزی در مسیر آرمانش امر ضروری و لاینفک بود از این رو، او جنگ جهانی را پیش بینی کرده بود و بعد از 1914 جنبش  صهیونیسم با سرعت زیادی گسترش یافت و جنگ برای آنان نعمتی شد و در خلال جنگ های جهانی اقتصاد و نفوذ سیاسی یهود به طور فزاینده ای افزایش یافت. از طرف دیگر وجود بزرگان و رهبران یهود در میان طرفداران هیتلر نشان می دهد که وی هیچ دشمنی با یهودیان نداشته است.

بهانه جنگ جهانی هم در صبح 31 اوت 1939 تهاجمی مرموز از خاک لهستان علیه آلمان بود که هزاران آلمانی کشته شد و دفاع آلمان آغازگر جنگ جهانی دوم لقب گرفت و آمریکا نیز علی رغم مخالفت 85 درصدی در این جنگ شریک شد که از 72 نفر مشوران رزولت رئیس جمهور آمریکا 52 نفر یهودی بودند و از طرف دیگر حکومت شوروی گرچه کمونیستی بود ولی میزان حضور و نفوذ یهودیان در کرملین غیر قابل انکار است و از 59 نفر عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست 56 نفر یهودی بودند.

اولین زمزمه های هولوکاست در اوج جنگ جهانی دوم شروع شد و تبلیغات گسترده اصحاب رسانه که همگی یهودی بودند این افسانه را واقعیت نما نمودند و از رسانه ها کم کم در محافل رسمی و سیاسی کشیده شد و در متن اعلامیه ماه می 1948 که خبر از تشکیل اسرائیل می داد با شرح و زمینه افسانه هولوکاست، لزوم کشور اسرائیل را بیان می کرد.

در ادامه فصل نقش هولوکاست در استمرار این رژیم بررسی شده شده است که شامل چندین اقدام نظامی آن رژیم که مبنی بر مظلوم نمایی و مشروعیت بخشی در پرتو هولوکاست است. هولوکاست در بخش مهاجرت و جذب یهودیان به سمت فلسطین نیز بسیار کارساز بود و سران این رژیم از این اهرم استفاده تام بردند.

طرح کشتار مورد ادعای یهودیان (هولوکاست) در خلال جنگ جهانی دوم پس از اقدامان و طرح های دقیق و برنامه ریزی شده سران و محافل صهیونیستی در پرتو حمایت های غربی ها به منظور تشکیل دولت یهودی در فلسطین آغاز شد و با تأسیس این رژیم به بهانه مظلومیت آنان، این دولت را به رسمیت شناخت، بدین ترتیب صهیونیسم با منحصر به فرد و مظلوم جلوه دادن خود را به جهانیان بدهکار نشان داد و سپس با کمک سرویس های یهودی و استفاده از هولوکاست رژیم اش را سرپا نگه داشت است

نگارنده در فصل چهارم دیدگاه های موافقان و مخالفان را مورد بررسی و نقد قرار داده است. از دید موافقان هیتلر با یهودیان مخالف بود و توانست با وحشیانه و بی رحمانه ترین اعمال خود یهودیان را به کام مرگ فرستاد. آنان آمار و ارقام عجیب و غریب نسبت به یهود ستیزی به ثبت رساندند، در مجموع آنان به چهار دلیل تمسک کرده اند: 1- طرح دولت آلمان؛2- اعترافات برخی بعد از جنگ جهانی دوم؛3- عکس ها و تصاویر اردوگاه ها؛4- اتاق های گاز و شکنجه. که در این ادله ها در این فص مورد بررسی قرار گرفته است.

ادعاهای یهودیان و حامیان هولوکاست در مورد سیاست های رایش سوم و سرکوب و کشتار یهودیان به هیچ وجه قابل قبول نیست و نمی توان اثبات کرد که هیتلر در پی قتل عام یهودیان بوده است بلکه می توان اثبات کرد که سیاست او با یهودیان هماهنگ بوده است.

ادامه فصل دیدگاه تجدید نظرطلبان را مطرح ساخته است از دید آنان هولوکاست یک موضوع تاریخی است و نه مذهبی. از این رو مانند سایر موضوعات تاریخی قابل تحقیق و بررسی است. اگر چه تجدید نظر طلبان از یک گروه خاص نیستند ولی همگی آنان در موارد زیر متفقند: 1- فرمان مبنی بر نابود سازی یهودیان از سوی حزب نازی صحت ندارد؛2- اتاق های گاز وجود نداشته و آمار ها نشان می دهد که کشته شدگان کمتر از 500 هزار نفر بودند و این افسانه بزرگ نمایی زیاد شده است؛3- و این سوال که اگر هیتلر خواهان نابودی یهودیان بود چرا سران و بزرگان یهود با هیتلر همکاری داشتند؟. ادامه فصل چهار با عنوان هولوکاست و کشورهای اسلامی پایان می یابد و از دید کشورهای اسلامی، هولوکاست افسانه ای بیش نیست و مردود.

آخرین فصل پایان نامه به پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی اندیشه هولوکاست در جهان پرداخته است. از پیامدهای سیاسی آن تشکیل رژیم صهیونیستی و استمرار آن است و برای پیامد اقتصادی آن باید به مسأله درخواست غرامت و انعقاد قراردادهای سنگین اقتصادی اشاره کرد. پیامد فرهنگی آن تحریف افکار عمومی، ساخت موزه های برای یاد بود قربانیان و مهمتر از همه سیطره بر رسانه های جمعی جهان اند. مجهز شدن رژیم را به انواع جنگ افزارهای غیر متعارف از پیامدهای نظامی اندیشه هولوکاست است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *