مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

اهداف
1- تولید و گسترش دانش در عرصه تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه دانشی)
2- افزایش توانمندی مخاطبان در تحلیل تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه مهارتی)
3- ارتقاء بینش مخاطبان در ارتباط با تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه نگرشی)
4- نقد گزارشات و تحلیل های تاریخی مستشرقین(حیطه مهارتی)

قلمرو
1- از جاهلیت عرب تا دوران معاصر(بعد زمانی)
2- جهان با تأکید بر دنیای اسلام(بعد مکانی)
3- بررسی مطالب مرتبط با تاریخ اسلام و سیره اهل بیت (ع)(بعد موضوعی)
  ساختار
ارکان سایت عبارتند از: شورای سیاست گذاری،شورای اجرایی و شورای علمی با ترکیب و وظایف زیر:
1- شورای سیاست گذاری مرکب از مدیر گروه تاریخ اسلام،مدیریت سایت،مدیر فنی و دو نفر از اساتید گروه تاریخ اسلام با معرفی یک نفر از سوی رئیس مجتمع و یک نفر از سوی رئیس مدرسه
وظایف شورای سیاست گذاری به این شرح است:
اول- تعیین سیاست های کلان سایت
دوم- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان سایت
سوم- همسوسازی سیاست ها و برنامه های سایت با سیاست های کلان جامعه المصطفی(ص)
2- شورای اجرایی مرکب است از مدیر گروه یا نماینده وی،مدیریت سایت،مدیر فنی،مسئول ارتباطات(روابط عمومی)،مسئولین داده های عینی و علمی و مسئول ترجمه
وظایف شورای اجرایی به این شرح است:
اول- شورای اجرایی به اجرای سیاست های  کلان مصوب شورای سیاست گذاری می پردازد.
دوم- شورای اجرایی مسئول صحت و اتقان مطالب منتشره در سایت است.
سوم- شورای اجرایی وظیفه دارد به تأمین داده های محتوایی و نظارت بر امور شکلی و بارگذاری آن بر روی سایت بپردازد.
چهارم- دیگر وظایف شورای اجرایی را آیین نامه اجرایی تعیین می کند.
3- شورای علمی مرکب است از اعضای هیأت علمی گروه تاریخ اسلام و دو نفر اساتید همکار یا مدعو به انتخاب مدیر گروه تاریخ اسلام .وظیفه این شورا نظارت بر محتوای علمی سایت است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *