مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

تمدن اسلامی در جزیره سیسل و نقش آن در در انتقال تمدن به اروپا

چکیده دوران فرمانروایی مسلمانان در جزیره سیسل را از لحاظ فرهنگی و تمدنی باید درخشان¬ترین دوران تاریخ آن سرزمین در سده¬های گوناگونی از تمدن مانند تشکیلات، علوم، هنر، و معمادی به بالندگی رسید و حتی توانست سهم بسیار مهمی را در انتقال تمدن اسلامی به اروپا داشته باشد، لذا این

پایان نامه

رسمیت مذهب شیعه در افغانستان، زمینه ها، عوامل و پیامدها

  چکیده مذهب شیعه از دیرباز در کشور افغانستان حضور داشته اما در قوانین اساسی نظام¬های پیشین جایگاه مشخص نداشته است. از این رو، بحران هویت یکی از چالش ها و دغدغه های فکری شیعیان شناخته شده و همواره از حقوق سیاسی و مذهبی خویش محروم بودند، اما مردم شیعه