مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) در ابعاد مختلف زندگی بشری الگوی کامل است. یکی از مهمترین ساحت های حیات معصومین (علیهم السلام)، حیات اقتصادی آن بزرگواران می باشد. معصومین (علیهم السلام) مانند سایر مردم در زندگی خود، مصارف، مخارج و منابع درآمدی داشتند.

علاوه بر زندگی فردی دارای منصب امامت هم بودند و رهبری جامعه شیعی در دست آنان بود و به همین جهت نیاز فراوانی به منابع مالی داشتند با توجه به تغییر شرایط حاکم بر عصر هر معصوم و پیدایش این سؤال در اذهان که معصومان (علیهم السلام) به لحاظ درآمدهای مالی و اقتصادی چگونه رفتار و وضعیتی داشته اند. اگر متفاوت بوده چرا؟ و چه شرایط تأثیرگذار در حیات مالی و دارایی آنان وجود داشته است.

رساله حاضر به عنوان منابع درآمد مالی معصومان (علیهم السلام) به بررسی و درآمدهای مالی معصومان (علیهم السلام) می پردازد. این نوشتار در چهار فصل تدوین شده است. در بخس به بررسی اقتصاد در حیات بشری از منظر عقل، قرآن و سنت پرداخته شده و طبق فرمایش عقل، قرآن و سنت ثابت شده است که اقتصاد در زندگی فردی و اجتماعی حرف اساسی را می زند و چرخ زندگی بشر به دور آن می چرخد. در ادامه، در فصل دوم منابع مالی معصومان (علیهم السلام) از راه کشاورزی و باغداری و … و هم چنین اهمیت کشاورزی و تجارت، و تشویق به این کارها از نگاه معصومان (علیهم السلام) ذکر شده است.

فصل سوم نیز به منابع درآمد مالی معصومان (علیهم السلام) از طریق نذورات و هدایا از طرف مردم و حکومت ها و خمس که حق معصومان (علیهم السلام) به تحلیلی تبیین شده و وضعیت پرداخت خمس و مصرف خمس نیز در دوره های معصومان (علیهم السلام) بیان شده است، اختصاص دارد. در فصل آخر نیز منابع درآمد مالی معصومان (علیهم السلام) از راه های عمومی مانند ارث، کسب غنایم، و … که معصومان (علیهم السلام) داشتند تبیین شده . ائمه (علیهم السلام) از اموال خود در کارهای عام المنفعه و صدقات هزینه می کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *