مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

ویژگی های دوران خلافت عباسی، توسط فعالیت های وزرای اعظم عباسیان، خاندان ایرانی تبار برامکیان حساب می شود. مسلمانان در دوره های وزارت برمکیان در بهترین وضعیت زندگی بسر می بردند. فرهنگ و تمدن اسلامی شکوفا و روابط تجاری با کشورهای مهم مجاور به حد مطلوبی رسیده بود.

خلافت، جنگ های داخلی و خارجی را مهار کرده و شورشیان را به راحتی سرکوب می کرد. شهر تاریخی و پایتخت خلافت «بغداد» در آن دوره بنیان گذاری شده و یکی از شهرهای مهمی اسلامی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی تبدیل شده بود.

مؤسسات دولتی نظام بخشی شده، مأموران سر وقت حقوق خود را دریافت می کردند، خزانه دولت پرشده، مالیات توسط مردم سر وقت پرداخت می شد. خلافت اسلام نه در دوره خلفای راشدین نه در دوره امویان هیچ وقت این گونه آسایش مادی و معنوی ندیده بودند.

علل پیشرفت دولت عباسیان در دوره خلافت هارون الرشید وزارت مدبرانه ای خاندان برمکیان بود و علل تضعیف خلافت پس از هارون الرشید و شورش ها در داخل خلافت، جنگ بین خلیفه زادگان و انحطاط اقتصاد، خلع خاندان برمکیان از وزارت توسط هارون الرشید بود.

این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به جمع آوری داده ها و گزارش های مختلف در کتاب های قدیم و تحقیقات جدید پرداخته و آن ها را دسته بندی و ارزیابی کرده است. پیشنهاد این است که پایان نامه ها و تحقیقات در زمینه کارآمدی و کاربردی کردن این دیدگاه و ارایه راهکارها برای وضع کنونی جهان اسلام صورت گیرد.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سیاست، برمک، خالد بن برمک، یحی بن خالد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *