مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

فرهنگ و تمدن اسلامی از آغاز تا دوره معاصر مهم ترین دوران خود را به منطقه گلگت تجربه کرد. نهادهای تمدنی شکل گرفته و تا کنون ادامه دارد. در حالی که قبل از ورود فرهنگ و تمدن اسلامی، آداب و رسوم مردم این منطقه بودائی و بت مت بوده همین که اسلام توسط مبلغان و تجار ایرانی، کشمیری و هندی به این منطقه رسید تمامی فرهنگ های غیر اسلامی از بین رفت و فرهنگ و تمدن اسلامی گسترش یافت.

به دستاوردهای تمدن اسلامی در منطقه گلگت و اطراف آن در موضوعات مختلف تمدنی از جمله معرفی مناطق و اماکن مهم منطقه و تاریخچه گلگت قبل از اسلام و هم چنین وضعیت اجتماعی و سیاسی منطقه قبل از استقلال و بعد از استقلال پرداخته است. و هم چنین آموزش و نهادهای آموزشی دولتی و حوزوی نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

درباره مذاهب اسلامی چون امامیه، اسماعیلیه، اهل حدیث، اهل سنت و الجماعت گلگت پرداخته شده است. در بخشی دیگر از این نوشتار به معماری و هنر اسلامی در گلگت پرداخته شده است معماری با طرز ایرانی و کشمیری در مساجد، زیارتگاه ها، کاخ ها، پرداخته است. هنرها، نیز از جمله شاخصه های تمدن اسلامی در گلگت است که در موضوعاتی چون گلیم بافی، کلاسازی، ظروف سازی، سنگ تراشی نیز بررسی کرده است. در پایان این نوشتار به باورهای دینی و ملی مردمان گلگت اشاره شده است.

روش تحقیق این رساله تحلیلی – توصیفی است زیرا با استناد بر منابع اصلی و تحقیقات جدید به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. روش توصیفی نیز از جمله روش های به کار رفته در این تحقیق است که توصیف ابعاد و شاخصه های تمدن اسلامی در گلگت مشخص می شود.

واژگان کلیدی: گلگت، اسلام، فرهنگ و تمدن، منطقه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *