مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

مقدمه

از آنجا که پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی هولوکاست است و در فضای پژوهشی بین المللی محدودیتهای فراوانی در رابطه با این موضوع وجود دارد لذا این نوشتار می کوشد با اطلاع رسانی و آگاه سازی مبتنی بر حقایق و واقعیات غیر قابل انکار، بهترین رویکرد ممکن را در مواجهه تحریفی به نام هولوکاست نشان دهد.

ادعای هلوکاست که از یک تفسیر خاص از کتاب انجیل صورت گرفته موجب گردیده تا توجه یهودیان را به پیشگویی انجیل در قتل عام یهودیان و بعد از آن بازگشت به سرزمین موعود جلب نماید.

در این رساله که با عنوان ریشه های تاریخی هولوکاست و نقش آن در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی تدوین یافته است سیر تاریخی تشکیل اسرایی، پیدایش و چگونگی هولوکاست بیان شده است. هم چنین نقش هولوکاست در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته و در این راستا اقدامات و سیاسیت های رژیم صهیونیستی بر مبنا و پایه هولوکاست نیز در ضمن بحث بررسی شده است.

هم چنین بررسی و نقد دیدگاه های موافقان و مخالفان هولوکاست نیز به صورت جداگانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و در خاتمه پیامدهای به وجود آمده در رابطه با هولوکاست در جهان توضیح داده شده و نیز در این رساله سعی شده تاریخ مستند تأسیس رژیم صهیونیستی و چگونگی استمرار این رژیم، در نمایی هرچند کلی ترسیم شده است.

این نوشتار با عنوان ریشه های تاریخی هولوکاست و نقش آن در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی در پنج فصل به روش کتابخانه ای تدوین یافته است.

کلید واژه ها: هولوکاست، صهیونیست، اسرائیل، یهود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *