مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

پایان نامه حاضر با عنوان رفتار معصومان با اهل کتاب در چهار فصل تدوین یافته است. رفتارهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) پس از تشکیل حکومت در مدینه با اهل کتاب گاهی به صورت سیاسی و اجتماعی بوده و گاهی در قالب جنگ و با به صورت بحث و مناظرات علمی بودهف همچنین رفتار امامان بر حسب شرایط زمان با اهل کتاب به صورت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یا پاسخ به شبهات و مناظرات علمی صورت می گرفت. لهذا در این رساله رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم السلام) در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان) بحث و بررسی شده است.

در ابتدای تحقیق به مفهوم شناسی برخی واژه¬های همچون معصوم و سیره پرداخته و شناسه اهل کتاب و شناسه یهود و شناسه مسیحیان را مورد بحث قرار داده ایم.

سپس به رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب پرداخته ایم و با توجه به این نکته بیشتر رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب در زمینه مناظرات و پاسخ به شبهات و سؤالات اهل کتاب بوده است در دو بخش این بحث بررسی شده است که ابتدا در بخش اول به موارد مناظرات معصومان با اهل کتاب اشاره شده و برخی از مناظرات و بحث های علمی میان معصومان با هل کتاب نقل شده است و سپس در بخش دوم نوع و روش رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب بررسی شده که در سه عنوان اصلی که شامل توجه به بحث های علمی، توجه به نکات قابل احترام برای مخاطب، استناد به منابع مورد اعتماد اهل کتاب روش رفتار فرهنگی معصومان بحث شده است.

در مورد رفتار اجتماعی معصومان با اهل کتاب، ابتدا به مسأله¬ طهارت و نجاست اهل کتاب از دیدگاه معصومان بحث شده است و در دو بخش روایات دال بر نجاست و روایات دال بر طهارت اهل کتاب بحث شده است، سپس به بررسی ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه معصومان پرداخته ایم و بعد بحث حقوق اجتماعی اهل کتاب در رفتار معصومان را بررسی کردیم و مواردی همچون آزادی عقیده و بیان و حق قانونگذاری و امنیت اجتماعی و عدالت و حقوق اقتصادی و شخصی اهل کتاب، در رفتار معصومان با اهل کتاب بحث شده است.

در مبحث رفتار سیاسی معصومان با اهل کتاب، ابتدا نامه ها و دعوت نامه به اسلام که از سوی رهبر جامعه اسلامی برای حاکمان وقت ممالک دیگر فرستاد شد است را بحث نموده و بعد به پیمان نامه های معصومان با اهل کتاب پرداخته ایم و سپس در انتها برخوردهای نظامی در رفتار معصومان با اهل کتاب را بحث کرده ایم.

روش تحقیق از لحاظ گردآوری و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتب مختلف در زمینه موضوع مورد بحث مطالب جمع آوری شده در ذیل عناوین خود قرار می گیرند و روش علمی تحقیق توصیفی، تبیینی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *