مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

تحیقیقی که تحت عنوان، گونه های ارتباط مردم هند با اهل بیت (علیهم السلام) صورت گرفته است. مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه می باشد که در مقدمه اهمیت موضوع، تعریف مسئله و بیان سوال اصلی و فرعی تحقیق و فرضیه تحقیق پرداخته شده است.

در فصل اول: درباره کلیات، و مفاهیم ومعانی واژگان کلیدی، مثل گونه، ارتباط، هند، اهل بیت، توضیحات لازم داده شده است.

در فصل دوم: ارتباط فرهنگی- دینی مردم هند با اهل بیت (علیهم السلام) . همچنین رفت و آمدهای افراد که عمده ترین آنها تجار بودند به سر زمین حجاز، بویژه قوم زط که در هند به شغل پارچه بافی و فروشی معروف بودند. و به امام علی (علیه السلام) ارادت زیادی داشتند پرداخته شده و ادامه بحث شخصیت بَابَارتَنَ سِین هند که طبق نوشته بعضی از منابع از جمله اولین مسلمان و شیعه بوده یاد آور شده ایم که در باره این درمیان علماء اختلاف وجود دارد. بعضی از علماء بَابَارتَنَ سِین را قبول کرده اند و بعضی ها منکر شده اند بَابَارتَنَ سِین روایات متعدد هم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که در منابع آمده اند که به نقد و بررسی آنها پرداخته ایم.

قابل ذکر است که در منابع بویژه در علم رجال ادله کافی صحابی یا راوی بودن بَابَارتَنَ سِین را اثبات کند وجود ندارد. در بحث بعدی روابط فرهنگی مردم هند با ائمه (علیهم السلام) و راویان و اصحاب آن بزرگواران. همچنین تصنیفات و تالیفات علماء هندی در زمان ائمه (علیهم السلام) متذکر شده ایم. در آخر فصل ارتباط خانوادگی مردم با ذکر مثال های در این زمینه تبیین شده است.

در فصل سوم: ملاقات و ارتباط بعضی حکام و راجا های محلی با رسول خدا، و داستان معجزه شق القمر با ذکر واکنش های حکام. هم چنین ارتباط اجتماعی و سیاسی مردم سند با اهل بیت (علیهم السلام) و ملاقات و حمایت های بعضی از حکام محلی هند با ائمه معصومین (علیهم السلام) شده است.

در فصل آخر هم نحوه چگونگی ارتباط تجاری و ملاقات مردم هند با اهل بیت (علیهم السلام) و ملاقات گروهای مردم هند با خانواده نبوی، و در بحث بعدی نقش تجار عرب در رساندن فرهنگ اسلامی به هندوها و کار کردهای آن در امر تبلیغ اسلام و تاثیر بنادر مهم و سواحل دریای و رفت و آمد های دو طرف مطالب نسبتا فشرده ارایه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *