مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

موضوع این پایان نامه تاریخ تشیع در کشمیر است و سوال اصلی ما تشیع در کشمیر چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است بوده است. ما در این تحقیق ورود تشیع به کشمیر را از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

سوال های فرعی ما از قرار زیر بوده اند. تشیع کی و توسط چه کسی به کشمیر وارد شده است. و نقش میر شمس الدین عراقی در ترویج آن چیست- نقش پادشاهان جک ها (شیعیان) در ترویج فرهنگ تشیع در کشمیر چه بوده است- اوضاع اجتماعی سیاسی علمی فرهنگی شیعیان کشمیر در دوره های مغول و افغان ها چگونه بوده است – نقش شیعیان در ترویج فرهنگ کشمیری چیست.

در این پایان نامه ذکر گردیده است مذهب تشیع توسط مبلغان صوفیان ایرانی به کشمیر وارد شد و در زمان کوتاهی به تمام نقاط آن از لداخ بلتستان گرفته تا پونچه و جاموسرایت کرده پیروان چشمیگری با خود اختصاص داد. و با گذشت کمتر از یک قرن مذهب رسمی کشور اعلام گردید. اما مخالفان این مذهب همواره سعی کردند چراغ تشیع را در این سرزمین خاموش بکنند.

با وجود تمام مشکلات و تنگناها شیعیان کشمیر توانستند در ابعاد گوناگون تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشمیر کارهای فراموش نشدنی انجام دهند. این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است. فصل اول مربوط به جغرافی طبیعی و سیاسی و نیز تاریخ کشمیر است در این فصل اشاره کوتاهی بر پیشینه ای اسلام در کشمیر شده است.

در فصل سوم دولت شیعیان کشمیر و اوضاع سیاسی اجتماعی و علمی و فرهنگی و اقتصادی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم: شیعیان در عصر مغول- فصل پنجم: فعالیت‌ها، تلاش‌هاو کوشش های شیعیان کشمیر- فصل ششم وضعیت فعلی شیعیان کشمیر است که در آن اوضاع سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی شیعیان به تفصیل مورد تحث و بررسی قرار گرفته است و نیز تهدیدها، موانع، و مشکلات شیعیان کشمیر و فرصتها و راهکارها و راه حل های مقابله با آنها بیان گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *