مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
پایان نامه

 

چکیده

جنبش اخوان المسلمین مصر که در سال 1928 شکل گرفت، مصر و بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله برخی از اسلامگرایان اهل سنت افغانستان را تحت تأثیر قرار داد. در این راستا، هسته¬ی جنبش اخوانی افغانی موسوم به «جوانان مسلمان» در دانشکده دانشگاه کابل شکل گرفت که بعدا در پاکستان به دو گروهی جمعیت اسلامی و حزب اسلامی انشعاب یافتند. تحقیق حاضر این است که اخوان المسلمین مصر از نظر اعتقادی و عملی، چه تأثیری بر احزاب جهادی اهل سنت افغانستان، در سه دهه اخیر داشته است؟

رساله¬ی حاضر تلاش نموده است تا این مسأله را به صورت علمی بررسی نماید. فرضیه مورد نظر در این تحقیق عبارت است از این که جنبش اخوان المسلمین مصر بر جنبش جوانان مسلمان، هسته اسلام سیاسی اهل سنت افغانستان، حزب اسلامی حکمتیار و جمعیت اسلامی ربانی، تأثیر گذاشته و این احزاب بر مبنای اندیشه ایدئولوژیک اخوانی پدید آمده است.

بررسی صورت گرفته در این تحقیق، به این یافته انجامید که بر اثر تحصیل برخی از رهبران جهادی اهل سنت در دانشگاه «الازهر» مصر، ترجمه کتب برخی از رهبران اخوان و شرکت جنگجویان عرب موسوم به «عرب های افغان» در جهاد افغانستان، اندیشه های سیاسی اخوان المسلمین به افغانستان انتقال یافته و احزاب اسلام گرای اخوانی، در مسائل مانند بنیادگرایی، نگرش سلفی، تشکیل حکومت اسلامی، مبارزه با ملیت گرایی، جهاد، هجرت، اقدام انقلابی، میانه روی، تندروی، تکفیر مخالفان و … از اندیشه های مختلف رهبران جنبش اخوان المسلمین تأثیر پذیرفته اند.

اگر چه این احزاب در بخش عملی، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، آموزه های اخوانی را به حاشیه رانده و نتوانستند اندیشه سیاسی اخوان المسلمین را در افغانستان تحقق بخشند.

کلیدواژه ها: اندیشه سیاسی، اخوان المسلمین، حزب ، افغانستان، بنیادگرایی و سلفی¬گری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *