مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

چکیده :
در اين تحقيق، كوشيده شده است، كارشكنى هاى يهود در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر اساس مستندان تفسيرى، قرآنى و گزارش هاى موثّق تاريخى بررسى شود; بنابراين در ارائه مطالب، از تفاسير شيعه و سنّى استفاده شده است.

پرسش اصلى اين است كه ابعاد كارشكنى هاى يهود در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله)چيست، و به تبع آن، چرا يهود در قرآن، سرزنش شده است؟ علّت كارشكنى هاى يهود و پيروى نكردن از پيامبر(صلى الله عليه وآله)چيست؟ رفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله) با يهود چگونه بود؟بر اين اساس، قلمروها، علل، پيامدهاى كارشكنى يهود و روش مواجهه پيامبر(صلى الله عليه وآله) با يهود بررسى، و قلمروها به شاخه سياسى ـ نظامى، فرهنگى، اعتقادى و اقتصادى تقسيم، و مورد تحقيق قرار گرفته; سپس علّت ها و پيامدهاى ناشى از آن تحليل و بررسى شده است. با تأمّل در تفسير آيات و تتبّع در منابع تاريخى، روشن مى شود كه يهود، داراى برخى رذايل نفسانى بودند كه منحصر به فرد است; به ويژه علاقه شديد آن ها به مسائل مادّى و تعصّب خاص نژادى كه سبب تمييز از ساير انسان ها مى شود. آنان براى رسيدن به ماديات و برترى نژادى، حاضرند بسيارى از ارزش هاى دينى خود را زير پا بگذارند. اعتقاد به معاد در آن ها بسيار كمرنگ است يا اصلا وجود ندارد. از طرف ديگر، روحيه عناد و لجبازى در آن ها ريشه دوانده است; از اين روى چون با وجود پيامبر(صلى الله عليه وآله) منافع دنيايى خود را در معرض خطر مى ديدند، با وى به مخالفت برخاستند.به نظر مى رسد با بررسى هاى به عمل آمده، از آن جا كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، پيامبر رحمت بوده است، به شيوه هاى مسالمت آميز، آنان را به اسلام دعوت كرد; ولى به دليل عناد و لجاجت شديد، كلام حق در آن ها كارساز نشد; به اين جهت، خداوند متعالى، تنفّر و انزجار خويش را از قوم يهود براى پيامبرش اظهار داشت و فرمان جنگ را صادر كرد.رفتار شديد پيامبر(صلى الله عليه وآله) با يهود، امرى معقول است; زيرا چنين رفتارى بر اساس پيمان نامه اى بود كه بين دو طرف منعقد شده بود و در صورت تعرّض و توطئه، پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى توانست مردان آن ها را اعدام، و زنان و بچه هاى آنان را به اسارت بگيرد يا به مناطق ديگر تبعيد كند.

 

پژوهشگر : على جديد بناب
دانشگاه : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره(
سال دفاع : 1379
استاد راهنما : حجّت الاسلام و المسلمين دكتر مؤدّب، سيدرضا
تعداد صفحات : 232
زبان : فارسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *