مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

عنوان: ابزارهاي اقتصادي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در ديدگاه اسلام با تكيه بر انديشه‌ هاي امام علي(ع)
پدیدآورنده: مهدي عصفوري
مقطع: کارشناسي ارشد

دانشگاه: فردوسي مشهد
دانشکده: علوم اقتصادي و اداري
تاریخ دفاع: 1380
زبان: فارسي
چکیده: بررسي ابزارهاي اقتصادي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه اسلام، با تكيه بر انديشه‌هاي امام علي(ع) است. نگارنده در اين راستا، پس از طرح كلياتي درارتباط با موضوع مانند تعاريف اقتصاد و اهميت و اهداف آن در اسلام، ساختمان عمومي اقتصاد اسلامي را مورد بررسي قرار داده و در فصل سوم، به صورتي مشخص، به بحث عدالت اجتماعي و اقتصادي پرداخته است. نقش نظام سياسي در تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي و بيان ابزارهاي تحقق آن از ديدگاه اسلام و ارايه نمونه‌هاي در اين زمينه، از ديگر موضوعاتي است كه بدان‌ها پرداخته شده است. فصل پاياني نيز، به تحلي و تفسير يافته‌هاي اين تحقيق، اختصاص يافته است. در نهايت، مولف با استفاده از مدل چهار وجهي (تالكوت پارسونز) جامعه‌شناس آمريكايي، مدلي را جهت قوام و دوام عدالت اجتماعي در جامعه، ارايه نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *