مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

1- آينه پژوهش ، ويژه امام حسين عليه السلام ، س13 ، ش 77 و 78 ، آذر اسفند 81.
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1821

2- فصلنامه مشکو‌ة، ويژه نامه امام حسين عليه السلام، زمستان 1381، ش 76-77
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/3082


3-ويژه نامه فصلنامه فرهنگ کوثر شماره 51  پاييز 1381
http://www.ensani.ir/fa/11316/magazine.aspx

ونيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/24771

4-و  فصلنامه فرهنگ کوثر شماره 52، زمستان 1381
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/24809

5- فصلنامه کتابهاي اسلامي ويژه امام حسين عليه السلام ،  س1 ، ش3 ، زمستان 79
http://www.ensani.ir/fa/21484/magazine.aspx

و نيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/80

6- فصلنامه کتاب نقد، حماسه عاشورا،زمستان 1385، ش 41
http://magazines.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=5&siteid=5&pageid=1436

و نيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/6089


7- دوماهنامه مبلغان، ويژه امام حسين عليه السلام ، ش 15.
http://www.ensani.ir/fa/13490/magazine.aspx

و نيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/289

8-ماهنامه درسهايي از مکتب اسلام،  ويژه امام حسين عليه السلام ، س42 ، ش12 ، اسفند 81.
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/83

9- فصلنامه کوثر، ويژه امام حسين عليه السلام ، س2 ، ش4 ، بهار و تابستان 81.
http://www.ensani.ir/fa/13893/magazine.aspx

ونيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/21

10- فصلنامه حوزه و دانشگاه (روش شناسي علوم انساني)، ويژه تاريخ عاشورا ، س8 ، ش33 ، زمستان 81.
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/42

11-  ماهنامه کيهان فرهنگي، ويژه عاشورا ، س18 ، ش174 ، فروردين 80
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1108

12- ماهنامه معرفت، ويژه عزت و افتخار حسيني ، معرفت ،س11 ، ش59 ، آبان 81
http://www.ensani.ir/fa/12971/magazine.aspx

ونيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/58

13- دوماهنامه مسجد،  ويژه عزت و افتخار حسيني ، س11 ، ش66 ، بهمن و اسفند 81.
http://www.ensani.ir/fa/23666/magazine.aspx

و نيز
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1180&Number=66&Appendix=0

14- فصلنامه حکومت اسلامي، ويژه انديشه سياسي عاشورا (1) س7 ، ش25 ، پاييز 81.
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/6593

15- فصلنامه حکومت اسلامي، ويژه انديشه سياسي عاشورا (2)، س7 ، ش26، زمستان 81.
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/7549

16- فصلنامه حکومت اسلامي، ويژه انديشه سياسي عاشورا (3)، س8 ، ش 27، بهار 82
ونيز لينک مستقيم آرشيو همه شماره هاي مجله حکومت اسلامي:
http://www.majlesekhobregan.ir/FA/TArchive.html

17- دوماهنامه انديشه حوزه، بهمن و اسفند 1381 – شماره 38
http://www.ensani.ir/fa/15557/magazine.aspx

و نيز
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1184


18- دوماهنامه انديشه حوزه، بازشناسي عاشورا، فروردين و ارديبهشت 1382 – شماره 39
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *