مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

عنوان پایان نامه:سیره اخلاقی و سیاسی امام جعفر صادق(ع)

دانش پژوه:اعظم ارغوانی سبزوار

استاد راهنما:

استاد مشاور:مژگان خواستار

دانشگاه:حوزه علمیه خراسان

واحد:مدرسه علمیه نرجس(س) – سبزوار

 

چکیده

هرچند بررسی زوایای مختلف و نامتناهی این سیره برای قلم و ذهن قاصر من نامحدود است، ولی در حد توان کوشیده‌ام تا با اشاره‌ی اجمالی ابعاد مختلف ازجمله بعد کرامات و خوارق عادت، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی زندگانی امام صادق(ع) را بیان کنم. در ابتدا به کلیات که در بر دارنده‌ی مقدمه، تبیین موضوع، انگیزه و اهداف موضوع و روش تحقیق است پرداخته‌ام و سپس به تعریف مفاهیم اخلاقی، امام، سیره و سیاست پرداخته شده است. سپس به یافته های تحقیق در رابطه با موضوع سیره اخلاقی و سیاسی امام صادق(ع) پرداخته‌ام که نوشتار موجود شامل چهار بخش است. در بخش اول سیره و اخلاق امام صادق(ع) بیان شده است. در بخش دوم در رابطه با خلفایی که هم عصر امام صادق(ع) بوده‌اند و به برخی از ویژگی‌های خلفا و دلایل منقرض شدن حکومت بنی‌امیه پرداخته شده است. بخش سوم شامل دو فصل می‌باشد همان طور که می‌دانیم عصر امام صادق(ع) عصر منحصر به فرد بود به طوری که از نظر سیاسی دوره‌ی ضعف و تزلزل حکومت بنی‌امیه و فزونی بنی عباس بود لذا در فصل اول اوضاع سیاسی جامعه در دو دوره‌ی بنی‌امیه و بنی عباس را به طور مختصر بیان کرده‌ایم. در فصل دوم با توجه به فرصتی که برای امام صادق(ع) به وجود آمده بود به شاگردان و مناظرات امام(ع) پرداخته‌ام. همان‌طور که می‌دانیم جوانان و نوجوانان در هر جامعه ای گنجینه های سرشاری هستند که اگر روی این قشر عظیم سرمایه گذاری شود این گروه فعال را به سوی خوبی‌ها و زیبایی‌ها رهنمون ساخته‌ایم لذا در بخش چهارم به سیمای معنوی و اجتماعی امام(ع) و این که امام(ع) چگونه با نسل جوان ارتباط برقرار می‌کردند پرداخته‌ام. بخش پایانی تحقیق بخش نتیجه گیری می‌باشد.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *