مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

متون تخصصی

2

32

32

 

متون عربی

2

زبان تخصصی (1)

2

32

32

زبان عمومی

 

3

زبان تخصصی (2)

2

32

32

زبان تخصصی (1)

 

4

تاریخ علوم (1)

2

32

32

 

علوم اسلامی

5

تاریخ علوم (2)

2

32

32

تاریخ علوم (1)

علوم دخیله

6

تاریخ فنون

2

32

32

 

 

7

تاریخ تشکیلات در اسلام

2

32

32

 

 

8

تقابل و تعامل تمدن ها

2

32

32

 

 

9

روش تحقیق در جغرافیای تاریخ اسلام

2

32

32

 

 

10

نقش تمدن و فرهنگ اسلامی در مغرب زمین و آثار مستشرقان

2

32

32

 

 

11

آسیب شناسی تمدن اسلامی

2

32

32

 

 

12

نهادهای آموزشی

2

32

32

 

 

13

شیعه و تمدن اسلامی

2

32

32

 

 

14

مأخذشناسی تمدن اسلامی

2

32

32

 

 

15

پایان نامه

4

64

 

 

 

جمع واحد

32

448

448

64

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *