مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 

ب) دروس پيش‌نياز:

 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

سير تطور تمدن اسلامى

2

32

32

 

 

2

ظهور و سقوط تمدن ها در قرآن

2

32

32

 

با تاكيد بر شاخص هاى تمدن مورد تاييد قرآن

3

جايگاه تمدن اسلامى در دوره معاصر

2

32

32

 

 

 

جمع واحد

6

96

96

 

 

 

 

ج) دروس تخصصى:

 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

شناخت و نقد منابع

2

32

32

 

با تأکید بر نقد منابع اهل سنت

2

روش تحقيق پيشرفته

2

48

16

32

 

با تاكيد بر هرمنوتيك و مباحث فلسفه تاريخ

3

نقد آثار مستشرقان

2

32

32

 

 

4

مبانى و مظاهر تمدن

2

32

32

 

با تكيه بر تمدن اسلامى

5

آموزه هاى دينى و تمدن اسلامى

2

32

32

 

 

6

احياء و بازساى تمدن اسلامى

2

32

32

 

 

7

دولت هاى مسلمان و علوم

2

32

32

 

 

8

آيين ها و رسوم مسلمانان

2

32

32

 

 

9

تمدن اسلامى و تمدن هاى ديگر

2

32

32

 

انواع تعامل‌هاو رابطه ميان تمدن اسلامى و تمدن‌هاى ديگر

10

رساله عملي

18

640

640

 

 

 

جمع واحد

36

944

272

672

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *