مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

دروس پیش نیاز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

شيعه از منظر قرآن و حديث

2

32

32

 

با تأكيد بر انديشه هاى اماميه و پاسخ به شبهات

2

انديشه‌هاى كلامى شيعه

2

32

32

 

 

3

تاريخ علوم شيعه

2

32

32

 

 

جمع کل

6

96

96

 

 

 

دروس تخصّصی دوره‌ی دكترىرشته‌ی  تاريخ  تشيّع

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش‌نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

1        

شناخت و نقد منابع

2

32

32

 

با عنايت بر نقد منابع اهل سنت

2        

روش تحقيق پيشرفته

2

48

16

32

 

با تأكيد بر هرمنوتيك و مباحث فلسفه تاريخ

3        

نقد آثار مستشرقان

2

32

32

 

 

4        

تاريخ اماميه

2

32

32

 

 

تا زمان معاصر

5        

تاريخ زيديه و اسماعيليه

2

32

32

 

 

تا زمان معاصر

6        

فرقه‌هاى شيعى در دوره‌ی معاصر

2

32

32

 

 

 

7        

تاريخ انديشه‌ی سياسى شيعه

2

32

32

 

 

شيعه به صورت عام

8        

تاريخ فرهنگ و تمدن شيعه

2

32

32

 

 

نمودهاى عينى و خارجى تمدن شيعه

9        

تاريخ تفكر و نگرش‌هاى شيعه

2

32

32

 

 

 

10 

رساله علمی

18

640

640

 

 

جمع واحدها

36

960

272

672

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *