مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
گزارش دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بمانعلی جعفری با عنوان: «بررسی تطبیقی قلمرو علم امام از منظر امامیه و زیدیه با رویکرد تاریخی در عصر حضور ائمه(علیهم السلام)» در مجتمع آموزش عالی فقه و معارف دفاع گردیده و با نمره 16 پذیرفته شد. استادراهنمای این پایان نامه دکتر محمد دشتی و استاد داور آن نیز دکتر علی اکبر عالمیان بوده اند.

درچکیده این پایان نامه آمده است:

«تقریبا تمامی فرق اسلامی بر این اعتقادند که یکی از شرایط لازم برای تصدی مقام امامت و جانشینی پیامبر (ص)آن است که باید امام که خود را جانشین و خلیفۀ رسول خدا می داند، از علم و آگاهی سرشاری برای ارشاد و راهنمایی مردم و تفسیر و تبیین صحیح دین و اداره و تدبیر حکومت و جامعه با روش اسلامی بهره مند باشد. اما اینکه قلمرو و کیفیت این علم چیست و چگونه است و از چه منبع و مصدری سرچشمه میگیرد و چه ابعاد و گستره ای دارد،  نظرات و دیدگاههای پیروان و متکلمان مذاهب اسلامی، مختلف است.

لذا، مسالۀ پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تطبیقی دیدگاه امامیه (اثناعشریّه) و زیدیّه در باب قلمرو علم امام با رویکرد تاریخی در عصر حضور ائمه ع. نگارنده این مساله را با روش توصیفی و با تکیه بر منابع مکتوب مورد بررسی قرار داده است. نتیجۀ پژوهش این است که، از منظر امامیه، علم امام اولا لدنی است و منشا الهی دارد؛ ثانیا خطا ناپذیر است و ثالثا قلمرو آن بسیار وسیع و فراتر از علم به احکام و معارف  دین است و شامل امور تکوینی و حوادث جهان اعم از ما کان و مایکون و ما هو کائن الی یوم القیامه است؛ در حالی که از منظر زیدیّه علم امام اولا اکتسابی است، ثانیا خطا پذیر است و ثالثا محدود به احکام و معارف دین است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *