مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی با رتبه علمی پژوهشی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر مسوولی حمید رضا آیت اللهی و سردبیری شهرام یوسفی فر با هدف کوشش و تشریک مساعی برای تأسیس دانش تاریخ اجتماعی در ایران، اهتمام به ایجاد حوزه‌های پژوهشی تاریخ اجتماعی در ایران و ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه‌های علوم انسانی منتشر می شود.

برخی اطلاعات دیگر درباره این نشریه:

مدير داخلي:     اعظم رياحي
   
مدير اجرايي:     اعظم رياحي
   
هيئت تحريريه:     صادق آيينه وند، حسين آباديان، احسان اشراقي، عليرضا ملايي تواني، ناصر تكميل همايون، پروين تركمني آذر، جهانبخش ثواقب، عباس سرافرازي، مقصودعلي صادقي گندماني، نوبو آكي كوندو، مرتضي نورائي، محمدباقر وثوقي، كريستف ورنر
   
ويراستار فارسي:     آهنگ حقاني
   
      
محل انتشار:     تهران
   
تلفن:     (داخلي 264) 88046891 (021)
   
نمابر:     88612870 (021)
   
نشاني:     تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64 غربي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دفتر نشريات
   
صندوق پستي:     تهران، 6419-14155
   
      
سايت اختصاصي:     socialhistory.ihcs.ac.ir

   
نشاني الكترونيك:     socialhis.studies@ihcs.ac.ir
   
      
نمابر بخش اشتراک:     88052301   (021)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *