مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 فصلنامه پژوهش های تاریخی با رتبه علمی پژوهشی به صاحب امتیازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و مدیر مسئولی دکتر اصغر منتظر القائم و سردبیری دکتر مرتضی نورائی به صورت تمام الکترونیکی منتشر می شود.

   
هيئت تحريريه:     دكتر صادق آيينه وند، پروفسور رضوان السيد، دكتر داوود اصفهانيان، پروفسور ابراهيم بيضون، دكتر الهيار خلعتبري، دكتر مرتضي دهقان نژاد، دكتر لقمان دهقان نيري، ويلم فلور، پروفسور ج.پ لوفت، دكتر سيد اصغر محمود آبادي، دكتر اصغر منتظرالقائم، دكتر حسين مير جعفري، دكتر مرتضي نورائي، دكتر مرتضي دهقان نژاد
   
ويراستار فارسي:     علي جلالي
   
ويراستار انگليسي:     نعيمه فقيهيان
   
      
محل انتشار:     اصفهان 
   
تلفن:     7933097 (0311)
   
نمابر:     7933151 (0311)
   
نشاني:     اصفهان ، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله پژوهشهاي تاريخي
   
      
سايت اختصاصي:     uijs.ui.ac.ir 
   
نشاني الكترونيك:     journals@litr.ui.ac.ir 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *