مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

اخلاق اجتماعی از منظر امام رضا(ع) و سیره رضوی

مقدمه اخلاق اجتماعی از منظر امام رضا(ع) و سیره رضوی چگونه است؟ این پرسش، پرسش آغازین و اصلی این پژوهش است و نوشتار حاضر می کوشد پاسخی مناسب برای آن بیابد. سیره اخلاقی امامان شیعه و الگوگیری از رفتار و گفتار آن انسانهای وارسته و کمال یافته، همواره یکی از

فرقه های درون شیعی دوران امامت امام رضا(ع)(با تکیه بر فطحیه و واقفیه)

گرچه امام رضا(ع)(183-203ه.ق.) توانست از فضای به دست آمده عصر خود، به بهترین وجه استفاده نماید، اما ظهور جریانهای قدرتمند شیعی مخالف امام(ع) و مشغول شدن امام(ع) به موضع گیری در برابر آنها تا حد زیادی جلوی شتاب حرکت امام(ع) را گرفت. در یک گونه شناسی می توان این جریانهای

سیره قرآنی امام رضا(ع)

قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کلام خدا و راهنمای مؤمنان است. این کتاب آن قدر با عظمت و ارزشمند است. که آخرین پیامبر عهده دار تفسیر و تبیین آن شد و پس از وی اهل بیت:که عِدل قرآن معرفی شده اند، عهده دار چنین امر مهمی شدند. امام رضا

معرفی کوتاهی از «رفتار شناسی امام رضا و فرقه های درون شیعی»

کتاب «رفتار شناسی امام رضا علیه السلام و فرقه‌های درون شیعی» اثر مشترک دکتر «نعمت الله صفری» و «زهرا بختیاری»  از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ دوم رسیده و در نوبت دوم در شمارگان 2 هزار نسخه، در قطع جیبی منتشر شده است.

کتابنامه امام رضا (ع)

1-     آثار و اخبار امام رضا(ترجمه مسندالامام الرضا)، عزیزالله عطاردی، انتشارات کتابخانه صدر، تهران 13792-    آفتاب طوس، سیدعلی رضوی زاده، بی نا، تهران 13463-    امام رضا(ع)، سیدعبدالحسین رضایی، ندای اسلام، تهران 13624-    حیاه الرضا(ع) ، حاج شیخ محمد محدث خراسانی، شرکت چاپخانه، خراسان 13265-    زندگی سیاسی هشتمین امام(ع)، جعفرمرتضی

دریافت کتاب مدخل نامه دانشنامه امام رضا (ع)

پژوهندگان ، ادیبان و شاعران آثار گرانقدری درباره آن حضرت امام رضا از خود به یادگار گذاشته اند که به حق در خور تحسین و شایسته ارج نهادن است، اما هنوز تا رسیدن به مقصود فاصله یسیار دارد.

همگام با امام رضا از مدینه تا مرو

یکی از مقاطع حساس تاریخ اسلام و تشیع، خصوصا  دوران امامت  امام رضا(ع)، مسئله ولایتعهدی آن حضرت میباشد که به فراخور اهمیت آن، از زوایای مختلف مورد توجه و پرسش پژوهشگران و پرسشگران قدیم و جدید قرار گرفته است و تاکنون آثار و تألیفات بسیاری را به خود اختصاص داد.از

معرفی کتاب عیون اخبار الرضا (ع)

«عیون اخبارالرضا(ع)»، تألیف ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی صدوق(م381) مفصل-ترين و معتبرترين كتاب در مورد جوانب مختلف زندگاني امام رضا(ع) و نيز سخنان ايشان در موضوعات مختلف میباشد که امروزه در دو جلد و 69 باب موجود است. موارد مختلفی چون زندگی امام رضا(ع) وضعیت سیاسی دوران

معرفی کتاب الحياة السياسية للإمام الرضا(ع)

«الحياة السياسية للإمام الرضا(ع)»  به قلم جعفر مرتضي حسيني عاملی اثری برخوردار از تتبع گسترده میباشد، که به اقتضای عنوان کتاب تحلیل دقیق  و جامعی از حیات سیاسی امام رضا(ع) و مسئله ولایتعهدی آن حضرت را در خود جای داده است. مؤلف در پیشگفتار و مقدمه چاپ دوم این کتاب