مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

آخرین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع) در سال جاری تحصیلی

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز سه شنبه 5 خرداد 1394 در ادامه سلسله مباحث تاریخ کلام امامیه در مدینه نخستین به جعل واژه سبأیه برای گروهی از شیعیان در کتاب های تاریخی و مقالات و فرق اشاره کرد و این کلمه را در حرکت مختار ردیابی

یازدهمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی در یازدهمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه علیهم السلام به اهمیت بحث شخصیت شناسی یاران امام علی علیه السلام در اثبات شکل گیری کلام شیعه از همان آغاز اشاره کرد و به عنوان نمونه شخصیت ابوذر غفاری را مورد

دهمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه علیهم السلام

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی در دهمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه علیهم السلام، تحقیق تاریخی را از سه راه بررسی اندیشه ها، شخصیت ها و جریان ها ممکن دانست و به اهمیت بحث شخصیت شناسی در شناخت دوره مدینه نخستین اشاره کرد

نهمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع) برگزار شد

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز شنبه 6 دی 1393 در نهمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)، امامان شیعه را محور اول در تاریخ کلام امامیه و محور دیگر را اصحاب این بزرگواران دانست. وی در این زمینه تلاش کرد سرچشمه تاریخ کلام

هشتمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز شنبه 15 آذر 1393 در ادامه مباحث گذشته به مساله ردیابی خط فرهنگی امام علی (ع) و خاندان و یاران ایشان اشاره کرد و انجام آن را در چند محور موضوعات، سیر نقطه به نقطه حوادث تاریخی و ردیابی شخصیت ها،

ششمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی در ادامه مباحث گذشته، به بیان چند ویژگی مهم مدرسه اول مدینه پرداخت و دشواری های بررسی تاریخی این دوران را بررسی کرد. وی هشت شاخص مهم را در تحلیل تاریخ مدرسه مدینه موثر دانست و هر کدام از این شاخص ها

پنجمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی در پنجمین جلسه تاریخ کلام امامیه در عصر حضور، با تبیین ماهیت علم کلام، به گزینش گری مساله ها و اقناع مخاطب به عنوان دو شاخص اصلی این دانش اشاره کرد و سه ویژگی اصلی و دو ویژگی تبعی را برای مدرسه

هفتمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز شنبه 8 آذر 1393 در ادامه مباحث مربوط به تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع) به اندیشه کلام امامیه در مدینه اول اشاره کرد و به صورت اجمالی نظریات مختلف در باب پیدایش شیعه را مورد بررسی قرار داد.

نقدی بر کتاب سیر تطور کلام شیعه

کتاب «سیر تطور کلام شیعه» (دفتر دوم: از عصر غیبت تا خواجه نصیر الدین طوسی) نوشته محمد صفر جبرئیلی است و آقای شجاعی نقدی بر این کتاب نگاشته است. برای دریافت فایل pdf این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

چهارمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی در چهارمین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع) با طرح دو دیدگاه مشهور در باب پیدایش تشیع و نقد آن ها، نظریه خود را با تکیه بر بررسی های تاریخی ارائه کرد و در ادامه به بررسی روایات

سومین جلسه بررسی تاریخ کلام امامیه در عصر حضور ائمه (ع)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز شنبه 26 مهر 1393 در سالن عارف الحسینی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) در ادامه بررسی تاریخ کلام امامیه در دوران حضور ائمه (ع)، علیرغم ارائه شواهدی بر تدوین نظام جامع کلامی در دوران حضور، کلام امامیه را بدلیل فشارهای