مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

معرفي كتاب «تجزيه جهان اسلام چرايي و پيامدها»

  در اين اثر برخي از مهمترين علل و پيامدهاي داخلي و خارجي تجزيه جهان اسلام در تاريخ معاصر نه با استقراي موارد، بلکه با هدف بازيابي هويت مشترک اسلامي در پرتو يک چارچوب نظري، البته متمرکز بر نقد داخلي بررسي شده است. بهره از روش تحليلي حجم اثر را

آسیب شناسی تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر

  معرفی کتاب:  آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سید حسین نصر کتاب مذکور که توسط سیدعلیرضا عالمی به رشته تحریر در آمده از سوی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) در سال 1389 در تیراژ 2000 و در 208 صفحه به چاپ رسیده است.نویسنده با این