مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

زندگينامه علمى دکتر مجيد كافي

الف) مشخصات فردي نام ونام خانوادگي: مجيد كافي        گروه علوم اجتماعي           متولد: 1344       نام پدر: قربانعلي    وضعيت تحصيلات دانشگاهي اتمام دوره كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  / 1379کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي / دانشگاه باقرالعلوم / دكتراي جامعه‌شناسي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

زندگينامه علمى دکتر محمدرضا بارانی

  سوابق علمى تحصیلات حوزوی  – ورود به حوزه علميه قم در سال 1363.  – تحصیل در مدرسه حقانی و گذراندن درس‌های آغازين حوزه مانند جامع المقدمات، المغنی، سیوطی، مختصر المعانی و برخی دروس­جنبی.  – گذراندن درس‌های سطح نزد نظر حجج اسلام سید محمد سعیدی، سید احمد خاتمی، سید هاشم

زندگينامه علمى دکتر مرتضی شیرودی

  سوابق علمى  تحصیلات دانشگاهی  – کارشناسی(B.S) رشته علوم سیاسی در مجتمع آموزش عالی تربیت مربی.  عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: «بررسی زمینه های داخلی قیام 15 خرداد 1343»، تاریخ دفاع: 1372. – كارشناسى ارشد(M.S) رشته علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.  عنوان پایان نامه: «بررسی تطبیقی استراتژی سازمان ملل

زندگینامه علمی حجت الاسلام سیدقاسم رزاقی موسوی

 سوابق علمى  1.تحصیلات حوزوی  – ورود به حوزه علميه قم در سال 1370.  – اتمام  سطح(پایه ده) سال1377.  – اشتغال به خارج فقه و اصول ازسال 1378.  – مشغول تدوین پایان نامه سطح 4 حوزه(دکتری)با عنوان:   «بررسی مطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان در یک‌صد سال اخیر» (با تأکید