مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

پنج پایان نامه گروه تاریخ در بین 11 پایان نامه برتر مجتمع

پنج پایان نامه ی دانش پژوهان گروه تاریخ توانست در بین 11 پایان نامه برتر مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قرار گیرد. این پایان نامه ها در اولین اجلاس نهضت پایان نامه نویسی برتر و شایسته تقدیر دانسته شدند. برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

درخشش پایان نامه های گروه تاریخ در برترین ها

چهار پایان نامه ی  دانش پژوهان گروه تاریخ توانستند جزء  11 پایان نامه ی برتر جامعه المصطفی العالمیه  قرار گیرند. پایان نامه آقای محمد علی نوری با عنوان تاریخ نگاری محمد عابد الجابری ، پایان نامه آقای کاظم هزاره با عنوان بررسی تطبیقی فرایند مدرنیزاسیون در ایران و افغانستان از