مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

جایگاه تاریخی و نقش معتزلیان شیعه‌شده در سیر تطور کلام امامیه

عنوان: جایگاه تاریخی و نقش معتزلیان شیعه‌شده در سیر تطور کلام امامیه پژوهشگر: عباس میرزایی مقطع: دکتری شیعه شناسی مرکز آموزشی: دانشگاه ادیان و مذاهب چكيده معتزلیانِ شیعه‌شده عنوانی برای برخی از متکلمان شیعی است که سابقه اعتزال دارند. ابوعیسی وراق، ابن‌راوندی، ابن‌قبه، ابن‌مملک، ابن‌تبان و ابن‌فسانجس از شخصیت‌های برجسته

سنخ شناسي مدخل هاي تاريخي تشیع در دايره المعارف اسلامE2

عنوان پایان نامه: سنخ شناسي مدخل هاي تاريخي تشیع در دايرهالمعارف اسلامE2 دانشجو: ابوالفضل کارگر ابرقویی استاد راهنما: دکتر فاطمه جان احمدی استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رنجبران استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین حسینی رزاقی مرکز آموزشی: دانشگاه معارف اسلامی

نقش علمای شیعه در ایالت پنجاب(1)

مقدمه علمای شیعه در نهضت استقلال پاکستان و پس از آن،در استحکام بخشی و پیشرفت امور فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی مردم، به‌ویژه تشیع،اقدامات مؤثری انجام داده اند امّا در تاریخ این کشور جایگاه قابل توجهی پیدا نکرده است بلکه گاه، علمای شیعه به‌عنوان مخالفان پاکستان و عامل دیگران

بررسی پدیده کوچی گری در افغانستان

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطفی العالمیه/ مدرسه تاریخ و ادیان رشته: تاریخ معاصر / مقطع: کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه: بررسی پدیده کوچی گری در افغانستان استاد راهنما: دکتر عبدالمجید ناصری داوودی

علل تجزیه جهان اسلام و پیامد های آن در تاریخ معاصر

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطفی العالمیه – مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)- مدرسه تاریخ و ادیان رشته : تاریخ معاصر اسلام / مقطع : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه : علل تجزیه جهان اسلام و پیامد های آن در تاریخ معاصر استاد یا اساتید راهنما :

بررسی مقایسه‌ای عوامل سقوط تمدنها از دیدگاه ابن خلدون و توین بی

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطفی العالمیه – مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)- مدرسه تاریخ و ادیان رشته :  تاریخ تمدن اسلامی/ مقطع : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه‌ای عوامل سقوط تمدنها از دیدگاه ابن خلدون و توین بی استاد یا اساتید راهنما : دکتر سید علی رضا

نقش شیعیان در تحولات تاریخ معاصر افغانستان

مرکز عالی: جامعه المصطفی –مدرسه تاریخ و ادیان رشته: تاریخ معاصر جهان اسلام/ مقطع: کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه: نقش شیعیان در تحولات تاریخ معاصر افغانستان استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر محمد اکرم عارفی

بررسی تطبیقی فرایند مدرنیزاسیون در ایران و افغانستان

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطفی العالمیه – مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) – مدرسه تاریخ و ادیان رشته: تاریخ معاصر / مقطع: کارشناسی ارشد عنوان: بررسی تطبیقی فرایند مدرنیزاسیون در ایران و افغانستان از آغاز تا 1979 با تأکید بر موضع‌گیری علماء استاد یا اساتید راهنما: دكتر محمدعلی حسینی

بررسی تطبيقي دیدگاه هاي سيد احمد خان هندي و سيد جمال الدين اسد آبادي

مرکز عالی : جامعه المصطقی العالمیه –مدرسه تاریخ و ادیان رشته :  تاریخ معاصر / مقطع : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه : بررسی تطبيقي دیدگاه هاي سيد احمد خان هندي و سيد جمال الدين اسد آبادي درباره غرب استاد یا اساتید راهنما : محمد جواد صاحبی

بررسی انساب نگاری شیعه از ابتدا تا قرن هفتم هجری

مرکز آموزش عالی: جامعه المصطقی العالمیه –مدرسه تاریخ و ادیان رشته :  تاریخ تمدن اسلام / مقطع : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه :بررسی انساب نگاری شیعه از ابتدا تا قرن هفتم هجری استاد یا اساتید راهنما : دکتر نعمت الله صفری

زمینه های تاریخی پیدایش هولوکاست

مرکز عالی: جامعه المصطفی العالمیه- مجتمع آموزش عالی امام خمینی- مدرسه عالی تاریخ و ادیان رشته: تاریخ معاصر جهان اسلام / مقطع: کارشناشی ارشد عنوان پایان نامه: زمینه های تاریخی پیدایش هولوکاست و نقش آن در تشکیل و استمرار رژیم صهیونیستی دانش پژوه: سید خلیل حسینی

احزاب و جریان های سیاسی افغانستان در سه دهه اخیر

  مرکز عالی: جامعه المصطفی العالمیه –مدرسه تاریخ و ادیان رشته :  تاریخ معاصر جهان اسلام / مقطع : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه : احزاب و جریان های سیاسی افغانستان در سه دهه اخیر دانش پژوه: محمد علی زاهدی