مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

تاریخ تحلیلی اندلس

نام کتاب : تاریخ تحلیلی اندلس نویسنده: دکتر محمد رضا شهیدی پاک تاریخ تحلیلی اندلس، نوشته آقای دکتر محمد رضا شهیدی پاک توسط انتشارات المصطفی در تابستان 1389 به نشر رسیده است.کتاب  435 صفحه دارد و دارای سخن ناشر، فهرست ؛ مقدمه مولف، فهرست منابع، ضمایم و تصاویر می باشد.

تاریخ آموزش در اسلام

تاریخ آموزش در اسلام حسن حسین زاده شانه چی دکتر حسن حسین زاده شانه چی به تألیف کتاب تاریخ آموزش در اسلام پرداخته است. این کتاب در ده بخش(کلیات، جایگاه آموزش در قرآن و سنت، تاریخچه آموزش پیش از اسلام، دوره های آموزش اسلامی، مکان های آموزش در اسلام، برنامه