مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

شرح وظایف اعضای سایت

 شرح وظایف مسئول ارتباطات 1- شناخت راه های ارتباطی با موسسات و کانون های علمی برای ایجاد زمینه های فعالیت و استفاده از این مراکز(بعد خارجی) 2- تلاش در راه ارتباط تعریف شده میان بخش های مختلف  مجموعه سایت(بعد داخلی)3- شناخت آسیب های موجود در سایت و تلاش در رفع آن(آسیب

پیش نویس اساسنامه سایت سخن تاریخ

اهداف1- تولید و گسترش دانش در عرصه تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه دانشی)2- افزایش توانمندی مخاطبان در تحلیل تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه مهارتی)3- ارتقاء بینش مخاطبان در ارتباط با تاریخ اسلام و سیره اهل بیت(ع)(حیطه نگرشی)4- نقد گزارشات و تحلیل های تاریخی مستشرقین(حیطه مهارتی) قلمرو1- از جاهلیت