مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

دانش پژوهان گروه

هم اكنون تعداد46 نفر در مقطع كارشناسي و تعداد 91 نفر در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل مي‌باشند. تعداد دانش‌پژوهان به تفكيك رشته‌ها به اين شرح مي باشد. تاريخ اهل بيت 40 نفر. تاريخ تشيع 13 نفر. تاريخ معاصر جهان اسلام17 نفر و تاريخ تمدن 21نفر    اين دانش‌پژوهان از