ویژه نامه های محرم

ویژه نامه های اینترنتی

ويژه نامه امام حسين، سايت حوزه نت http://www.hawzah.net/fa/subjects.html?SubjectId=4927 ويژه نامه محرم و حماسه خونين کربلا، سايت مرکز تعليمات اسلامي واشنگتن http://www.iec-md.org/MUHARRAM/index.html

ویژه نامه های امام حسین در مجلات

1- آينه پژوهش ، ويژه امام حسين عليه السلام ، س13 ، ش 77 و 78 ، آذر اسفند 81. http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/1821 2- فصلنامه مشکو‌ة، ويژه نامه امام حسين عليه السلام، زمستان 1381، ش 76-77 http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/3082